Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Economia/Facultat d'Economia i Empresa (Reus)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en economia per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Comerç internacional
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de:

 • determinar els diversos problemes econòmics que mostra qualsevol economia i aportar-hi solucions.
 • dur a terme una bona gestió dels recursos en qualsevol institució pública o privada en la qual desenvolupi la seva activitat, i identificar-hi els principals problemes econòmics.
 • aplicar l'anàlisi racional i escollir, entre les diferents alternatives, les que s'adeqüin més als objectius buscats.
 • entendre i emetre informes sobre l'economia nacional, internacional o regional.
 • analitzar qualsevol sector de l'economia aplicant els diversos instruments econòmics i comunicar-se fluidament en l'àmbit professional.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
24.0 crèdits obligatoris.

Les pràctiques externes es fan el segon semestre del quart curs durant el qual l'alumne no ha de cursar cap assignatura i pot, d'aquesta manera, vincular-se completament al món laboral, ja sigui en una institució pública o privada.

Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Administració i direcció d'empreses90.0
Finances i comptabilitat90.0
Administració i direcció d'empreses90.0
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Economia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     |    Codi PIN:71009     |    Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  On s'imparteix
  Facultat d'Economia i Empresa (URV)
  (Centre propi)
  Campus Bellisens
  Av. de la Universitat, 1
  43204  Reus
  www.fee.urv.cat
  Telèfon: 977 75 98 01
  Fax: 977 75 98 10


  Món laboral
  Competències a assolir per l'estudiantat
  • Explicació del funcionament de l'economia en l'àmbit tant macroeconòmic com microeconòmic.
  • Domini dels mètodes i els instruments bàsics per a l'anàlisi de la realitat empresarial.
  • Cerca, anàlisi i interpretació d'informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer, econòmic, social i legal rellevant per a la presa de decisions empresarials i econòmiques.
  • Coneixement del sector públic i gestió eficient de les seves institucions.
  • Anàlisi dels diversos contextos professionals en què treballa l'economista: la conjuntura econòmica, el sector, el mercat, l'empresa i el departament en qüestió.
  • Capacitat per pensar amb una visió global, macroeconòmica, i per actuar amb una visió local, microeconòmica.
  • Elaboració d'informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional, regional o local) o de sectors de l'economia.
  • Redacció de projectes de gestió econòmica d'àmbit internacional, nacional, regional, local o de l'empresa.
  Sortides professionals
  • Gestor/a, analista econòmic/a, assessor/a i director/a, tant en l'àmbit públic a escala local, comarcal, provincial, autonòmica, estatal i internacional, com en l'àmbit privat, tant en pimes com en grans empreses nacionals o multinacionals.
  • Tècnic/a en serveis d'estudis en institucions públiques com el Banc d'Espanya, l'Institut Nacional d'Estadística o en bancs privats, fundacions, etc.
  • Gestor/a d'activitats de comerç exterior en empreses importadores i/o exportadores.
  • Assessor/a i consultor/a fiscal.
  Institucions d'interès
  Col·legi d'Economistes de Catalunya
  http://www.coleconomistes.com
  Consell General d'Economistes
  http://economistas.es/
  Departament d'Economia i Coneixement
  http://economia.gencat.cat/ca/
  Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
  http://www.micinn.es
  Tresor Públic. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
  http://www.tesoro.es
  ICEX Espanya Exportació i Inversions. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
  http://www.icex.es
  CES - Consell Econòmic i Social. Espanya
  http://www.ces.es/ca/inicio
  Agència Tributària de Catalunya. Generalitat de Catalunya
  http://www.atc.gencat.cat
  icac - Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
  http://www.icac.meh.es
  OIT - Organització Internacional del Treball
  http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
  e-tributs
  Portal tributari amb informació relativa als tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya.
  http://etributs.gencat.cat
  fedea - Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada. Recerca en economia amb rigor i independència de criteri
  http://www.fedea.es
  EFPA - Associació Europea de Planificació Financera
  http://www.efpa.es
  Expansión.com
  Revista electrònica especialitzada en economia i política, que ofereix notícies i informació sobre la borsa, eines financeres, empreses, societat, aspectes jurídics, mercat de treball, articles d'opinió, recursos multimèdia, etc.
  http://www.expansion.com
  Porta 22
  Espai de noves ocupacions
  http://w27.bcn.cat/porta22/cat
  Els estudis amb * estan en procés de validació
  Avís legal| Sobre gencat| Enquesta