Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Enginyeria d'organització industrial/Escola Universitària Salesiana de Sarrià (Barcelona)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria d'organització industrial per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Empresa/ Operacions
Objectius de l'estudi

Preparar professionals competents en:

 • L'àrea dels materials i els processos de fabricació.
 • La planificació estratègica i tàctica per afavorir una fabricació competitiva.
 • L'ús d'estadístiques, de simulacions i de tecnologies de la informació.
 • L'administració i la direcció d'empreses, les finances i la gestió de recursos humans.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà10%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives48.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria electrònica industrial i automàtica90.0
Enginyeria mecànica90.0
Enginyeria elèctrica90.0
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Enginyeria d'organització industrial "EU Salesiana de Sarrià"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:21022     | Places orientatives:60
 • Enginyeria d'organització industrial "EU Salesiana de Sarrià" (internacional)| Codi PIN:24006| Places orientatives:1
On s'imparteix
Escola Universitària Salesiana de Sarrià (UAB)
(Centre adscrit)
Pg. de Sant Joan Bosco, 74
08017  Barcelona
www.euss.es
Telèfon: 93 280 52 44
Fax: 93 280 66 42


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Assoliment de coneixements matemàtics, físics i químics de les diferents tecnologies industrials i de les tecnologies de la informació i de la comunicació necessàries per a la comprensió de l'enginyeria d'organització industrial.
 • Aplicació dels elements bàsics de la legislació, la regulació i la normalització en el seu àmbit professional.
 • Disseny de sistemes i de processos per solucionar necessitats específiques, tenint en compte condicionants de tipus econòmic, ambiental, social, legal, ètic, de prevenció i de sostenibilitat.
 • Utilització dels mètodes, les tècniques i les eines de l'enginyeria, especialment la integració dels sistemes d'informació, amb la tecnologia per operar i controlar sistemes complexos.
 • Gestió de projectes industrials, inclosa la seva planificació, direcció, execució i avaluació, i gestió dels sistemes de producció, els processos i els dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.
 • Organització d'empreses industrials i de serveis en qualsevol de les seves àrees funcionals, amb una forta orientació emprenedora i d'innovació. 
Sortides professionals
 • Direcció general d'empreses, especialment empreses industrials.
 • Organització i gestió de la producció i de les operacions.
 • Gestió de xarxes logístiques.
 • Gestió de distribució física (magatzems i transports).
 • Gestió de compres i aprovisionaments.
 • Gestió de qualitat, seguretat i medi ambient.
 • Gestió de tecnologia i innovació tecnològica.
 • Gestió de sistemes de la informació.
 • Gestió de l'organització.
 • Administració pública, especialment en les àrees de la promoció industrial i tecnològica i de l'R+D+I.
Institucions d'interès
AINGOI - Associació d'Enginyers en Organització Industrial
http://www.aingoi.com
Avís legal| Sobre gencat