Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria de l'energia/Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (Barcelona)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de l'energia per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi
 • Potenciar una visió clara de l'energia, l'eficiència, l'estalvi, la gestió, la generació, els elements i el mercat energètic.
 • Aportar idees clares sobre sostenibilitat, eficiència global, ètica professional i tots els elements que permetin a particulars, empreses i institucions tenir polítiques energètiques d'estalvi, de sostenibilitat i de racionalitat en l'ús de l'energia.
 • Facilitar l'aprofundiment en les energies convencionals i en les renovables com l'eòlica, la solar, la tèrmica, la fotovoltaica, la biomassa, la geotèrmica, la minihidràulica, el biogàs, els biocarburants, l'hidrogen, les cèl·lules de combustible, etc.
 • Proporcionar una formació generalista com a enginyers i enginyeres.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà25%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria mecànica120.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica120.0
Enginyeria química120.0
Enginyeria biomèdica120.0
Enginyeria elèctrica120.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria de l'energia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :8.753     | Codi PIN:31052     | Places orientatives:60
On s'imparteix
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (UPC)
(Centre adscrit)
C. del Comte d'Urgell, 187
08036  Barcelona
www.euetib.upc.edu
Telèfon: 93 413 74 00
Fax: 93 413 74 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement, comprensió, selecció i utilització dels recursos energètics, l'emmagatzematge d'energia, la gestió energètica, l'ordenació dels sectors energètics, la integració energètica, la generació d'energia elèctrica, el transport i la distribució d'energia, la generació termofluidodinàmica i el control de sistemes energètics.
 • Aplicació dels coneixements adquirits.
 • Comprensió de l'empresa, la seva organització, l'administració i el funcionament.
 • Síntesis i anàlisi de realitats tècnicament complexes on el factor humà té un efecte notable en els resultats.
 • Compromís i capacitat d'organització amb la tasca i amb el grup.
 • Ús solvent dels recursos d'informació oral i escrita.
 • Emprenedoria i innovació.
 • Aprenentatge autònom.
Sortides professionals
 • Enginyeries, empreses amb utilització intensiva d'energia, empreses productores i revenedores d'energia.
 • Exercici d'activitats d'R+D+I a les empreses, centres i grups de recerca científica i tecnològica, tant públics com privats, administracions locals, autonòmiques i estatals.
 • Exercici de la docència, tant en ensenyament secundari com universitari.
Institucions d'interès
CENER - Centre Nacional d'Energies Renovables
http://www.cener.com/es
Avís legal| Sobre gencat