Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Química/Facultat de Química (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en química per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Branca de coneixement secundària:Enginyeria i arquitectura
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà9%
Català91%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives24.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :8.532     | Codi PIN:11049     | Places orientatives:225
 • Química (internacional)| Codi PIN:14068| Places orientatives:5
On s'imparteix
Facultat de Química (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
C. de Martí i Franquès, 1-11
08028  Barcelona
www.ub.edu/quimica
Telèfon: 93 402 12 01
Fax: 93 411 14 92


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Assoliment d'una base sòlida i equilibrada de coneixements i habilitats pràctiques.
 • Coneixements de química, valoració de les diverses aplicacions i implicació en l'experiència d'aprendre i estudiar.
 • Aplicació de coneixements químics a la solució de problemes.
 • Desenvolupament d'habilitats tant en aspectes químics com no químics.
 • Coneixements i habilitats per poder continuar els estudis en àrees especialitzades o multidisciplinàries.
 • Valoració de la importància de la química en el context industrial, econòmic, mediambiental i social.
Sortides professionals
 • Estudis, investigacions i assessoraments referits a diverses substàncies, així com al desenvolupament de nous materials i processos.
 • Anàlisi i assaig de materials per determinar-ne la composició, l'estructura i les propietats.
 • Síntesi de substàncies a partir de materials d'origen natural o artificial.
 • Direcció, execució i avaluació d'activitats d'investigació i de desenvolupament en laboratoris d'anàlisi, assaig, síntesi o elaboració de substàncies, així com determinar-ne l'equipament i les condicions d'instal·lació i controlar les condicions de seguretat.
 • Arbitratges i peritatges que impliquin determinació de substàncies constitutives, estructures, combinacions, propietats, variacions i comportaments.
 • Control i elaboració de normes i especificacions de qualitat de materials, productes contaminants, etc.
 • Disseny, enginyeria, muntatge i direcció d'instal·lacions que portin a terme processos químics, a escala de laboratori, pilot o industrial.
Institucions d'interès
Recerca Química
Portal especialitzat que ofereix serveis, ofertes de treball, notícies, enllaços d'interès i solucions per a les diverses àrees que formen el món de la química.
http://www.chemicalsearch.co.uk
Avís legal| Sobre gencat