Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria de l'energia/Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (Sant Adrià de Besòs, Barcelona)

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de l'energia per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi
 • Potenciar una visió clara de l'energia, l'eficiència, l'estalvi, la gestió, la generació, els elements i el mercat energètic.
 • Aportar idees clares sobre sostenibilitat, eficiència global, ètica professional i tots els elements que permetin a particulars, empreses i institucions tenir polítiques energètiques d'estalvi, de sostenibilitat i de racionalitat en l'ús de l'energia.
 • Facilitar l'aprofundiment en les energies convencionals i en les renovables com l'eòlica, la solar, la tèrmica, la fotovoltaica, la biomassa, la geotèrmica, la minihidràulica, el biogàs, els biocarburants, l'hidrogen, les cèl·lules de combustible, etc.
 • Proporcionar una formació generalista com a enginyers i enginyeres.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà25%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria mecànica120.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica120.0
Enginyeria biomèdica120.0
Enginyeria química120.0
Enginyeria elèctrica120.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria de l'Energia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :8,209     |    Codi PIN:31052     |    Places orientatives:65
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (UPC)
(Centre propi)
Campus Diagonal Besós
Edifici A
Av. d' Eduard Maristany, 6-12
08930  Sant Adrià de Besòs


Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (UPC)
(Centre propi)
Campus Diagonal Besós
Edifici A
Av. d' Eduard Maristany, 16
08019  Barcelona


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement, comprensió, selecció i utilització dels recursos energètics, l'emmagatzematge d'energia, la gestió energètica, l'ordenació dels sectors energètics, la integració energètica, la generació d'energia elèctrica, el transport i la distribució d'energia, la generació termofluidodinàmica i el control de sistemes energètics.
 • Aplicació dels coneixements adquirits.
 • Comprensió de l'empresa, la seva organització, l'administració i el funcionament.
 • Síntesis i anàlisi de realitats tècnicament complexes on el factor humà té un efecte notable en els resultats.
 • Compromís i capacitat d'organització amb la tasca i amb el grup.
 • Ús solvent dels recursos d'informació oral i escrita.
 • Emprenedoria i innovació.
 • Aprenentatge autònom.
Sortides professionals
 • Enginyeries, empreses amb utilització intensiva d'energia, empreses productores i revenedores d'energia.
 • Exercici d'activitats d'R+D+I a les empreses, centres i grups de recerca científica i tecnològica, tant públics com privats, administracions locals, autonòmiques i estatals.
 • Exercici de la docència, tant en ensenyament secundari com universitari.
Institucions d'interès
Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. Govern d'Espanya
http://www.minetad.gob.es/ca-ES/Paginas/index.aspx
IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya
http://www.irec.cat
IDAE - Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic. Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. Govern d'Espanya
http://www.idae.es/
CENER - Centre Nacional d'Energies Renovables
http://www.cener.com/es
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
Agència Europea de Medi Ambient
http://www.eea.europa.eu
CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
AEG - Associació d'Enginyers Ambientals i Geològics
http://www.aegweb.org
IAEG - Associació Internacional per a l'Enginyeria Geològica i el Medi Ambient
Portal en anglès d'una organització científica mundial que promou l'avenç de l'enginyeria geològica mitjançant activitats tecnològiques, la recerca i la formació avançada. El portal ofereix notícies, calendari d'esdeveniments, enllaços d'interès, informació de grups geològics nacionals, butlletí, documentació específica, etc.
http://www.iaeg.info
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta