Generalitat de Catalunya
Curs
2014-2015

Contingut

Comunicació i periodisme audiovisuals/Facultat de Lletres (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en comunicació i periodisme audiovisuals per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Capacitar els professionals per a l'anàlisi crítica i reflexiva de la realitat audiovisual i, a més, proporcionar-los els coneixements culturals, tècnics i metodològics necessaris per a la realització de productes comunicatius en l'entorn mediàtic actual. Aquests coneixements els han d'orientar tant per a l'exercici de la professió com per a l'elaboració d'estudis d'aprofundiment i especialització en el camp de la comunicació audiovisual i, especialment, en l'àmbit periodístic.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UdLFacultat de LletresComunicació audiovisual
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques82.5
Obligatòries99.0
Optatives42.0
Treball fi de grau16.5
Total240.0
Període de pràctiques:
16.5 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Ofertes
 • Comunicació i periodisme audiovisuals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :7.472     | Codi PIN:61009     | Places orientatives:70
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
On s'imparteix
Facultat de Lletres (UdL)
(Centre propi)
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003  Lleida
www.lletres.udl.cat
Telèfon: 973 70 20 64
Fax: 973 70 20 50


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement teoricopràctic de l'anàlisi, la sistematització i la codificació dels continguts icònics (imatges) i de les informacions audiovisuals en diversos suports i tecnologies.
 • Aplicació de tècniques, processos de creació i tècniques de recollida d'informació necessaris per al disseny de la producció integral d'un treball audiovisual (televisió, ràdio, premsa, multimèdia, hipermèdia, etc.).
 • Coneixement i aplicació de les tècniques i els processos de producció i difusió de continguts audiovisuals, informatius i no informatius, en les seves diverses fases, des del punt de vista de l'organització i la gestió dels recursos tècnics, humans i pressupostaris en diversos suports (cinema, televisió, vídeo, multimèdia, etc.) fins que es comercialitzen.
Sortides professionals
 • Director/a, guionista i realitzador/a audiovisual.
 • Productor/a i gestor/a audiovisual.
 • Dissenyador/a de producció i postproducció visual i sonora.
 • Redactor/a d'informació periodística.
 • Gestor/a de portals i editor/a de continguts.
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat