Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria electrònica de telecomunicació/Facultat de Física (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica de telecomunicació per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Proporcionar una formació científica, tecnològica i socioeconòmica per preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat per concebre, dissenyar i produir equips i sistemes electrònics, especialment dedicats a les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de l'electrònica, amb predisposició per col·laborar amb professionals de tecnologies afins, i capaços de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà39%
Català61%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives24.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Física90.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria electrònica de telecomunicació
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5,008     |    Codi PIN:11017     |    Places orientatives:50
  • · Enginyeria electrònica de telecomunicació (internacional)|    Codi PIN:14036|    Places orientatives:5
   On s'imparteix
   Facultat de Física (UB)
   (Centre propi)
   Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
   Av. Diagonal, 647
   08028  Barcelona
   www.ub.edu/fisica
   Telèfon: 93 402 11 16
   Fax: 93 402 11 18


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
   • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
   • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
   • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
   • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
   • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
   • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
   • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
   Sortides professionals
   • Enginyer/a electrònic/a
   • enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions
   Institucions d'interès
   Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
   http://www.coettc.com
   Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
   http://www.coitt.es/
   ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
   http://www.astel.es
   IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
   Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
   http://www.ieee.org
   AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
   Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
   http://www.ametic.es
   AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
   http://www.ahciet.net
   CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
   http://www.cttc.es/
   ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
   Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
   http://www.itu.ch
   Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació
   http://www.telecos.cat/Inicio.aspx
   Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
   http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
   CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
   http://www.cenelec.eu
   ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
   http://www.etsi.org
   AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
   http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta