Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria elèctrica/Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (Barcelona)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Donar a conèixer en profunditat, a més de les disciplines comunes a l'enginyeria industrial, les màquines elèctriques, les instal·lacions d'alta, de mitjana i de baixa tensió, la regulació i el control de dispositius elèctrics, l'electrònica per a aquest control, tant si és per a baixa com per a alta potència, centrals elèctriques, energies renovables, sistemes hidràulics i tèrmics i electrotècnia. 

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPCEscola Universitària d'Enginyeria Tècnica IndustrialEnginyeria tècnica industrial, especialitat en electricitat
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà25%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives36.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria biomèdica120.0
Enginyeria de l'energia120.0
Enginyeria química120.0
Enginyeria mecànica120.0
Enginyeria electrònica industrial i automàtica120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria elèctrica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :6.656     | Codi PIN:31053     | Places orientatives:100
On s'imparteix
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (UPC)
(Centre adscrit)
C. del Comte d'Urgell, 187
08036  Barcelona
www.euetib.upc.edu
Telèfon: 93 413 74 00
Fax: 93 413 74 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Elèctrica
 • Capacitat per al càlcul i el disseny de màquines elèctriques.
 • Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seves aplicacions.
 • Capacitat per al càlcul i el disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa i mitjana tensió.
 • Capacitat per al càlcul i el disseny d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió.
 • Capacitat per al càlcul i el disseny de línies elèctriques i el transport d'energia elèctrica.
 • Coneixement sobre sistemes elèctrics de potència i les seves aplicacions.
 • Coneixement aplicat d'electrònica de potència.
 • Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seva aplicació en l'automatització industrial.
 • Capacitat per al disseny de centrals elèctriques.
 • Coneixement aplicat sobre energies renovables.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Anàlisi, disseny i assaig de màquines elèctriques.
 • Càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa, de mitjana i d'alta tensió.
 • Anàlisi dels principis d'operació de màquines i de motors hidràulics i tèrmics.
 • Anàlisi dels mecanismes de transformació energètica.
 • Realització de balanços d'energia
 • Coneixement i utilització de les energies renovables, la reglamentació elèctrica, la conversió d'energia elèctrica, els dispositius semiconductors, les instal·lacions elèctriques de transport, el comportament dels circuits elèctrics, i la seva anàlisi i disseny
 • Disseny de sistemes de control.
Sortides professionals
 • Empreses dedicades a l'elaboració de projectes tècnics, mesuraments, taxacions, valoracions, peritatges, estudis i informes en l'àmbit de l'enginyeria elèctrica, la consultoria i els serveis, la construcció i les obres públiques, la distribució d'aigua, gas i electricitat, la instal·lació i el manteniment electromecànic, la fabricació de maquinària elèctrica, electrònica i mecànica, els productes químics, els automòbils i accessoris, la siderometal·lúrgia, la matriceria i la caldereria.
 • Disseny i direcció d'obra d'instal·lacions domèstiques i industrials.
 • Gestió energètica i mediambiental.
 • Manteniment de qualsevol tipus d'indústries.
 • Producció d'una gran varietat de productes industrials.
 • Centrals elèctriques.
Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.minetur.gob.es
IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya
http://www.irec.cat
IDAE - Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.idae.es/index.php/lang.ca
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
Xarxa Elèctrica d'Espanya
http://www.ree.es/es/
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
http://www.ieee.org
AFME - Associació de Fabricants de Material Elèctric
http://www.afme.es
CENER - Centre Nacional d'Energies Renovables
hhttp://www.cener.com/es
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat