Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Relacions laborals/Facultat de Dret (Barcelona)

Universitat:Universitat de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en relacions laborals per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Gestió de persones/ Juridicolaboral
Objectius de l'estudi

Donar resposta a l'evolució del context econòmic i social, amb una atenció especial als canvis produïts en les relacions laborals i la gestió de persones, mitjançant la formació sòlida i flexible de professionals capacitats.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà67%
Català33%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
 • Les pràctiques externes són de caràcter anual i es realitzaran en l'últim curs acadèmic. Consistiran en l'aplicació dels coneixements jurídics i laborals, d'organització d'empreses i de gestió de persones, adquirits en les matèries obligatòries, amb la finalitat que l'estudiantat pugui completar la seva formació per tenir un contacte amb la realitat a què es dedicaran un cop graduats, i facilitar-los la futura inserció laboral.
 • Les pràctiques externes es realitzaran en despatxos de graduats socials, empreses, jutjats i altres institucions i organismes privats i públics. L'estudiantat haurà de realitzar una memòria sobre el desenvolupament de les pràctiques realitzades.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Relacions laborals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.476     | Codi PIN:11050     | Places orientatives:220
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia aplicada0.1
    Anàlisi musical0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'art0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Relacions laborals (internacional)| Codi PIN:14069| Places orientatives:5
On s'imparteix
Facultat de Dret (UB)
(Centre propi)
Edifici de Relacions Laborals
C. de Còrsega, 409
08037  Barcelona
www.ub.edu/dret/rel_laborals/presentacio.htm
Telèfon: 93 403 93 10


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Adquisició d'habilitats i de coneixements interdisciplinaris per gestionar les relacions laborals.
 • Coneixements per comprendre la complexitat i el caràcter dinàmic interrelacional del treball.
 • Aplicació dels coneixements adquirits en diversos àmbits: assessorament juridicolaboral, gestió de persones, organització del treball i gestió i mediació en el mercat de treball.
 • Aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Foment de la capacitat d'aprenentatge autònom de nous coneixements i estudis posteriors especialitzats i de màster.
Sortides professionals
 • Gestió de recursos humans.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Administració pública (Seguretat Social, servei públic d'ocupació, etc.).
 • Ensenyament.
Avís legal| Sobre gencat