Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Geologia/Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Geologia ambiental/ Geotècnica i recursos geològics
Objectius de l'estudi

Proporcionar la formació necessària sobre la composició, l'estructura i la dinàmica de la terra i els seus materials, i també sobre el seu origen i evolució temporal, tot capacitant l'estudiantat perquè utilitzi aquests coneixements en els camps bàsics de la professió de geòleg i geòloga, tant en la vessant acadèmica com en l'aplicada.

Hi ha la possibilitat de cursar dos itineraris: geologia ambiental i geotècnia i recursos geològics:

 • L'itinerari de geologia ambiental està orientat als aspectes mediambientals de la geologia (gestió de l'aigua, riscos geològics, ordenació del territori, etc.).
 • L'itinerari de geotècnia i recursos geològics pretén donar resposta a la necessitat creixent de la geologia en la construcció i l'enginyeria civil, i en la prospecció de recursos naturals de tipus geològic (aigua, hidrocarburs, minerals, etc.).
Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UABFacultat de CiènciesGeologia
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà10%
Català85%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries118.0
Optatives56.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Geologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:21037     | Places orientatives:60
 • Ciències ambientals / Geologia (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :9.508     | Codi PIN:21103     | Places orientatives:20
On s'imparteix
Facultat de Ciències (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici C
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/ciencies
Telèfon: 93 581 14 67
Fax: 93 581 20 03


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió dels fonaments de la geologia i coneixements necessaris per identificar i caracteritzar els materials que componen la terra, i els processos que els generen.
 • Anàlisi de la dinàmica de la terra i la seva estructura, tant la superficial com la interna, en diferents escales temporals i espacials.
 • Coneixement adequat d'altres disciplines rellevants per a les ciències de la terra.
 • Recollida, anàlisi i representació de dades i observacions utilitzant les tècniques adequades de camp i de laboratori.
 • Integració de la informació geològica amb la finalitat de formular i de comprovar hipòtesis.
 • Coneixement i reflexió sobre les implicacions mediambientals dels processos geològics, a més de la necessitat d'explotació i de conservació dels recursos de la terra.
Sortides professionals
 • Empreses dels sectors de la construcció, la mineria, el petroli i el medi ambient.
 • Cartografia geològica del territori.
 • Avaluació de riscos geològics.
 • Control de qualitat de materials naturals per a la construcció.
 • Estudis geològics per a obra civil (geotècnia) i control de sondatges.
 • Investigació i prospecció de recursos naturals (minerals, roques industrials, combustibles fòssils, aigua).
 • Gestió i avaluació d'impactes mediambientals.
Institucions d'interès
Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
http://www.icog.es
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya
http://www.colgeocat.org
ICC - Institut Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.es
Geòlegs del Món. Geologia de cooperació al desenvolupament
http://www.geologosdelmundo.org
Institut Geològic i Miner d'Espanya. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.igme.es
ICTJA - Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ictja.csic.es
Estudis Geològics. Revista Electrònica sobre geologia
http://estudiosgeol.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeol/index
SGE - Societat Geològica d'Espanya
http://www.sociedadgeologica.es
AEG - Associació d'Enginyers Ambientals i Geològics
http://www.aegweb.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat