Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Educació primària/Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Tortosa)

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en educació primària per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions: Atenció a la diversitat / Educació física / Educació musical i dansa / Idiomes
Objectius de l'estudi

Formar docents i tutors/ores amb competències específiques en les diferents àrees del currículum recollides en la LOE, amb les finalitats següents:

 • Adquirir coneixements i instruments que ajudin a fonamentar la reflexió sobre les vessants psicològica, sociològica i pedagògica del fet educatiu en el tram d'edat de 6 a 12 anys.
 • Adquirir coneixements i habilitats que permetin desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats que són pròpies d'aquest període.
 • Crear situacions d'ensenyament-aprenentatge que facilitin la construcció del coneixement a l'alumnat en el tram d'edat de 6 a 12 anys, i que, en el treball futur, permetin plantejar una bona reflexió des de la pràctica i sobre aquesta.
 • Aconseguir una formació que permeti impartir coneixements i que capaciti per elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i les necessitats de les escoles i l'alumnat en el tram d'edat de 6 a 12 anys.
 • Ser capaç de generar constantment el currículum en el context de l'escola de la qual es formi part.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà20%
Català80%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries150.0
Optatives21.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
42.0 crèdits obligatoris.

En el primer període de les pràctiques externes (tercer curs), l'alumnat ha d'observar i analitzar la realitat d'un centre escolar. En el segon període de les pràctiques externes (quart curs), l'alumnat ha de dissenyar, desenvolupar i avaluar una unitat de programació o un projecte educatiu.

Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Mestre en educació primària
Accés i notes de tall
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Educació Primària
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:71033     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.2
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (URV)
(Centre propi)
Campus Terres de l'Ebre
C. de Teodor González, 43
43500  Tortosa


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Conèixer les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i fer que atenguin a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans que constitueixen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes. Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Conèixer l'organització dels col·legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Acomplir les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent a les necessitats educatives singulars dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació en els centres educatius.
Sortides professionals
 • Mestre/a d'educació primària
 • mestre/a de suport
 • mestre/a d'ensenyament no reglat
 • docent d'hospital
 • personal de centre de recursos pedagògics
Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
http://www.cdl.cat
Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://ensenyament.gencat.cat/ca
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.mcu.es
XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
http://www.xtec.cat
Consorci d'educacio de Barcelona
http://www.edubcn.cat/
Rosa Sensat. Associació de Mestres Rosa Sensat
http://www.rosasensat.org
cesire creAV - centre de suport a la innovació i recerca en continguts audiovisuals educatius. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit audiovisual
https://sites.google.com/site/cesirecreav/home
cesire ceres - centre de suport a la innovació i recerca educativa de les humanitats, ciències socials i filosofia. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de les humanitats, les ciències socials i la filosofia.
http://sites.google.com/site/cerescesire
cesire. àmbit tecnològic - aulatec. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de la tecnologia.
https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec
cesire. àmbit lingüístic - cirel. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en llengües.
http://srvcnpbs.xtec.cat/cirel/cirel
cesire. àmbit científic i medi - cdec. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de les ciències.
http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec
cesire ambit matemàtic creamat. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
Portal de recursos educatius especialitzat en l'àmbit de les matemàtiques amb enllaços específics en les àrees de les llengües, les ciències naturals, les ciències socials i la tecnologia.
http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla
apac - Associació de Professors i Professores d'Anglès de Catalunya
Portal en anglès, especialitzat en l'intercanvi d'idees i informació entre professionals de l'ensenyament de la llengua anglesa, que ofereix recursos educatius, publicacions, enllaços d'interès i fòrums de discussió.
http://www.apac.es
ACPEAH - Associació Catalana de Professionals d'Educació en l'Àmbit Hospitalari
http://www.acpeah.org
Associació Internacional Montessori
Pàgina web en anglès que ofereix recursos d'orientació, formació i diverses publicacions en l'àmbit de la pedagogia Montessori.
http://www.montessori-ami.org
Revista d'Educació. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.revistaeducacion.educacion.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta