Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Turisme/Facultat de Turisme i Geografia (Vila-Seca)

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en turisme per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Administració financera / Gestió i direcció d'allotjaments turístics / Planificació i gestió de destinacions / Planificació territorial i desenvolupament local
Objectius de l'estudi
 • Respondre a les necessitats de formació existents, facilitant el coneixement d'instruments útils per a la presa de decisions en el context actual del turisme.
 • Oferir un corpus formatiu bàsic de caràcter superior que permeti l'especialització tècnica i de gestió directiva d'empreses i institucions turístiques.
 • Abordar aspectes essencials per oferir avantatges competitius amb relació a productes i destinacions.
 • Generar perfils d'especialització específics que incloguin tant les necessitats de la gestió empresarial com la gestió d'aspectes col·lectius i, en particular, l'aprofitament turístic dels recursos naturals i culturals.
 • Homogeneïtzar la transmissió de coneixement en matèria de turisme, i evitar la fragmentació dels continguts que imparteixen diverses àrees de coneixement.
 • Crear les condicions per al desenvolupament de línies d'investigació de caràcter transdisciplinari, multidisciplinari i interdisciplinari.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà25%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries114.0
Optatives60.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
24.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Turisme
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:71027     |    Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Turisme i Geografia (URV)
(Centre propi)
Campus Vila-seca
C. de Joanot Martorell, 15
43480  Vila-Seca
www.euto.urv.cat
Telèfon: 977 39 52 94
Fax: 977 39 29 39


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió dels principis del turisme: la dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Anàlisi dels impactes generats pel turisme.
 • Comprensió del funcionament de les destinacions, les estructures turístiques i els sectors empresarials en l'àmbit mundial.
 • Comprensió del caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • Coneixement de les principals estructures politicoadministratives turístiques.
 • Anàlisi, síntesi i resum crític de la informació economicopatrimonial de les organitzacions.
 • Planificació i gestió dels recursos humans de les organitzacions turístiques.
 • Definició d'objectius, estratègies, polítiques comercials i tècniques de comunicació.
 • Coneixement de tècniques de direcció i gestió dels diferents tipus d'entitats turístiques.
 • Orientació de servei al client i motivació per la qualitat del servei.
 • Coneixement del procediment operatiu dels àmbits de l'allotjament, la restauració, les empreses d'intermediació, les empreses organitzadores d'esdeveniments i les entitats turístiques públiques.
 • Identificació i gestió d'espais i destinacions turístiques.
 • Avaluació dels potencials turístics i anàlisi prospectiva de la seva explotació.
 • Detecció de necessitats de planificació de l'activitat turística i coneixement dels objectius, l'estratègia i els instruments públics de la planificació.
 • Coneixement de les característiques de la gestió i de les principals iniciatives de reivindicació del patrimoni turístic d'acord amb el principi de sostenibilitat.
 • Coneixement dels principals productes turístics emergents.
 • Comunicació oral i escrita en una segona llengua estrangera.
 • Capacitat de convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaboració de conclusions.
 • Treball en contextos socioculturals diferents.
 • Comprensió de conceptes i coneixements bàsics en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques.
 • Aplicació de tècniques i de mètodes bàsics en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Allotjament.
 • Restauració.
 • Intermediació.
 • Transport i logística.
 • Planificació i gestió de destinacions.
 • Producte i activitats.
 • Formació, recerca i consultoria.
Sortides professionals
 • En l'àmbit de l'allotjament es poden desenvolupar les figures de director/a, subdirector/a del centre, hotel, càmping; també de cap de recepció, d'animació; responsable d'administració, responsable comercial, responsable de reserves, etc.
 • En l'àmbit de la restauració, es pot assumir el càrrec de director/a d'aliments i begudes, de banquets i convencions, d'establiment; responsable d'administració, cap d'operacions i comercial.
 • En la intermediació, es pot optar a director/a d'agència de viatges, director/a comercial, gestor/a de viatges d'empreses, gestor/a de grups, creador/a de paquets turístics, organitzador/a professional de congressos, etc.
 • En l'àmbit del transport i la logística, es pot treballar com a director/a d'empresa, director/a comercial, director/a de reserves, cap de cuina, tècnic/a d'atenció al client, etc.
 • En l'àmbit de la planificació i de la gestió de destinacions, es pot ser tècnic/a de gestió d'administracions públiques, director/a de campanya de promoció, director/a d'oficina de turisme, director/a de centre d'iniciatives turístiques, etc.
 • En l'àmbit de productes i activitats, es pot treballar com a tècnic/a assessor/a de gestió del patrimoni natural, de gestió d'instal·lacions d'oci i/o esportives, tècnic/a assessor/a d'esdeveniments, gestor/a de nous productes, etc.
 • En l'àmbit de la formació, la investigació i la consultoria, es pot ser consultor/a júnior, ajudant/a d'investigació, i fins i tot, docent de cicles formatius o de formació ocupacional.
Institucions d'interès
Institut d'Estudis Turístics. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.iet.tourspain.es
PCT - Parc Científic de Turisme i Oci
http://www.pct-turisme.cat
Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. Govern d'Espanya
http://www.minetad.gob.es/ca-ES/Paginas/index.aspx
Spain Convention Bureau
http://www.scb.es
TURESPAÑA
Organisme públic, adscrit al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital a través de la Secretaria d'Estat de Turisme, responsable del màrqueting d'Espanya com a destinació de viatges en el món.
http://www.tourspain.es/ca-es/paginas/index.aspx
Comissió Europea de Viatges
http://www.etc-corporate.org/
aegpc - Associació Espanyola per a la Gestió del Patrimoni Cultural
http://www.aegpc.org
OMT - Organització Mundial del Turisme
http://unwto.org/es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta