Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Treball social/Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (Lleida)

Universitat: Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en treball social per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar persones que siguin capaces de promoure el benestar d'individus, grups i comunitats, facilitant la cohesió social en períodes de canvi i donant suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat, treballant conjuntament amb els usuaris, les institucions i els professionals. 

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà20%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives36.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
30.0 crèdits obligatoris.

En aquest període es pren contacte amb la realitat en què es desenvolupa la intervenció del treballador o de la treballadora social. Es tracta de descobrir, analitzar i comprendre el context i els processos d'intervenció social en companyia d'un treballador o una treballadora social amb experiència en el seu propi context organitzatiu, i també es tracta de conèixer l'àmbit més ampli d'intervenció on està inclosa la institució.

Les pràctiques s'han de desenvolupar en serveis i entitats que prestin serveis de treball social i que siguin reconeguts com a centres col·laboradors per a la formació en pràctiques de l'estudiantat universitari mitjançant convenis.

Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Treball social
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:61034     |    Places orientatives:80
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (UdL)
(Centre propi)
Campus Cappont
Edifici Central de la Facultat de Ciències de l'Educació
Av. de l' Estudi General, 4
25001  Lleida
www.fce.udl.cat
Telèfon: 973 40 65 01
Fax: 973 70 65 02


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement de la naturalesa, la història i els fonaments teòrics del treball social.
 • Comprensió crítica dels models d'intervenció en treball social.
 • Aplicació dels mètodes i les tècniques del treball social als diferents àmbits i camps d'intervenció.
 • Anàlisi i avaluació dels problemes i les necessitats socials presents en la societat.
 • Empatia i capacitat de mediació en la resolució de conflictes.
 • Disseny i aplicació dels processos de planificació de la intervenció social.
 • Domini del conjunt de recursos i serveis socials, i capacitat per determinar-ne la idoneïtat en funció de les circumstàncies.
 • Creació, organització i gestió de serveis i entitats, control de l'eficàcia i assegurament de la qualitat.
 • Investigació dels nous fenòmens i escenaris en què es pugui realitzar algun tipus d'intervenció social.
 • Utilització del coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els coneixements propis.
Sortides professionals

Treballador/a social, realitzant tasques de:

 • Promoció del canvi social.
 • Resolució de problemes en les relacions humanes.
 • Enfortiment de la població per incrementar-ne el benestar i promoció de la llibertat.
Perspectives de futur de la titulació

Considerant les perspectives de futur per les persones que cursen estudis de treball social, hem de distingir diferents aspectes:

 • Les necessitats socials de la població són un primer tema que cal considerar. Tot i que la societat avança en la qualitat de l'atenció social, van sorgint fets nous, com l'envelliment de la població, que provoquen la necessitat de creació de nous serveis, equipaments i professionals especialitzats que atenguin de forma individualitzada cada situació; els treballadors i les treballadores socials tenen un paper clau en aquests temes. D'altra banda, la immigració, amb necessitats d'integració social i laboral importants, també es preveu que sigui una qüestió de grans dimensions. Els malalts físics o psíquics crònics hauran de disposar de pisos tutelats, centres d'ocupació i formes d'atenció amb què es pugui combinar una autonomia possible, amb suport a les famílies i la creació de diferents alternatives. Tot això implica que les necessitats d'atenció psicosocial s'adequaran als canvis i a la dinàmica social. Però, sigui per atendre problemes o per ajudar a viure millor, els treballadors socials continuaran tenint un camp d'actuació ampli i divers. Tot depèn, naturalment, de l'orientació de la política social i dels valors prevalents en la nostra societat.
 • El futur de la professió també depèn dels mateixos professionals, de si continuen assolint àrees de competències d'atenció especialitzada en diversos temes, així com competències de planificació i gestió de projectes i serveis socials. El futur també està relacionat amb la capacitat de desenvolupar noves iniciatives que puguin vincular els coneixements del treball social amb els coneixements d'altres disciplines i amb tecnologies diverses per tal d'oferir respostes eficients. La riquesa del teixit social i els projectes socials que existeixen en l'actualitat fan preveure una evolució ascendent d'aquestes iniciatives, així com del creixement del teixit associatiu i de les xarxes socials amb diferents finalitats. El sector privat també ofereix un camp d'actuació important per al futur del treball social, al qual pot aportar qualitat d'atenció i una gestió eficient d'institucions i serveis.
 • La lliure circulació de professionals pels països de la Unió Europea és una realitat per als treballadors socials. Alguns països, amb una llarga tradició en polítiques de benestar social, ofereixen actualment llocs de treball a diplomats en infermeria i treball social en altres regions comunitàries i, en un futur, aquesta possibilitat de poder treballar i formar-se en diferents països serà, segurament, més habitual que actualment.
Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
http://www.tscat.cat
Consell General del Treball Social
http://www.cgtrabajosocial.es
IFSW - Federació Internacional de Treballadors Socials
Portal en anglès, d'una organització sense ànim de lucre, que té la missió de desenvolupar recursos per millorar la qualitat de vida de l'ésser humà i el coneixement científic del comportament humà i de la societat. Ofereix notícies, activitats, publicacions, ofertes de treball i de voluntariat, enllaços d'interès, etc.
http://www.ifsw.org
EASSW - Associació Europea d'Escoles de Treball Social
Portal en anglès, especialitzat en treball social, que promou el desenvolupament social i l'educació de qualitat superior, la formació i el coneixement de la pràctica del treball social. Ofereix informació, butlletins, seminaris, conferències, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.eassw.org
eduso.net. El Portal de l'Educació Social
http://www.eduso.net
ICSW - Consell Internacional del Benestar Social. Una Organització Mundial que Promou el Desenvolupament Social
http://www.icsw.org
Departament de Treball, Afers Socials i Família. Generalitat de Catalunya
http://benestar.gencat.cat/ca/inici/index.html
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://www.msssi.gob.es
Fundació Pere Tarrés
És una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat de promoure l'educació en el lleure d'infants i joves, i que ofereix formació, recerca i consultoria, serveis, butlletins i publicacions, programes per a escoles, etc.
http://www.peretarres.org
margen. Temes de Treball Social i Ciències Socials
http://www.margen.org
aA - Associació Catalana d'Atenció Precoç
http://acap.cat
ACIM - Associació Catalana per la Infància Maltractada
http://www.acim.cat
dincat - Discapacitat Intel·lectual Catalunya
http://www.dincat.cat/ca
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta