Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Criminologia/Facultat de Dret (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en criminologia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Criminologia forense i execució penal / Seguretat i prevenció
Objectius de l'estudi
 • Capacitar per a l'anàlisi sistemàtica i la descripció científica dels diversos fenòmens criminals en les societats actuals.
 • Capacitar per conèixer amb profunditat els objectius principals de l'anàlisi criminològica: delinqüència, víctimes i controls socials.
 • Formar en l'explicació científica del delicte a partir del coneixement i l'ús de les teories criminològiques que disposen d'aval empíric i de consens científic.
 • Entrenar per a l'aplicació dels coneixements adquirits en l'anàlisi i la predicció dels riscos delictius en situacions socials i contextuals específiques.
 • Entrenar en l'ús d'informació científica que permeti d'efectuar propostes eficients de prevenció, control i reducció de fenòmens criminals.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà46%
Català54%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives42.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Criminologia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :8,035     |    Codi PIN:11010     |    Places orientatives:140
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Dret (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Av. Diagonal, 684
08034  Barcelona
www.ub.edu/dret
Telèfon: 93 402 43 46
Fax: 93 402 43 54


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Pràctica en l'anàlisi sistemàtica i la descripció científica dels diversos fenòmens criminals en les societats actuals.
 • Coneixement en profunditat dels objectius principals de l'anàlisi criminològica: delinqüència, víctimes i control socials.
 • Coneixement de l'explicació científica del delicte a partir de l'ús de les teories criminològiques que disposen d'aval empíric i de consens científic.
 • Entrenament per a l'aplicació dels coneixements adquirits en l'anàlisi i la predicció dels riscos delictius en situacions socials i contextuals específiques.
 • Entrenament en l'ús d'informació científica que permeti efectuar propostes eficients de prevenció, control i reducció de fenòmens criminals.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Àrea policial: victimologia, criminalística, policia científica.
 • Centres penitenciaris: junta de tractament, equips tècnics, informes.
 • Vigilància penitenciària: seguiment de presos, tramitació i informes, assessoria del jutge de vigilància, equip tècnic de la central d'observació.
 • Victimologia: oficines d'atenció a la víctima, informes i enquestes, treball de camp, estratègies de prevenció.
 • Seguretat privada: direcció d'empreses de seguretat, formació de personal de seguretat, assessoria.
 • Àrea judicial: bases de dades delictives, redacció i control d'informes i estadístiques, criminologia forense.
 • Justícia de menors: control de llibertat vigilada i internaments, informes de mesures i evolució del menor, processos de conciliació o reparació, programes de tractament, avaluació i actuació en situacions de risc.
 • Marginalitat: estudis, treball de camp, estratègies de prevenció.
 • Política criminal: estratègies i tècniques diverses.
Institucions d'interès
Associació Catalana de Criminòlegs
http://criminologos-acc.blogspot.com
FACE - Federació d'Associacions de Criminòlegs d'Espanya
http://www.federacioncriminologos.com
Seic - Societat Espanyola de Recerca Criminològica
http://www.criminologia.net
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/justicia
Ministeri de Justícia. Govern d'Espanya
http://www.mjusticia.gob.es
Fundació de Victimologia
http://www.funvic.org
UNICRI - Institut Interregional del les Nacions Unides per la Investigació del Crim i la Justícia
http://www.unicri.it/
Societat Americana de Criminologia
http://www.asc41.com
BSC - Societat Britànica de Criminologia
http://www.britsoccrim.org
INTERVICT - Institut Internacional de Victimologia de Tilburg. Universitat de Tilburg.
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/intervict
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta