Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Geografia/Facultat de Geografia i Història (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en geografia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi
 • Proporcionar una formació sòlida que aporti coneixements bàsics de geografia, així com de les tècniques d'anàlisi necessàries per al treball d'un geògraf o d'una geògrafa.
 • Facilitar la inserció laboral de les persones titulades.
 • Capacitar l'estudiantat per dur a terme estudis d'especialització posteriors.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà31%
Català69%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives42.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Geografia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:11031     |    Places orientatives:60
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Geografia i Història (UB)
(Centre propi)
Campus d'Humanitats
C. de Montalegre, 6-8
08001  Barcelona
www.ub.edu/facgh/gh.htm
Telèfon: 93 402 10 90
Fax: 93 403 77 33


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement del territori i de les eines que en capaciten el coneixement.
 • Coneixement dels instruments per a l'anàlisi de l'espai com a producte de relacions entre medi físic i activitat humana.
 • Capacitat per analitzar i sintetitzar informació, i per estimular la reflexió i la crítica.
 • Estimulació del raonament crític, la motivació per la qualitat i el compromís ètic.
 • Formació per a la contribució als debats en què es consideren les relacions entre societat i medi físic o en què és rellevant la identificació de la diversitat espacial.
 • Capacitat per prendre decisions, resoldre conflictes i generar acords en l'àmbit d'actuació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Planificació territorial i urbana.
 • Gestió ambiental i paisatgística.
 • Desenvolupament territorial (local i regional).
 • Cartografia i sistemes d'informació geogràfica.
 • Divulgació dels coneixements geogràfics en productes editorials i en mitjans de comunicació.
 • Investigació: iniciació a la carrera investigadora.
 • Ensenyament de la geografia.
Institucions d'interès
Col·legi de Geògrafs
http://www.geografos.org
AGE - Associació de Geògrafs Espanyols. Una associació al servei de la difusió de la Geografia
http://www.age-geografia.es
ICC - Institut Cartogràfic de Catalunya
http://www.icc.es
Institut Geogràfic Nacional. Ministeri de Foment. Govern d'Espanya
http://www.ign.es/ign/main/index.do?locale=ca
ICTJA - Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ictja.csic.es
Departament de Territori i Sostenibilitat
http://territori.gencat.cat/ca
IDEC - Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
http://www.geoportal.cat/
Xarxa de Custòdia del Territori
http://www.xct.cat/ca/
APE - Associació espanyola de paisatgistes
http://www.aepaisajistas.org/
APEVC - Associació de professionals d'espais verds de Catalunya
http://apevc.com/
L'Observatori del Paisatge de Catalunya
http://www.catpaisatge.net
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta