Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria elèctrica/Escola Universitària Salesiana de Sarrià (Barcelona)

Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria elèctrica per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions: Instal·lacions integrals / Instal·lacions sostenibles
Objectius de l'estudi

Proporcionar a l'estudiantat els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per a la generació, la distribució, el control, la protecció i l'adaptació de l'energia elèctrica a l'activitat industrial i domèstica. 

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives48.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria electrònica industrial i automàtica120.0
Enginyeria mecànica120.0
Enginyeria d'organització industrial90.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria Elèctrica "EU Salesiana de Sarrià"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:21023     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Escola Universitària Salesiana de Sarrià (UAB)
(Centre adscrit)
Pg. de Sant Joan Bosco, 74
08017  Barcelona
www.euss.es
Telèfon: 93 280 52 44
Fax: 93 280 66 42


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Coneixements fonamentals de matemàtiques, física i química, i d'automatització, control i regulació d'accionaments elèctrics industrials.
 • Utilització de mètodes, tècniques i eines de disseny, simulació, muntatge, aplicació, mesurament i verificació en l'àmbit de l'enginyeria elèctrica.
 • Aplicació dels principis de manteniment als sistemes de generació, transport i gestió de l'energia elèctrica.
 • Utilització de les tecnologies basades en energies renovables, tant en la generació d'energia elèctrica com en edificis industrials, de serveis i habitatges.
 • Gestió d'un projecte d'enginyeria elèctrica, inclosa la planificació, la direcció, l'execució i la seva avaluació.
 • Disseny de màquines elèctriques rotatives i estàtiques.
 • Redacció, desenvolupament i direcció de projectes d'enginyeria elèctrica d'acord amb la normativa, la legislació i els reglaments vigents.
 • Comunicació d'informacions, idees, capacitat per solucionar problemes i trobar solucions, amb els detalls tècnics necessaris, en l'àmbit de l'enginyeria elèctrica, de manera adequada a l'audiència.
 • Organització de la producció industrial aplicant els coneixements de processos de fabricació, d'operacions, de manteniment, de qualitat i d'estadística.
Sortides professionals
 • Empreses de generació, transport i distribució d'energia elèctrica.
 • Disseny i construcció d'equips elèctrics i instal·lacions elèctriques i el seu manteniment, i d'equips de protecció i de maniobra de tot tipus d'instal·lacions, il·luminació, disseny i desenvolupament de dispositius i aplicacions, gestió de la contractació i compres, etc.
 • Planificació i gestió de la generació, el transport i la distribució de l'electricitat.
 • Direcció de projectes d'instal·lacions elèctriques.
 • Disseny i control de màquines elèctriques i d'accionaments elèctrics.
 • Disseny, producció i inspecció de material elèctric i cables.
 • Direcció de projectes d'il·luminació.
 • Peritatges, certificacions i inspeccions d'instal·lacions elèctriques.
 • Disseny i instal·lació de sistemes de climatització.
Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. Govern d'Espanya
http://www.minetad.gob.es/ca-ES/Paginas/index.aspx
IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya
http://www.irec.cat
IDAE - Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic. Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. Govern d'Espanya
http://www.idae.es/
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
Xarxa Elèctrica d'Espanya
http://www.ree.es/es/
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
IEEE - Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics
Portal en anglès d'una associació professional mundial que es dedica a l'avenç de la innovació tecnològica en benefici de la humanitat. Ofereix serveis, ofertes de treball, participació i oportunitats de voluntariat, publicacions, conferències i esdeveniments, formació, guies d'aprenentatge, educació tècnica i recursos educatius preuniversitaris, recursos per al desenvolupament professional, enllaços d'interès, etc.
http://www.ieee.org
AFME - Associació de Fabricants de Material Elèctric
http://www.afme.es
CENER - Centre Nacional d'Energies Renovables
http://www.cener.com/es
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta