Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Pedagogia/Facultat d'Educació (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en pedagogia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi
 • Dissenyar projectes d'educació i formació integral adequats a les característiques dels educands, les organitzacions i la societat.
 • Diagnosticar les situacions complexes de desenvolupament personal, professional, social i cultural.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de desenvolupament personal i d'intervenció educativa.
 • Planificar, gestionar i avaluar accions educatives i formatives en contextos socials i institucionals.
 • Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, accions, projectes i productes educatius adaptats als contextos analitzats.
 • Analitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar tecnologies de la informació i la comunicació en entorns educatius.
 • Promoure processos de sensibilització, detecció i transformació per a la igualtat, la inclusió i els valors democràtics en contextos educatius, formatius i socials.
 • Analitzar problemes educatius associats a la pràctica laboral per mitjà de l'ús d'eines científiques.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà25%
Català75%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries141.0
Optatives27.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Pedagogia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,571     |    Codi PIN:11045     |    Places orientatives:240
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació (UB)
(Centre propi)
Campus de Mundet-UB
Edifici Migdia
Pg. de la Vall d'Hebron, 171
08035  Barcelona
www.ub.edu/portal/web/educacio/


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Disseny de projectes d'educació i de formació integral, adequats a característiques dels educands, les organitzacions i la societat.
 • Diagnòstic de situacions complexes de desenvolupament personal, professional, social i cultural.
 • Disseny, desenvolupament i avaluació de programes de desenvolupament personal i intervenció educativa.
 • Planificació, gestió i avaluació d'accions educatives i formatives en contextos socials i institucionals.
 • Disseny, desenvolupament, assessorament i avaluació de programes, accions, projectes i productes educatius adaptats als contextos analitzats.
 • Anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació de tecnologies de la informació i la comunicació en entorns educatius.
 • Promoció de processos de sensibilització, detecció i transformació per a la igualtat, la inclusió i els valors democràtics en contextos educatius, formatius i socials.
 • Anàlisi de problemes educatius associats a la mateixa pràctica, usant eines científiques.
Sortides professionals

En el context educatiu formal:

 • Formador/a i assessor/a pedagògic/a.
 • Orientador/a personal, acadèmic/a i familiar.
 • Coordinador/a especialista d'aules hospitalàries.
 • Assessor/a en gabinets especialitzats.
 • Dissenyador/a de materials educatius.

En el context social:

 • Director/a i tècnic/a en educació, serveis socials, personals, culturals, de justícia, etc.
 • Director/a i tècnic/a de centres socioeducatius i culturals.
 • Assessor/a pedagògic/a en associacions i entitats de caràcter socioeducatiu i cultural.
 • Director/a i gestor/a de projectes i iniciatives de desenvolupament humà sostenible.
 • Mediador/a socioeducatiu i cultural.

En el context empresarial:

 • Gestor/a, tècnic/a i formador/a.
 • Orientador/a professional i laboral.
 • Productor/a i assessor/a pedagògic/a en editorials.
 • Gestor/a de projectes culturals i patrimonials.
 • Dissenyador/a de programes educatius amb mitjans tecnològics.
 • Assessor/a pedagògic/a en mitjans de comunicació, museus i projectes culturals.
 • Tècnic/a en processos d'innovació educativa i formativa.
Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya
http://www.pedagogs.cat
ACPO - Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació
http://www.acpo.cat
COPOE - Confederació d'Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya
Portal informatiu i de serveis, especialitzat en psicopedagogia i orientació, amb recursos, publicacions i fòrums.
http://www.copoe.org
Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://ensenyament.gencat.cat/ca
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://www.xtec.cat
Revista d'Educació. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.revistaeducacion.educacion.es
ACPEAH - Associació Catalana de Professionals d'Educació en l'Àmbit Hospitalari
http://www.acpeah.org
ACO - Associació Catalana d'Orientació
http://www.acorientacio.org
Associació Internacional Montessori
Pàgina web en anglès que ofereix recursos d'orientació, formació i diverses publicacions en l'àmbit de la pedagogia Montessori.
http://www.montessori-ami.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta