Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Filologia catalana/Facultat de Filologia (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en filologia catalana per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Mencions: Literatura catalana / Llengua catalana
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals amb coneixements amplis de llengua i literatura catalanes, afavorint-ne l'especialització en alguna branca científica d'aquests estudis. S'hauran de poder relacionar els fenòmens específics de la cultura pròpia amb els que caracteritzen altres àrees culturals lingüístiques i literàries afins.
 • Facilitar habilitats i competències necessàries per a l'exercici de la professió.
 • Promoure actituds que estimulin:
  • la capacitat d'informar-se del que es desconeix i d'aprofundir en el que no es domina, accedint críticament a les fonts d'informació;
  • la responsabilitat social que s'adquireix com a professional de la llengua i de la literatura catalanes;
  • la cultura de l'esforç i de la superació;
  • el treball en equip i la comunicació amb experts d'altres àrees;
  • i la capacitat crítica i autocrítica.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Filologia Catalana
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:11025     |    Places orientatives:70
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.2
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Filologia (UB)
(Centre propi)
Campus d'Humanitats
Gran via de les Corts Catalanes, 585
08007  Barcelona
www.ub.edu/filologia
Telèfon: 93 403 55 83
Fax: 93 403 55 96


Món laboral
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Centres d'ensenyament (primària, secundària, superior, català per a estrangers).
 • Centres de recerca (lingüística i literària).
 • Centres de planificació lingüística, correcció lingüística i assessorament.
 • Administracions públiques (estatals, autonòmiques i locals).
 • Editorials i premsa (producció editorial, edicions crítiques, crítica literària, producció del discurs oral i escrit, terminologia).
 • Indústries culturals.
Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
Institut d'Estudis Catalans
Portal d'una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte l'alta recerca científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana. Ofereix serveis lingüístics, arxiu històric i digital, publicacions, butlletí, ofertes de treball, fons personals i d'entitats, recull de premsa, diccionaris, etc.
http://www.iec.cat
Institut Ramon Llull
És un organisme públic creat amb l'objectiu de promoure a l'exterior els estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament escrits en català, i la producció cultural catalana en d'altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o l'arquitectura.
http://www.llull.cat/
cesire. àmbit lingüístic - cirel. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en llengües.
http://srvcnpbs.xtec.cat/cirel/cirel
Nl - Consorci per a la Normalització Lingüística
http://www.cpnl.cat
aptic - Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya
http://www.aptic.cat
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://www.xtec.cat
eoi barcelona drassanes. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
És un ens públic destinat a l'aprenentatge de llengües per a persones adultes amb la finalitat de desenvolupar la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.
http://www.eoibd.cat
ACEC - Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya
http://www.acec-web.org
Gremi d'Editors de Catalunya
http://www.gremieditorscat.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta