Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (Barcelona)

Universitat:Universitat Politècnica de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica industrial i automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb una visió clara de l'electrònica industrial com a element imprescindible als sistemes productius actuals i en les instal·lacions de producció de béns de consum i de serveis en general. A les persones titulades, no els ha de ser aliè el càlcul de circuits elèctrics i electrònics, a més de la informàtica, en especial la informàtica industrial i els busos de camp, i el conjunt dels sistemes de comunicacions, la instrumentació i els sistemes automàtics, la seva monitorització i control, junt amb les tècniques electròniques analògiques, digitals i de potència necessàries per implementar solucions a problemes de naturalesa electrònica o automàtica.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UPCEscola Universitària d'Enginyeria Tècnica IndustrialEnginyeria tècnica industrial, especialitat en electrònica industrial
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà25%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives30.0
Treball fi de grau24.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria de l'energia120.0
Enginyeria química120.0
Enginyeria biomèdica120.0
Enginyeria elèctrica120.0
Enginyeria mecànica120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Com s'accedeix
Ofertes
 • Enginyeria electrònica industrial i automàtica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :7.75     | Codi PIN:31054     | Places orientatives:120
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (UPC)
(Centre adscrit)
C. del Comte d'Urgell, 187
08036  Barcelona
www.euetib.upc.edu
Telèfon: 93 413 74 00
Fax: 93 413 74 01


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Sortides professionals
 • Desenvolupament de l'activitat professional a diversos àmbits, treballant en projectes d'automatització i robòtica industrial, sistemes electrònics de control, potència i instrumentació, instal·lacions industrials, disseny de màquines automàtiques, desenvolupament de sistemes d'adquisició i tractament de dades, sistemes d'informàtica industrial i de monitorització de processos.
 • Tasques d'implementació, producció i manteniment d'equips, instal·lacions i productes industrials, de promoció i comercialització d'equips especialitzats i de redacció d'informes tècnics d'assessorament o viabilitat.
Institucions d'interès
Enginyers Industrials de Catalunya. Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
http://www.eic.cat
Enginyers Industrials d'Espanya
http://www.ingenierosindustriales.net
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
http://www.wfeo.org
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
IFAC - Associació Internacional d'Automàtica
Portal en anglès d'una federació multinacional d'organitzacions que representa els professionals, enginyers, investigadors i estudiants que treballen o que es formen en el camp del control automàtic.
http://www.ifac-control.org
ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
http://www.isa-spain.org
ict - Institut Català de Tecnologia
http://www.ictonline.es/cas/index.htm
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Consorci Internacional d'Enginyeria. Catalitzar un Canvi Positiu en les Comunitats Industrial i Universitària
Portal en anglès especialitzat en enginyeria que ofereix informació, notícies, esdeveniments, demostració de productes, conferències, ofertes de treball, enllaços d'interès, programes acadèmics, etc.
http://www.iec.org
Engineers Australia
Portal en anglès, especialitzat en enginyeria, que ofereix informació, notícies, serveis, esdeveniments, desenvolupament professional, publicacions, etc.
http://www.engineersaustralia.org.au
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat