Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria mecànica/Escola Universitària Salesiana de Sarrià (Barcelona)

Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria mecànica per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions: Disseny integral / Processos industrials
Objectius de l'estudi

Proporcionar a l'estudiantat la formació necessària per poder dissenyar sistemes d'automatització de la producció amb màquines de control numèric i robots, fer assajos de materials i controlar la qualitat de les peces produïdes, organitzar i dirigir la producció, així com dissenyar i mantenir estructures i sistemes tèrmics, entre d'altres.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat o pel centre.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà10%
Català90%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives48.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Enginyeria electrònica industrial i automàtica120.0
Enginyeria d'organització industrial90.0
Enginyeria elèctrica120.0
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a industrial
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria Mecànica "EU Salesiana de Sarrià"
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:21026     |    Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.2
 • · Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica "EU Salesiana de Sarrià" (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:21112     |    Places orientatives:20
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.2
On s'imparteix
Escola Universitària Salesiana de Sarrià (UAB)
(Centre adscrit)
Pg. de Sant Joan Bosco, 74
08017  Barcelona
www.euss.es
Telèfon: 93 280 52 44
Fax: 93 280 66 42


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per a la redacció, la signatura i el desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin com a objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, enderroc, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'apartat anterior.
 • Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificacions de tasques i altres treballs anàlegs.
 • Capacitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • Capacitat per treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.
Mecànica
 • Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
 • Coneixements i capacitats per al càlcul, el disseny i l'assaig de màquines.
 • Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
 • Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i la resistència de materials en el comportament de sòlids reals.
 • Coneixements i capacitat per al càlcul i el disseny d'estructures i construccions industrials.
 • Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
 • Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
 • Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.
Competències a assolir per l'estudiantat específiques per a aquesta universitat
 • Assoliment de coneixements fonamentals de matemàtiques, física, química, enginyeria de materials, mecànica aplicada i estructures.
 • Aplicació dels elements necessaris de la legislació, la regulació i la normalització en l'àmbit professional.
 • Anàlisi de les dades obtingudes mitjançant assajos experimentals.
 • Gestió de projectes d'enginyeria mecànica, incloent-hi la planificació, la direcció, l'execució i l'avaluació.
 • Disseny d'elements i sistemes mecànics utilitzant les eines de disseny gràfic assistit per ordinador.
 • Utilització dels coneixements sobre mecànica de fluids, termotècnia i fonaments d'electricitat i d'automatització en l'àmbit de l'enginyeria mecànica.
 • Desenvolupament d'elements, sistemes i productes mecànics mitjançant les tècniques de CAD, CAM, CAE i PDM.
 • Disseny d'estructures aplicant criteris de racionalitat en les construccions industrials.
 • Organització de la producció industrial aplicant els coneixements de processos de fabricació, operacions, manteniment, qualitat i estadística.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Sectors de la construcció, la maquinària, la metal·lúrgia i l'automoció.

Sortides professionals
 • Construcció, muntatge i manteniment de qualsevol instal·lació industrial d'àmbit mecànic i tèrmic.
 • Disseny i assaig de nous productes o elements de màquines amb programes CAD.
 • Recerca amb elements finits i amb programes CAE i fabricació de peces especials i prototipus.
 • Programació de robots i obtenció de programes de control numèric amb sistemes CAM.
Institucions d'interès
Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
http://www.ccetic.cat
COGITI - Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial
http://www.cogiti.es
Enginyers Industrials de Catalunya. Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
http://www.eic.cat
ISA - Societat Internacional d'Automàtica. Secció Espanyola
http://www.isa-spain.org
Revista Automàtica i Instrumentació
http://www.automaticaeinstrumentacion.com
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Federació Mundial de les Associacions d'Enginyers
Portal d'una organització internacional no governamental que representa els interessos de l'enginyeria arreu del món i que ofereix informació, notícies, esdeveniments, arxius i documentació, enllaços d'interès, vídeos, etc.
http://www.wfeo.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta