Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Administració i direcció d'empreses/Facultat d'Economia i Empresa (Tortosa)

Universitat:Universitat Rovira i Virgili

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en administració i direcció d'empreses per la Universitat Rovira i Virgili
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Comerç internacional/ Màrqueting
Objectius de l'estudi

Formar professionals versàtils, amb capacitat tant per crear el seu propi negoci, com per treballar per compte aliè en l'àmbit de la consultoria i l'assessoria d'empreses, en la gestió i la direcció en les diferents àrees funcionals de l'empresa (màrqueting, administració i finances, recursos humans, logística i producció) o en la direcció general d'empreses i institucions públiques i privades.

En aquest sentit, la persona titulada haurà de saber identificar oportunitats i amenaces, gestionar recursos de diversa naturalesa (financers, materials, humans, etc.), analitzar i interpretar la informació per a la presa de decisions i avaluar decisions en qualsevol de les àrees funcionals de l'empresa o la direcció general en empreses i institucions públiques o privades.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
URVFacultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Tortosa)Ciències empresarials
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet i temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries144.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
24.0 crèdits obligatoris.

Les pràctiques externes es realitzen al llarg del primer semestre del quart any, durant el qual no s'ha de cursar cap assignatura i l'alumne/a pot, d'aquesta manera, vincular-se completament al món laboral, ja sigui en una institució pública o privada.

En el cas d'aquells estudiants que estiguin treballant, s'establiran els procediments administratius necessaris perquè se'ls reconeguin les activitats que inclou aquest mòdul, a excepció del treball o la memòria, que s'ha d'elaborar i presentar amb els mateixos requisits que la resta d'estudiants que realitzen les pràctiques externes.

Tronc comú amb altres titulacions
TitulacióCrèdits compartits
Finances i comptabilitat90.0
Economia90.0
Com s'accedeix
Ofertes
 • Administració i direcció d'empreses
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:71004     | Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Facultat d'Economia i Empresa (URV)
(Centre propi)
Campus Terres de l'Ebre
C. de Teodor González, 43
43500  Tortosa
www.fee.urv.cat
Telèfon: 977 44 97 40
Fax: 977 44 58 28


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió dels principis bàsics de funcionament de l'economia (a nivell microeconòmic i macroeconòmic) per a la gestió d'empreses.
 • Capacitat per cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financer i comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
 • Coneixement de la naturalesa i el funcionament d'una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, i comprensió de la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
 • Habilitats directives de gestió de persones i capacitat per dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l'àmbit de la gestió empresarial.
 • Direcció d'empreses o d'altres institucions públiques o privades i direcció o gestió d'alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
 • Capacitat d'anàlisi d'estudis d'empreses i problemes empresarials i emissió d'informes d'assessorament i de consultoria que donin resposta als problemes plantejats.
 • Redacció de projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixen la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
Sortides professionals
 • Director/a d'empreses familiars, pimes i grans empreses nacionals i multinacionals
 • director/a i gestor/a en les diferents àrees funcionals de l'empresa (màrqueting, recursos humans, administració i finances, operacions)
 • gestor/a i director/a en organismes internacionals
 • assessor/a i consultor/a
 • emprenedor/a
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat