Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Estudis anglesos/Facultat de Filologia (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en estudis anglesos per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Formar graduats i graduades amb capacitat de reflexió, de pensament abstracte i crític, de síntesi, i d'aplicació de coneixements i incorporació de noves perspectives. Preparats per reconèixer, avaluar i aplicar diferents paradigmes lingüístics, literaris i culturals.

Hauran de ser capaços de treballar en contextos internacionals i multiculturals i dominar la llengua anglesa a partir dels diferents nivells d'anàlisi, des d'una perspectiva diacrònica i sincrònica. A més, hauran obtingut coneixements fonamentals de lingüística aplicada i hauran après com traslladar-los a diversos camps relacionats amb la llengua anglesa.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Estudis Anglesos (Docència en Anglès)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:11021     |    Places orientatives:160
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Filologia (UB)
(Centre propi)
Campus d'Humanitats
Gran via de les Corts Catalanes, 585
08007  Barcelona
www.ub.edu/filologia
Telèfon: 93 403 55 83
Fax: 93 403 55 96


Món laboral
Sortides professionals
 • Centres d'ensenyament universitari i investigació lingüística i literària.
 • Centres d'ensenyament no universitari.
 • Administracions públiques.
 • Indústries editorials i culturals.
 • Centres d'assessorament, planificació lingüística i traduccions, escriptura creativa i crítica artística i literària.
 • Mitjans de comunicació.
 • Assessories culturals i mediació lingüística (intercultural, empresarial, interprofessional).
Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
apac - Associació de Professors i Professores d'Anglès de Catalunya
Portal en anglès, especialitzat en l'intercanvi d'idees i informació entre professionals de l'ensenyament de la llengua anglesa, que ofereix recursos educatius, publicacions, enllaços d'interès i fòrums de discussió.
http://www.apac.es
aedean - Associació Espanyola d'Estudis Anglo-nord-americans
http://www.aedean.org
aptic - Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya
http://www.aptic.cat
esse - Societat Europea per a l'Estudi de l'Anglès
Portal en anglès especialitzat en la promoció de l'estudi i de la comprensió de la llengua, la literatura i la cultura angleses, que ofereix serveis, notícies, informació, ofertes de treball, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.essenglish.org
British Council
Portal especialitzat en l'educació i en l'ensenyament de la llengua anglesa, on s'ofereixen informació, notícies, formació per a professors i estudiants, programes educatius d'alt nivell, ofertes de treball, beques, etc.
http://www.britishcouncil.org/spain/ca
Linguapax
Portal d'una organització internacional no governamental amb seu a Barcelona, que té com a objectiu la promoció de la pau a través del respecte a la diversitat lingüística i a l'educació plurilingüe.
http://www.linguapax.net
The Linguist List. Comunitat de Lingüística Internacional en Línia
Portal on els lingüistes poden discutir temes lingüístics i intercanviar informació. Ofereix ofertes de treball, enllaços d'interès, cerques terminològiques, informació, publicacions, projectes, etc.
http://www.linguistlist.org
eoi barcelona drassanes. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
És un ens públic destinat a l'aprenentatge de llengües per a persones adultes amb la finalitat de desenvolupar la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.
http://www.eoibd.cat
.puntoycoma, - Butlletí dels traductors espanyols de les institucions de la Unió Europea
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/numeros.html
La linterna del traductor
Revista electrònica especialitzada en la traducció, la correcció i la interpretació.
http://www.lalinternadeltraductor.org
TranslatorsCafé.com. On els lingüistes i els seus clients es troben
Portal en anglès, especialitzat en serveis i recursos lingüístics, amb directoris de lingüistes, traductors, intèrprets i agencies de traducció. Ofereix documents de treball, fòrums de discussió, avaluacions d'agències de traducció, ofertes de treball, etc.
http://www.translatorscafe.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta