Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Educació social/Facultat d'Educació (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en educació social per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de desenvolupar professionalment els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar els fonaments teòrics i pràctics de l'educació social en els diversos espais i temps socials.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà14%
Català86%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries138.0
Optatives30.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Educació social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :8.704     |    Codi PIN:11015     |    Places orientatives:180
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'art0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  • · Educació social (internacional)|    Codi PIN:14032|    Places orientatives:5
   On s'imparteix
   Facultat d'Educació (UB)
   (Centre propi)
   Campus de Mundet-UB
   Edifici Migdia
   Pg. de la Vall d'Hebron, 171
   08035  Barcelona


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat

   Coneixements, destreses, actituds i habilitats orientats al disseny, al desenvolupament i l'avaluació de recursos, plans, programes i projectes socioeducatius que s'emmarquen en diferents contextos i col·lectius socials amb una concepció integradora de l'educació en la societat i de les pràctiques educatives al llarg de tot el cicle vital, i en els processos de canvi i participació social.

   Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

   Educador/a social en diferents àmbits, que s'agrupen segons diverses variables:

   • Els grups d'edat.
   • La presència de necessitats singulars o problemàtiques socials que incrementen el risc d'exclusió o dificulten el desenvolupament de la sociabilitat i la circulació i articulació social dels subjectes o dels grups.
   • Els àmbits específics d'intervenció que han caracteritzat el desenvolupament històric de la professió (animació sociocultural, educació social especialitzada, educació de persones adultes i orientació, formació i inserció laboral).
   • L'espai institucional en què es desenvolupa l'acció socioeducativa (serveis socials, justícia, educació reglada no universitària, cultura, sanitat, joventut i temps lliure, feina, etc.).
   • Les accions socioeducatives que s'han de desenvolupar en altres àmbits, que es configuraran segons les diverses necessitats socials, tecnològiques, culturals o educatives emergents.
   Institucions d'interès
   Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
   http://www.ceesc.es
   eduso.net. El Portal de l'Educació Social
   http://www.eduso.net
   ICSW - Consell Internacional del Benestar Social. Una Organització Mundial que Promou el Desenvolupament Social
   http://www.icsw.org
   Departament de Treball, Afers Socials i Família. Generalitat de Catalunya
   http://benestar.gencat.cat/ca/inici/index.html
   Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
   http://www.gencat.net/justicia
   margen. Temes de Treball Social i Ciències Socials
   http://www.margen.org
   Fundació Pere Tarrés
   És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, i que ofereix formació, recerca i consultoria, serveis, butlletins i publicacions, programes per a escoles, etc.
   http://www.peretarres.org
   dincat - Discapacitat Intel·lectual Catalunya
   http://www.dincat.cat/ca
   Fundació Jaume Bofill
   És una fundació que s'ocupa de promoure iniciatives que facilitin el coneixement de la societat i que impulsin accions que contribueixin a la supressió de les desigualtats i a l'extensió de l'educació i de la cultura. Ofereix diferents recursos: publicacions, notícies, enllaços d'interès, catàleg d'estudis, vídeos, etc.
   http://www.fbofill.cat
   ACIM - Associació Catalana per la Infància Maltractada
   http://www.acim.cat
   aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
   http://acap.cat
   ACO - Associació Catalana d'Orientació
   http://www.acorientacio.org
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta