Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Educació infantil/Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en educació infantil per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi
 • Formar graduats i graduades en educació infantil preparats per a l'exercici de la docència en aquesta etapa educativa. Aquesta formació té, entre altres, els objectius següents:
  • Assegurar l'adquisició de les competències professionals necessàries per educar en contextos educatius heterogenis.
  • Garantir els coneixements necessaris i el tractament didàctic específic, interdisciplinari i transdisciplinari, tant en l'etapa formativa inicial com en la necessitat de formar-se i reflexionar al llarg de la vida professional.
  • Promoure experiències educatives d'innovació docent que l'afavoreixin.
 • Generar les sinergies necessàries que afavoreixin la continuïtat entre els cicles i les etapes educatives escolars i altres contextos socioeducatius familiars i comunitaris. 
 • Fomentar una professionalització basada en els drets fonamentals, d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, entre homes i dones, i en els valors propis de la cultura de la pau i dels valors democràtics.
 • Promoure competències professionals especialment orientades a l'adaptació, les demandes i les condicions educatives del món rural.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà20%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques100.0
Obligatòries100.0
Optatives30.0
Treball fi de grau10.0
Total240.0
Període de pràctiques:
40.0 crèdits obligatoris.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Mestre en educació infantil
Accés i notes de tall
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Educació infantil
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :6,061     |    Codi PIN:61011     |    Places orientatives:100
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.2
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
  • · Educació infantil / Educació primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre - 5 anys) (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :8,48     |    Codi PIN:61037     |    Places orientatives:30
   • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
    • Nom de l'assignaturaCoeficient
     Anàlisi musical0.2
     Anatomia aplicada0.1
     Arts escèniques0.1
     Biologia0.2
     Ciències de la Terra i mediambientals0.2
     Cultura audiovisual0.1
     Dibuix artístic0.2
     Dibuix tècnic0.1
     Disseny0.1
     Economia0.1
     Economia de l'empresa0.1
     Física0.2
     Geografia0.2
     Grec0.2
     Història de la música i de la dansa0.1
     Història de l'art0.2
     Història del món contemporani0.1
     Literatura castellana0.2
     Literatura catalana0.2
     Literatura universal0.2
     Llatí0.2
     Llenguatge i pràctica musical0.1
     Matemàtiques0.2
     Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
     Química0.2
     Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
     Volum0.1
   Observacions

   Pots consultar les convalidacions dels cicles formatius de grau superior de les simultaneïtats d'estudis a l'enllaç: Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat)

   On s'imparteix
   Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (UdL)
   (Centre propi)
   Campus Cappont
   Edifici Central de la Facultat de Ciències de l'Educació
   Av. de l' Estudi General, 4
   25001  Lleida
   www.fce.udl.cat
   Telèfon: 973 40 65 01
   Fax: 973 70 65 02


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
   • Conèixer els objectius, els continguts curriculars i els criteris d'avaluació de l'educació infantil.
   • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una òptica globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
   • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
   • Fomentar la convivència dins i fora de l'aula, i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
   • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
   • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
   • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
   • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
   • Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
   • Actuar com a orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
   • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu, i promoure'l entre els estudiants.
   • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació infantil i els seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació en els centres educatius.
   Sortides professionals

   Mestre/a en educació infantil.

   Perspectives de futur de la titulació

   És evident que la realitat social ens posa al davant una problemàtica nova que en els últims vint anys ha anat en augment. La diversitat de situacions que afecten les famílies i l'edat dels menors requereix possibilitats diverses d'atenció i serveis diferents que s'adeqüin a cada cas i satisfacin les necessitats del sector.

   La professió de mestre és la més antiga en el temps i, per part de l'Administració, segur que continuarà tenint un futur. El que canviaran, en aquest sentit, seran els objectius concrets de la tasca diària dels mestres, o les metodologies o els recursos educatius; però la professió de mestre, amb tots els canvis necessaris i volguts, seguirà sent necessària.

   Institucions d'interès
   Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
   http://www.cdl.cat
   Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
   http://ensenyament.gencat.cat/ca
   Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
   http://www.mcu.es
   Consorci d'educacio de Barcelona
   http://www.edubcn.cat/
   XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya
   http://www.xtec.cat
   Rosa Sensat. Associació de Mestres Rosa Sensat
   http://www.rosasensat.org
   amei- waece - Associació Mundial d'Educadors Infantils
   http://www.waece.org
   ACPEAH - Associació Catalana de Professionals d'Educació en l'Àmbit Hospitalari
   http://www.acpeah.org
   Associació Internacional Montessori
   Pàgina web en anglès que ofereix recursos d'orientació, formació i diverses publicacions en l'àmbit de la pedagogia Montessori.
   http://www.montessori-ami.org
   Revista d'Educació. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
   http://www.revistaeducacion.educacion.es
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta