Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Ciències de l'activitat física i de l'esport/Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències de l'activitat física i de l'esport per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals que, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques propis de les ciències de l'activitat física i l'esport, adquireixin els coneixements, les destreses i les competències per assumir responsabilitats en la realització de tasques i activitats pròpies de la professió de l'esport.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà35%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries162.0
Optatives12.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Ofertes
 • Ciències de l'activitat física i de l'esport
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :9.494     | Codi PIN:11007     | Places orientatives:150
 • Ciències de l'activitat física i de l'esport (internacional)| Codi PIN:14013| Places orientatives:5
On s'imparteix
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB)
(Centre adscrit)
Anella Olímpica
Av. Estadi, s/n
08038  Barcelona
www.inefc.net
Telèfon: 93 425 54 45
Fax: 93 426 36 17


Món laboral
Sortides professionals
 • Professor/a d'educació física (cursant el màster universitari en formació del professorat).
 • Preparador/a físic/a.
 • Entrenador/a personal.
 • Entrenador/a professional (referit a un esport específic).
 • Director/a esportiu/iva.
 • Tècnic/a responsable de programes de manteniment i millora de la salut.
 • Tècnic/a responsable de programes d'esport recreatiu i turisme actiu.
Perspectives de futur de la titulació

Segons les informacions disponibles, tot sembla indicar que el sector de l'esport encara es troba en plena fase de creixement. D'una banda, algunes tasques que en temps anteriors es desenvolupaven de forma altruista, ara s'estan professionalitzant gràcies a la demanda creixent que hi ha per gaudir d'uns serveis esportius de qualitat. De l'altra, l'esport ha esdevingut un producte de consum, objecte d'interessos comercials, industrials, mediàtics… Per aquest motiu, està entrant de ple en els circuits de l'economia de mercat.

Ara bé, el mercat de treball de l'esport, com tots els mercats de treball, té unes particularitats que s'han d'entendre per poder realitzar-hi una tasca professional amb èxit. Cal tenir molta capacitat d'adaptació al canvi, imaginació, un perfil molt individualitzat que diferenciï cada persona titulada de les altres, ganes de treballar, il·lusió, saber que hi ha la competència de persones d'altres llicenciatures que, per altres camins, també han arribat amb bona preparació al món de l'esport.

Cal, per tant, fer una titulació amb vocació, aprofitant tots els recursos per formar-se amb perfils molt característics i diferents dels altres, treballant intensament per adquirir, al mateix temps, una bona formació bàsica pròpia d'una persona amb llicenciatura universitària.

Institucions d'interès
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya
http://www.coplefc.com
Secretaria General de l'Esport. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/sge
CSD - Consell Superior d'Esports
http://www.csd.mec.es
CAR - Centre d'Alt Rendiment Català
http://www.arcat.cat
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.mcu.es
ACPE - Associació Catalana de Psicologia de l'Esport
http://www.acpe.cat
ACGEP - Gestors Esportius de Catalunya
http://www.acgep.cat/ca
UCEC - Unió de Consell Esportius de Catalunya
http://www.ucec.cat/
iusport
Portal especialitzat amb múltiples recursos, informació, legislació i enllaços per a juristes, tècnics i agents esportius al voltant del fet esportiu des d'una perspectiva jurídica.
http://www.iusport.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat