Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Educació social/Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (Lleida)

Universitat: Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en educació social per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals capaços de:

 • Crear entorns socioculturals i comunitaris per afavorir el desenvolupament de les persones, i especialment de les que tinguin més dificultats, per treballar per a la inclusió i afavorir el canvi i la transformació social. 
 • Contribuir a la creació i la consolidació del teixit social i associatiu, i afavorir el treball en xarxes socials. 
 • Millorar les condicions socials i culturals de la ciutadania. 
 • Promoure el respecte per les diferències individuals i grupals i, de manera molt especial, per les diferències que poden generar discriminació i desigualtat. 
 • Afavorir la millora de les competències i les actituds de les persones orientades cap a la consecució del màxim nivell d'autonomia. 
 • Prevenir i compensar dificultats d'estructuració de la personalitat i inadaptacions. 
 • Desenvolupar l'esperit crític i la capacitat de comprensió, d'anàlisi, d'intervenció i d'avaluació de la realitat social. 
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà20%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives48.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Educació Social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,316     |    Codi PIN:61013     |    Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (UdL)
(Centre propi)
Campus Cappont
Edifici Central de la Facultat de Ciències de l'Educació
Av. de l' Estudi General, 4
25001  Lleida
www.fce.udl.cat
Telèfon: 973 40 65 01
Fax: 973 70 65 02


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió dels referents teòrics, històrics i culturals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.
 • Comprensió de la trajectòria històrica de l'educació social.
 • Anàlisi de les necessitats, el disseny, l'aplicació i l'avaluació de plans, programes, projectes i activitats d'intervenció socioeducativa en contextos diversos.
 • Utilització de les tècniques i els procediments sociopedagògics per a la intervenció, la mediació i l'anàlisi de la realitat personal, familiar i comunitària i institucional amb l'objectiu de resoldre possibles conflictes.
 • Gestió d'estructures i processos de participació i acció comunitària.
 • Disseny i realització de projectes d'iniciació a la investigació sobre el medi social i institucional on es realitza la intervenció.
 • Disseny, utilització i avaluació dels mitjans i els recursos didàctics en la intervenció socioeducativa.
 • Actitud empàtica, respectuosa, solidària i de confiança cap als subjectes i les institucions d'educació social.
Sortides professionals

Educador/a social: és una figura que es defineix com un/a agent de canvi social, dinamitzador/a de grups socials a través d'estratègies educatives que ajudin la ciutadania a comprendre el seu entorn social, polític, econòmic i cultural, i a participar-hi i integrar-s'hi adequadament.

Perspectives de futur de la titulació

Tot i que convergeixen en tradicions llargues i diverses, la institucionalització i la demanda d'educadors socials professionals i qualificats és recent i cal considerar-la encara com una professió emergent amb moltes possibilitats de creixement i que experimenta un canvi constant.

S'espera que, en el futur, junt amb el creixement de la demanda d'educadors socials, apareguin especialitzacions que permetin ajustar millor el perfil professional a les tasques per realitzar, ja que actualment són molt àmplies i abasten sectors molt diferents.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
http://www.ceesc.es
eduso.net. El Portal de l'Educació Social
http://www.eduso.net
ICSW - Consell Internacional del Benestar Social. Una Organització Mundial que Promou el Desenvolupament Social
http://www.icsw.org
Departament de Treball, Afers Socials i Família. Generalitat de Catalunya
http://benestar.gencat.cat/ca/inici/index.html
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/justicia
margen. Temes de Treball Social i Ciències Socials
http://www.margen.org
Fundació Pere Tarrés
És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, i que ofereix formació, recerca i consultoria, serveis, butlletins i publicacions, programes per a escoles, etc.
http://www.peretarres.org
dincat - Discapacitat Intel·lectual Catalunya
http://www.dincat.cat/ca
Fundació Jaume Bofill
És una fundació que s'ocupa de promoure iniciatives que facilitin el coneixement de la societat i que impulsin accions que contribueixin a la supressió de les desigualtats i a l'extensió de l'educació i de la cultura. Ofereix diferents recursos: publicacions, notícies, enllaços d'interès, catàleg d'estudis, vídeos, etc.
http://www.fbofill.cat
ACIM - Associació Catalana per la Infància Maltractada
http://www.acim.cat
aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
http://acap.cat
ACO - Associació Catalana d'Orientació
http://www.acorientacio.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta