Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Ciències de l'activitat física i de l'esport/Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències de l'activitat física i de l'esport per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Educació física/ Entrenament/ Gestió esportiva/ Recreació i activitats a la natura/ Salut a l'activitat física i l'esport
Objectius de l'estudi

Formar professionals que, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques propis de les ciències de l'activitat física i l'esport, adquireixin els coneixements, les destreses i les competències per assumir responsabilitats en la realització de tasques i activitats pròpies de la professió de l'esport.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà35%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Ofertes
 • · Ciències de l'activitat física i de l'esport
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :9,79     |    Codi PIN:11007     |    Places orientatives:150
  • · Ciències de l'activitat física i de l'esport (internacional)|    Codi PIN:14013|    Places orientatives:5
   On s'imparteix
   Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB)
   (Centre adscrit)
   Anella Olímpica
   Av. Estadi, s/n
   08038  Barcelona
   www.inefc.net
   Telèfon: 93 425 54 45
   Fax: 93 426 36 17


   Món laboral
   Sortides professionals
   • Professor/a d'educació física (cursant el màster universitari en formació del professorat).
   • Preparador/a físic/a.
   • Entrenador/a personal.
   • Entrenador/a professional (referit a un esport específic).
   • Director/a esportiu/iva.
   • Tècnic/a responsable de programes de manteniment i millora de la salut.
   • Tècnic/a responsable de programes d'esport recreatiu i turisme actiu.
   Institucions d'interès
   Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya
   http://www.coplefc.com
   Secretaria General de l'Esport. Generalitat de Catalunya
   http://www20.gencat.cat/portal/site/sge
   CSD - Consell Superior d'Esports
   http://www.csd.mec.es
   CAR - Centre d'Alt Rendiment Català
   http://www.arcat.cat
   Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
   http://www.mcu.es
   ACPE - Associació Catalana de Psicologia de l'Esport
   http://www.acpe.cat
   ACGEP - Gestors Esportius de Catalunya
   http://www.acgep.cat/ca
   UCEC - Unió de Consell Esportius de Catalunya
   http://www.ucec.cat/
   iusport
   Portal especialitzat amb múltiples recursos, informació, legislació i enllaços per a juristes, tècnics i agents esportius al voltant del fet esportiu des d'una perspectiva jurídica.
   http://www.iusport.es
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta