Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria informàtica/Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria informàtica per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions: Bioinformàtica / Gestió empresarial / Informàtica / Matemàtiques
Objectius de l'estudi

Oferir una formació tecnològica, científica i socioeconòmica en l'àmbit de la informàtica. La titulació proporciona un estudi ampli sobre els ordinadors i els algoritmes com a processos computacionals, incloent-hi els principis, el disseny de programari i de maquinari, les aplicacions i l'impacte sobre la societat. Està orientada a la formació bàsica de professionals que puguin dur a terme dos tipus específics de tasques en el món de la informàtica: d'una banda, dissenyar o implementar programari i, de l'altra, dissenyar o implementar solucions informàtiques innovadores en àrees de treball d'aparició recent.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà32%
Català68%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives30.0
Treball fi de grau18.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria Informàtica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :8,148     |    Codi PIN:11018     |    Places orientatives:70
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.1
 • · Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :11,964     |    Codi PIN:11016     |    Places orientatives:20
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Facultat de Matemàtiques i Informàtica (UB)
(Centre propi)
Campus d'Humanitats
Gran via de les Corts Catalanes, 585
08007  Barcelona
www.mat.ub.es
Telèfon: 93 402 15 98
Fax: 93 402 16 01


Món laboral
Sortides professionals
 • Direcció de projectes d'informàtica, tant relacionats amb programari com amb maquinari, incloent-hi la gestió d'equips de persones, de recursos i de relacions amb els clients.
 • Gestió i explotació del coneixement i de la informació en suport digital.
 • Ensenyament i transferència de tecnologia a altres professionals.
 • Participació en recerca i desenvolupament en centres públics i privats.
 • Anàlisi i programació en aplicacions informàtiques de tot tipus.
 • Integració de sistemes informàtics.
 • Administració de sistemes informàtics i de xarxes d'ordinadors de complexitat elevada.
 • Responsabilització de departaments de tecnologia informàtica.
Perspectives de futur de la titulació

Avui en dia, el context professional de les TIC està marcat per una gran demanda de professionals i, paral·lelament, es pot constatar un interès creixent per consolidar la identitat professional informàtica.

En un context d'un creixement elevat de la informatització, de la connectivitat de les empreses, de les administracions públiques i de les llars de tothom, la formació de professionals en aquest sector és un factor decisiu per al progrés tecnològic i econòmic, i la cohesió social dels nostres països. Tanmateix, existeixen dades que indiquen que el futur pròxim seguirà marcat per un dèficit de professionals de TIC.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
http://www.coetic.org
FIB Alumni
Portal de l'associació d'antics alumnes de la facultat d'informàtica de Barcelona, que ofereix informació, noticies, eines, seminaris, borsa de treball, enllaços d'interès, etc.
http://www.cerclefiber.org
AEPI - Associació Espanyola de Programadors Informàtics
http://www.asociacionaepi.es
Cat PL - Associació d'Empreses per al Programari Lliure
http://catpl.cat
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
http://www.astel.es
AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
http://www.ahciet.net
ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
http://www.etsi.org
ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
http://www.itu.ch
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta