Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Treball social/Facultat d'Educació (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en treball social per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi
 • Promoure processos d'inclusió en la societat, prevenció de l'exclusió i protecció de persones en situació de vulnerabilitat.
 • Millorar el benestar d'individus i comunitats, i reduir i prevenir desigualtats i injustícies socials.
 • Informar, orientar, aconsellar i ajudar persones perquè accedeixin a serveis, programes i recursos socials.
 • Fomentar la defensa de drets socials i cívics que afecten la ciutadania individualment i/o col·lectivament.
 • Comprometre's amb l'acció social, civil i política per produir canvis mitjançant la crítica i la proposició d'alternatives, a fi de millorar la cohesió social.
 • Promoure societats més estables, harmonioses i respectuoses amb les cultures, les ideologies i les creences, promocionant i respectant els drets humans universals i els valors d'una cultura de pau i democràtica.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà15%
Català85%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries147.0
Optatives24.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
33.0 crèdits obligatoris.
 • Pràctiques acadèmiques realitzades en centres o institucions de diversa índole (social, de salut, jurídica, educativa i d'altres).
 • Pràctiques en empreses: formació en una institució de l'àmbit del treball social amb supervisió i orientació de tutoria.
 • Realització de treball de camp per a la configuració i l'aplicació de l'aprenentatge.
 • Treball autònom en estada obligatòria.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Treball Social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,528     |    Codi PIN:11051     |    Places orientatives:240
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació (UB)
(Centre propi)
Campus de Mundet-UB
Edifici Migdia
Pg. de la Vall d'Hebron, 171
08035  Barcelona
www.ub.edu/portal/web/educacio/


Món laboral
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Sistema de serveis socials: atenció social, ajuda domiciliària, programes socials d'acció social territorial.
 • Sistema sanitari: atenció sanitària en centres de salut, hospitals, centres de salut mental, centres d'atenció a drogodependents, associacions de malalts, etc.
 • Sistema educatiu: assessorament psicopedagògic, mediació escolar, educació especial, suport a les famílies, tallers d'educació en la societat, etc.
 • Justícia: assessorament psicosocial als jutjats, mediació amb víctimes, programes de seguiment, centres d'internament de menors, inserció sociolaboral, mediació familiar, assistència social penitenciària, tractament de delictes i agressions, seguiment de presos en llibertat condicional, serveis de reinserció, etc.
 • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d'aquest servei.
 • Habitatge: programes d'habitatge de protecció social, dinamització de barris de nova construcció o en procés de remodelació, desenvolupament comunitari, planificació social urbana.
 • Tercer sector: organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social i per la promoció dels drets socials i civils.
 • Altres àmbits: planificació i assessorament en serveis de benestar, gestió, investigació social, formació, màrqueting social, comunicació, atenció en catàstrofes o emergències, defensa dels drets humans, cooperació i solidaritat internacional, prevenció de riscos laborals, teràpia familiar, etc.
Perspectives de futur de la titulació

El treball social està dirigit a tota la població que, en algun moment, es troba en situacions de risc, conflicte o vulneració de drets socials o civils. Promou la millora de les situacions socials —individuals, familiars o col·lectives— i les capacitats personals dels ciutadans i les ciutadanes, i facilita l'accés als serveis i als recursos socials.

En aquest sentit, l'estudi s'orienta al treball amb persones amb discapacitats i a l'atenció a la dependència, a les persones grans, els nens, els adolescents i els joves en situació de risc, a dones, immigrants i refugiats, a persones sense sostre, drogoaddictes, delinqüents, etc.

Així doncs, el futur d'aquesta titulació està assegurat, atesa la situació actual de la societat, una part important de la qual són els col·lectius susceptibles de ser atesos per aquests professionals.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
http://www.tscat.cat
Consell General del Treball Social
http://www.cgtrabajosocial.es
IFSW - Federació Internacional de Treballadors Socials
Portal en anglès, d'una organització sense ànim de lucre, que té la missió de desenvolupar recursos per millorar la qualitat de vida de l'ésser humà i el coneixement científic del comportament humà i de la societat. Ofereix notícies, activitats, publicacions, ofertes de treball i de voluntariat, enllaços d'interès, etc.
http://www.ifsw.org
EASSW - Associació Europea d'Escoles de Treball Social
Portal en anglès, especialitzat en treball social, que promou el desenvolupament social i l'educació de qualitat superior, la formació i el coneixement de la pràctica del treball social. Ofereix informació, butlletins, seminaris, conferències, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.eassw.org
eduso.net. El Portal de l'Educació Social
http://www.eduso.net
ICSW - Consell Internacional del Benestar Social. Una Organització Mundial que Promou el Desenvolupament Social
http://www.icsw.org
Departament de Treball, Afers Socials i Família. Generalitat de Catalunya
http://benestar.gencat.cat/ca/inici/index.html
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://www.msssi.gob.es
Fundació Pere Tarrés
És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, i que ofereix formació, recerca i consultoria, serveis, butlletins i publicacions, programes per a escoles, etc.
http://www.peretarres.org
margen. Temes de Treball Social i Ciències Socials
http://www.margen.org
aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
http://acap.cat
ACIM - Associació Catalana per la Infància Maltractada
http://www.acim.cat
dincat - Discapacitat Intel·lectual Catalunya
http://www.dincat.cat/ca
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta