Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Geologia/Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en geologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Geologia ambiental/ Geotècnica i recursos geològics
Objectius de l'estudi

Proporcionar la formació necessària sobre la composició, l'estructura i la dinàmica de la terra i els seus materials, i també sobre el seu origen i evolució temporal, tot capacitant l'estudiantat perquè utilitzi aquests coneixements en els camps bàsics de la professió de geòleg i geòloga, tant en la vessant acadèmica com en l'aplicada.

Hi ha la possibilitat de cursar dos itineraris: geologia ambiental i geotècnia i recursos geològics:

 • L'itinerari de geologia ambiental està orientat als aspectes mediambientals de la geologia (gestió de l'aigua, riscos geològics, ordenació del territori, etc.).
 • L'itinerari de geotècnia i recursos geològics pretén donar resposta a la necessitat creixent de la geologia en la construcció i l'enginyeria civil, i en la prospecció de recursos naturals de tipus geològic (aigua, hidrocarburs, minerals, etc.).
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà10%
Català85%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries118.0
Optatives56.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Geologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:21037     | Places orientatives:60
 • Ciències ambientals / Geologia (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :8.236     | Codi PIN:21103     | Places orientatives:20
 • Geologia (internacional)| Codi PIN:24011| Places orientatives:2
On s'imparteix
Facultat de Ciències (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici C
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/ciencies
Telèfon: 93 581 14 67
Fax: 93 581 20 03


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió dels fonaments de la geologia i coneixements necessaris per identificar i caracteritzar els materials que componen la terra, i els processos que els generen.
 • Anàlisi de la dinàmica de la terra i la seva estructura, tant la superficial com la interna, en diferents escales temporals i espacials.
 • Coneixement adequat d'altres disciplines rellevants per a les ciències de la terra.
 • Recollida, anàlisi i representació de dades i observacions utilitzant les tècniques adequades de camp i de laboratori.
 • Integració de la informació geològica amb la finalitat de formular i de comprovar hipòtesis.
 • Coneixement i reflexió sobre les implicacions mediambientals dels processos geològics, a més de la necessitat d'explotació i de conservació dels recursos de la terra.
Sortides professionals
 • Empreses dels sectors de la construcció, la mineria, el petroli i el medi ambient.
 • Cartografia geològica del territori.
 • Avaluació de riscos geològics.
 • Control de qualitat de materials naturals per a la construcció.
 • Estudis geològics per a obra civil (geotècnia) i control de sondatges.
 • Investigació i prospecció de recursos naturals (minerals, roques industrials, combustibles fòssils, aigua).
 • Gestió i avaluació d'impactes mediambientals.
Avís legal| Sobre gencat