Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Ciències polítiques i de l'Administració/Facultat de Dret (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències polítiques i de l'Administració per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Política comparada / Polítiques públiques / Tècniques i procediments
Objectius de l'estudi
 • Analitzar el sistema polític, l'Estat i l'Administració.
 • Formar ciutadans i ciutadanes com a professionals en el ventall d'activitats relacionades amb el món polític (anàlisi, assessorament i suport a l'activitat i la decisió política), de manera que tinguin accés al mercat de treball.
 • Proporcionar coneixement empíric i pràctic de la política, juntament amb formació clàssica centrada en el pensament i la teoria polítics.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà51%
Català49%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.

L'estudiantat realitzarà les pràctiques en administracions públiques, el Parlament, ajuntaments, ambaixades o consolats, partits, organitzacions no governamentals o similars, establertes mitjançant convenis.

Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Ciències Polítiques i de l'Administració
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,12     |    Codi PIN:11008     |    Places orientatives:100
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :10,154     |    Codi PIN:11065     |    Places orientatives:20
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Dret (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Av. Diagonal, 684
08034  Barcelona
www.ub.edu/dret
Telèfon: 93 402 43 46
Fax: 93 402 43 54


Món laboral
Sortides professionals
 • Tècnic/a en administracions públiques.
 • Gestor/a d'organitzacions: tasques de direcció, gestió i comunicació.
 • Agent de desenvolupament local: execució d'accions locals; promoció de l'activitat empresarial, creació de llocs de treball i desenvolupament sostenible; participació en programes europeus; plans de participació ciutadana.
 • Analista polític/a: anàlisi de la societat, les opinions, els valors i les actituds de ciutadans i actors polítics; resultats electorals i escenaris polítics; estratègies polítiques i campanyes electorals; supervisió d'indicadors sociopolítics.
 • Assessor/a i consultor/a.
 • Consultor/a internacional: assessorament, projectes de cooperació i desenvolupament en altres països, observador/a internacional.
 • Docent i investigador/a.
Institucions d'interès
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
http://www.colpis.cat
Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya
http://governacio.gencat.cat/ca/
Parlament de Catalunya
http://www.parlament.cat
Congrés dels Diputats. Govern d'Espanya
http://www.congreso.es
Ministeri de la Presidència. Govern d'Espanya
http://www.mpr.gob.es
Escola Diplomàtica. Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació
http://www.exteriores.gob.es/Portal/ca/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/inicio.aspx
Senat d'Espanya
http://www.senado.es
DIPLOCAT - Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya
Portal especialitzat en la promoció internacional de la societat catalana que ofereix informació, conferències, cursos, beques, ajuts, publicacions, enllaços d'interès, etc. relacionats amb la instrumentalització de la projecció exterior de Catalunya.
http://www.diplocat.cat/ca
IEMed - Institut Europeu de la Mediterrània
Portal d'un centre de reflexió i debat sobre les societats mediterrànies, especialitzat en les relacions euromediterrànies, que ofereix conferències, seminaris, formació, exposicions, activitats culturals, publicacions, centre d'anàlisi, biblioteca, sala de premsa, tauler informatiu, documents, enllaços d'interès, etc.
http://www.iemed.org
Nacions Unides
http://www.un.org/es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
http://exteriors.gencat.cat/ca/inici/
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta