Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Treball social/Facultat de Pedagogia (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en treball social per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi
 • Promoure processos d'inclusió en la societat, prevenció de l'exclusió i protecció de persones en situació de vulnerabilitat.
 • Millorar el benestar d'individus i comunitats, i reduir i prevenir desigualtats i injustícies socials.
 • Informar, orientar, aconsellar i ajudar persones perquè accedeixin a serveis, programes i recursos socials.
 • Fomentar la defensa de drets socials i cívics que afecten la ciutadania individualment i/o col·lectivament.
 • Comprometre's amb l'acció social, civil i política per produir canvis mitjançant la crítica i la proposició d'alternatives, a fi de millorar la cohesió social.
 • Promoure societats més estables, harmonioses i respectuoses amb les cultures, les ideologies i les creences, promocionant i respectant els drets humans universals i els valors d'una cultura de pau i democràtica.
Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UBFacultat de PedagogiaTreball social
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà15%
Català85%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries147.0
Optatives24.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
33.0 crèdits obligatoris.
 • Pràctiques acadèmiques realitzades en centres o institucions de diversa índole (social, de salut, jurídica, educativa i d'altres).
 • Pràctiques en empreses: formació en una institució de l'àmbit del treball social amb supervisió i orientació de tutoria.
 • Realització de treball de camp per a la configuració i l'aplicació de l'aprenentatge.
 • Treball autònom en estada obligatòria.
Com s'accedeix
Ofertes
 • Treball social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :7.31     | Codi PIN:11051     | Places orientatives:240
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Facultat de Pedagogia (UB)
(Centre propi)
Campus de Mundet-UB
Edifici Migdia
Pg. de la Vall d'Hebron, 171
08035  Barcelona
www.ub.edu/pedagogia
Telèfon: 93 403 51 99
Fax: 93 403 52 01


Món laboral
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Sistema de serveis socials: atenció social, ajuda domiciliària, programes socials d'acció social territorial.
 • Sistema sanitari: atenció sanitària en centres de salut, hospitals, centres de salut mental, centres d'atenció a drogodependents, associacions de malalts, etc.
 • Sistema educatiu: assessorament psicopedagògic, mediació escolar, educació especial, suport a les famílies, tallers d'educació en la societat, etc.
 • Justícia: assessorament psicosocial als jutjats, mediació amb víctimes, programes de seguiment, centres d'internament de menors, inserció sociolaboral, mediació familiar, assistència social penitenciària, tractament de delictes i agressions, seguiment de presos en llibertat condicional, serveis de reinserció, etc.
 • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d'aquest servei.
 • Habitatge: programes d'habitatge de protecció social, dinamització de barris de nova construcció o en procés de remodelació, desenvolupament comunitari, planificació social urbana.
 • Tercer sector: organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social i per la promoció dels drets socials i civils.
 • Altres àmbits: planificació i assessorament en serveis de benestar, gestió, investigació social, formació, màrqueting social, comunicació, atenció en catàstrofes o emergències, defensa dels drets humans, cooperació i solidaritat internacional, prevenció de riscos laborals, teràpia familiar, etc.
Perspectives de futur de la titulació

El treball social està dirigit a tota la població que, en algun moment, es troba en situacions de risc, conflicte o vulneració de drets socials o civils. Promou la millora de les situacions socials —individuals, familiars o col·lectives— i les capacitats personals dels ciutadans i les ciutadanes, i facilita l'accés als serveis i als recursos socials.

En aquest sentit, l'estudi s'orienta al treball amb persones amb discapacitats i a l'atenció a la dependència, a les persones grans, els nens, els adolescents i els joves en situació de risc, a dones, immigrants i refugiats, a persones sense sostre, drogoaddictes, delinqüents, etc.

Així doncs, el futur d'aquesta titulació està assegurat, atesa la situació actual de la societat, una part important de la qual són els col·lectius susceptibles de ser atesos per aquests professionals.

Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat