Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Ciències de l'activitat física i de l'esport/Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències de l'activitat física i de l'esport per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Educació física / Entrenament / Gestió esportiva / Recreació i activitats a la natura / Salut a l'activitat física i l'esport
Objectius de l'estudi

Formar professionals que, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques propis de les ciències de l'activitat física i l'esport, adquireixin els coneixements, les destreses i les competències per assumir responsabilitats en la realització de tasques i activitats pròpies de la professió de l'esport.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà35%
Català65%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Ofertes
  • · Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
    • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :9,094     |    Codi PIN:11007     |    Places orientatives:150
On s'imparteix
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UB)
(Centre adscrit)
Anella Olímpica
Av. Estadi, s/n
08038  Barcelona
www.inefc.net
Telèfon: 93 425 54 45
Fax: 93 426 36 17


Món laboral
Sortides professionals
  • Professor/a d'educació física (cursant el màster universitari en formació del professorat).
  • Preparador/a físic/a.
  • Entrenador/a personal.
  • Entrenador/a professional (referit a un esport específic).
  • Director/a esportiu/iva.
  • Tècnic/a responsable de programes de manteniment i millora de la salut.
  • Tècnic/a responsable de programes d'esport recreatiu i turisme actiu.
Institucions d'interès
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya
http://www.coplefc.com
Secretaria General de l'Esport. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/sge
CSD - Consell Superior d'Esports
http://www.csd.mec.es
CAR - Centre d'Alt Rendiment Català
http://www.arcat.cat
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.mcu.es
ACPE - Associació Catalana de Psicologia de l'Esport
http://www.acpe.cat
ACGEP - Gestors Esportius de Catalunya
http://www.acgep.cat/ca
UCEC - Unió de Consell Esportius de Catalunya
http://www.ucec.cat/
iusport
Portal especialitzat amb múltiples recursos, informació, legislació i enllaços per a juristes, tècnics i agents esportius al voltant del fet esportiu des d'una perspectiva jurídica.
http://www.iusport.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta