Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Mestre d'educació primària/Facultat d'Educació (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en mestre d'educació primària per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Aprofundiment curricular/ Atenció a la diversitat/ Biblioteques escolars/ Educació física/ Educació musical/ Educació visual i plàstica/ Llengües estrangeres/ Tecnologies digitals per a l'aprenentatge, la comunicació i l'expressió
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà17%
Català83%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries147.0
Optatives27.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
45.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Mestre en educació primària
Accés i notes de tall
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Educació primària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :8.103     |    Codi PIN:11014     |    Places orientatives:475
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.2
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'art0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  • · Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :10.445     |    Codi PIN:11072     |    Places orientatives:40
   • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
    • Nom de l'assignaturaCoeficient
     Anatomia aplicada0.1
     Anàlisi musical0.2
     Arts escèniques0.1
     Biologia0.2
     Ciències de la Terra i mediambientals0.2
     Cultura audiovisual0.1
     Dibuix artístic0.2
     Dibuix tècnic0.1
     Disseny0.1
     Economia0.1
     Economia de l'empresa0.1
     Física0.2
     Geografia0.2
     Grec0.2
     Història de l'art0.2
     Història de la música i de la dansa0.1
     Història del món contemporani0.1
     Literatura castellana0.2
     Literatura catalana0.2
     Literatura universal0.2
     Llatí0.2
     Llenguatge i pràctica musical0.1
     Matemàtiques0.2
     Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
     Química0.2
     Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
     Volum0.1
   • · Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (internacional)|    Codi PIN:14030|    Places orientatives:2
    • · Educació primària (internacional)|    Codi PIN:14031|    Places orientatives:5
     On s'imparteix
     Facultat d'Educació (UB)
     (Centre propi)
     Campus de Mundet-UB
     Edifici Migdia
     Pg. de la Vall d'Hebron, 171
     08035  Barcelona


     Món laboral
     Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
     • Conèixer les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
     • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
     • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
     • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i fer que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que constitueixen els valors de la formació ciutadana.
     • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
     • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Acomplir les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent a les necessitats educatives singulars dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
     • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
     • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
     • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
     • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i promoure'l entre els estudiants.
     • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
     • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació en els centres educatius.
     Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
     • Anàlisi i planificació de la tasca educativa, per donar resposta a una societat canviant.
     • Actuació com a mediador/a perquè l'activitat a l'aula sigui significativa i estimuli el potencial de desenvolupament de tot l'alumnat.
     • Reforç de valors com la convivència, l'esforç, la constància, la disciplina, la igualtat de gènere i els drets humans, amb col·laboració també fora de l'escola.
     • Organització de la interacció de l'alumnat amb l'objecte d'estudi, promovent l'aprenentatge autònom i cooperatiu.
     • Exercici de la funció de tutoria, orientació i avaluació de l'alumnat.
     • Elaboració de projectes que s'adaptin a les necessitats de les escoles i l'alumnat, i que reflecteixin un coneixement profund de l'etapa docent i les matèries ensenyades.
     • Foment de l'ensenyament en contextos multiculturals i plurilingües.
     • Aplicació de les noves tecnologies a l'aula.
     • Educació orientada a potenciar aptituds i interessos professionals en l'alumnat.
     • Lideratge de propostes innovadores en les àrees curriculars en què es tinguin més coneixements.
     Sortides professionals
     • Exercici del magisteri en l'etapa de primària.
     • Activitats educatives extraescolars.
     • Treball en departaments d'educació en organismes i institucions educatives (zoològics, museus, parcs, jardins, teatres, cases de colònies i agrupacions artístiques i esportives).
     • Activitats econòmiques que es deriven de l'exercici del magisteri (fabricació i distribució de materials auxiliars, elements d'ajut a l'acció docent, llibres de text, programes informàtics, etc.).
     Institucions d'interès
     Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
     http://www.cdl.cat
     Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
     http://ensenyament.gencat.cat/ca
     Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
     http://www.mcu.es
     XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
     http://www.xtec.cat
     Consorci d'educacio de Barcelona
     http://www.edubcn.cat/
     Rosa Sensat. Associació de Mestres Rosa Sensat
     http://www.rosasensat.org
     cesire creAV - centre de suport a la innovació i recerca en continguts audiovisuals educatius. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
     Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit audiovisual
     https://sites.google.com/site/cesirecreav/home
     cesire ceres - centre de suport a la innovació i recerca educativa de les humanitats, ciències socials i filosofia. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
     Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de les humanitats, les ciències socials i la filosofia.
     http://sites.google.com/site/cerescesire
     cesire. àmbit tecnològic - aulatec. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
     Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de la tecnologia.
     https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec
     cesire. àmbit lingüístic - cirel. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
     Portal de recursos educatius especialitzat en llengües.
     http://srvcnpbs.xtec.cat/cirel/cirel
     cesire. àmbit científic i medi - cdec. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
     Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de les ciències.
     http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec
     cesire ambit matemàtic creamat. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
     Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de les matemàtiques amb enllaços específics en les àrees de les llengües, les ciències naturals, les ciències socials i la tecnologia.
     http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla
     apac - Associació de Professors i Professores d'Anglès de Catalunya
     Portal en anglès, especialitzat en l'intercanvi d'idees i informació entre professionals de l'ensenyament de la llengua anglesa, que ofereix recursos educatius, publicacions, enllaços d'interès i fòrums de discussió.
     http://www.apac.es
     ACPEAH - Associació Catalana de Professionals d'Educació en l'Àmbit Hospitalari
     http://www.acpeah.org
     Associació Internacional Montessori
     Pàgina web en anglès que ofereix recursos d'orientació, formació i diverses publicacions en l'àmbit de la pedagogia Montessori.
     http://www.montessori-ami.org
     Revista d'Educació. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
     http://www.revistaeducacion.educacion.es
     Porta 22
     Espai de noves ocupacions
     http://w27.bcn.cat/porta22/cat
     Els estudis amb * estan en procés de validació
     Avís legal| Sobre gencat| Enquesta