Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Psicologia/Facultat de Psicologia (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en psicologia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Investigació en psicologia bàsica i aplicada / Psicologia de la salut / Psicologia del desenvolupament i de l'educació / Psicologia social i de les organitzacions
Objectius de l'estudi

Donar una formació acadèmica general en els fonaments disciplinaris que, en el cas de la psicologia, inclouen el coneixement, la comprensió, l'anàlisi i la interpretació del comportament humà i, en menor mesura, l'animal, així com les habilitats bàsiques d'avaluació, de diagnòstic i d'intervenció psicològica.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà46%
Català54%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Ofertes
  • · Psicologia
    • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :8,324     |    Codi PIN:11047     |    Places orientatives:480
On s'imparteix
Facultat de Psicologia (UB)
(Centre propi)
Campus de Mundet-UB
Pg. de la Vall d'Hebron, 171
08035  Barcelona
www.ub.edu/psicologia
Telèfon: 93 312 50 09
Fax: 93 402 14 27


Món laboral
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
  • Clínic
  • educatiu
  • àmbit del treball, les organitzacions i els recursos humans
  • social i comunitari
  • branca dels trastorns del desenvolupament
  • psicogerontologia
  • tractament de drogodependències
Sortides professionals

Psicòleg/òloga.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
http://www.copc.org
Consell General de la Psicologia d'Espanya
http://www.cop.es
Psicofundación. Fundació Espanyola per a la Promoció i el Desenvolupament Científic i Professional de la Psicologia
http://www.psicofundacion.es
Infocop Online. Consell General de la Psicologia d'Espanya
Revista
http://www.infocoponline.es
SEPCyS - Societat Espanyola de Psicologia Clínica i de la Salut
http://www.sepcys.es
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/
aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
http://acap.cat
ACPO - Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació
http://www.acpo.cat
ACO - Associació Catalana d'Orientació
http://www.acorientacio.org
COPOE - Confederació d'Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya
Portal informatiu i de serveis, especialitzat en psicopedagogia i orientació, amb recursos, publicacions i fòrums.
http://www.copoe.org
eawop - Organització Europea del Treball i de l'Organització Psicològica
http://www.eawop.org
ACPE - Associació Catalana de Psicologia de l'Esport
http://www.acpe.cat
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta