Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Enginyeria electrònica industrial i automàtica/Escola Universitària Salesiana de Sarrià (Barcelona)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria electrònica industrial i automàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Control de sistemes */ Informàtica industrial *
Objectius de l'estudi
 • Formar professionals d'ampli espectre, que puguin adaptar-se fàcilment a entorns de treball significativament diferents.
 • Oferir una formació flexible, multidisciplinària i oberta.
 • Dotar l'estudiantat d'unes competències que actualment no cobreixen altres professions, en camps com la instrumentació, l'automatització, la inspecció industrial, el control de processos, la informàtica industrial, la integració de sistemes o la visió sistèmica dels problemes.
Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives48.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria elèctrica120.0
Enginyeria mecànica120.0
Enginyeria d'organització industrial90.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria electrònica industrial i automàtica "EU Salesiana de Sarrià"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:21025     |    Places orientatives:40
  • · Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica "EU Salesiana de Sarrià" (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :5     |    Codi PIN:21112     |    Places orientatives:20
   • · Enginyeria electrònica industrial i automàtica "EU Salesiana de Sarrià" (internacional)|    Codi PIN:24008|    Places orientatives:1
    • · Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica "EU Salesiana de Sarrià" (simultaneïtat) (internacional)|    Codi PIN:24009|    Places orientatives:1
     On s'imparteix
     Escola Universitària Salesiana de Sarrià (UAB)
     (Centre adscrit)
     Pg. de Sant Joan Bosco, 74
     08017  Barcelona
     www.euss.es
     Telèfon: 93 280 52 44
     Fax: 93 280 66 42


     Món laboral
     Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
     • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
     • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
     • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
     • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
     • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
     • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
     • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
     • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
     • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
     • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
     • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
     Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
     • Coneixements fonamentals de matemàtiques, física i química necessaris per a la comprensió de l'enginyeria electrònica industrial i automàtica.
     • Pràctica en la utilització de mètodes, tècniques i eines de l'enginyeria electrònica industrial i automàtica.
     • Gestió d'un projecte d'enginyeria en electrònica industrial i automàtica, inclosa la planificació, direcció, execució i la seva avaluació.
     • Redacció i direcció de projectes d'instal·lacions d'automatització, control, regulació d'accionaments elèctrics industrials i tot tipus de projectes d'enginyeria en electrònica industrial i automatització.
     • Comunicació, oral o per escrit, amb els detalls tècnics necessaris, la informació pertinent dels projectes d'enginyeria en electrònica industrial i automatització.
     • Control de l'operació de sistemes continus i discrets, incloent-hi el mesurament i la selecció de sensors, la realimentació i la regulació.
     • Implementació de sistemes utilitzant dispositius analògics i digitals de control, i els basats en microprocessador.
     • Supervisió de processos industrials, incloses les interconnexions entre equips o sistemes i les seves comunicacions.
     • Coneixement de les diferents ciències i tecnologies industrials necessàries per a la comprensió de l'enginyeria electrònica.
     Sortides professionals
     • Disseny, anàlisi, projecció i manteniment de sistemes electrònics i microelectrònics.
     • Gestió i organització comercial d'empreses de productes i sistemes electrònics.
     • Control de les màquines elèctriques i dels accionaments elèctrics.
     • Concepció, disseny, elaboració i manteniment de sistemes d'instrumentació, control automàtic i robotitzats.
     Institucions d'interès
     Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
     http://www.ccetic.cat
     COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
     http://www.cogiti.es
     ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
     http://www.isa-spain.org
     Revista Automàtica i Instrumentació
     http://www.automaticaeinstrumentacion.com
     IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
     Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
     http://www.ieee.org
     CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
     http://www.cenelec.eu
     AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
     Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
     http://www.ametic.es
     CDTI - Centre per el Desenvolupament Tecnològic Industrial
     Portal d'una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació que té la missió de prestar una atenció integral a l'empresa innovadora. Ofereix notícies, esdeveniments, beques i premis, ofertes de treball, enllaços d'interès, publicacions, serveis, informació sobre la financiació de projectes i la seva internacionalització, etc.
     http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1687
     Porta 22
     Espai de noves ocupacions
     http://w27.bcn.cat/porta22/cat
     Els estudis amb * estan en procés de validació
     Avís legal| Sobre gencat| Enquesta