Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Geologia/Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Geologia ambiental/ Geotècnica i recursos geològics
Objectius de l'estudi

Proporcionar la formació necessària sobre la composició, l'estructura i la dinàmica de la terra i els seus materials, i també sobre el seu origen i evolució temporal, tot capacitant l'estudiantat perquè utilitzi aquests coneixements en els camps bàsics de la professió de geòleg i geòloga, tant en la vessant acadèmica com en l'aplicada.

Hi ha la possibilitat de cursar dos itineraris: geologia ambiental i geotècnia i recursos geològics:

 • L'itinerari de geologia ambiental està orientat als aspectes mediambientals de la geologia (gestió de l'aigua, riscos geològics, ordenació del territori, etc.).
 • L'itinerari de geotècnia i recursos geològics pretén donar resposta a la necessitat creixent de la geologia en la construcció i l'enginyeria civil, i en la prospecció de recursos naturals de tipus geològic (aigua, hidrocarburs, minerals, etc.).
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà10%
Català85%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries118.0
Optatives56.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Geologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5.0     |    Codi PIN:21037     |    Places orientatives:60
  • · Ciències ambientals / Geologia (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :8.734     |    Codi PIN:21103     |    Places orientatives:20
   • · Geologia (internacional)|    Codi PIN:24011|    Places orientatives:2
    On s'imparteix
    Facultat de Ciències (UAB)
    (Centre propi)
    Campus de Bellaterra
    Edifici C
    08193  Cerdanyola del Vallès
    www.uab.es/ciencies
    Telèfon: 93 581 14 67
    Fax: 93 581 20 03


    Món laboral
    Competències a assolir per l'estudiantat
    • Comprensió dels fonaments de la geologia i coneixements necessaris per identificar i caracteritzar els materials que componen la terra, i els processos que els generen.
    • Anàlisi de la dinàmica de la terra i la seva estructura, tant la superficial com la interna, en diferents escales temporals i espacials.
    • Coneixement adequat d'altres disciplines rellevants per a les ciències de la terra.
    • Recollida, anàlisi i representació de dades i observacions utilitzant les tècniques adequades de camp i de laboratori.
    • Integració de la informació geològica amb la finalitat de formular i de comprovar hipòtesis.
    • Coneixement i reflexió sobre les implicacions mediambientals dels processos geològics, a més de la necessitat d'explotació i de conservació dels recursos de la terra.
    Sortides professionals
    • Empreses dels sectors de la construcció, la mineria, el petroli i el medi ambient.
    • Cartografia geològica del territori.
    • Avaluació de riscos geològics.
    • Control de qualitat de materials naturals per a la construcció.
    • Estudis geològics per a obra civil (geotècnia) i control de sondatges.
    • Investigació i prospecció de recursos naturals (minerals, roques industrials, combustibles fòssils, aigua).
    • Gestió i avaluació d'impactes mediambientals.
    Institucions d'interès
    Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya
    http://www.colgeocat.org
    Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs
    http://www.icog.es
    ICC - Institut Cartogràfic de Catalunya
    http://www.icc.es
    SGE - Societat Geològica d'Espanya
    http://www.sociedadgeologica.es
    Estudis Geològics. Revista Electrònica sobre geologia
    http://estudiosgeol.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeol/index
    Institut Geològic i Miner d'Espanya. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
    http://www.igme.es
    ICTJA - Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
    http://www.ictja.csic.es
    AEG - Associació d'Enginyers Ambientals i Geològics
    http://www.aegweb.org
    Gremi d'Àrids de Catalunya
    Portal d'una associació que agrupa les empreses catalanes que dediquen la seva activitat econòmica a l'extracció i el tractament d'àrids. Ofereix informació, activitats, serveis, publicacions, butlletí del gremi, recursos pedagògics, legislació, enllaços d'interès, notícies de premsa, documentació tècnica, etc.
    http://www.gremiarids.com
    Porta 22
    Espai de noves ocupacions
    http://w27.bcn.cat/porta22/cat
    Els estudis amb * estan en procés de validació
    Avís legal| Sobre gencat| Enquesta