Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Comunicació i periodisme audiovisuals/Facultat de Lletres (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en comunicació i periodisme audiovisuals per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Objectius de l'estudi

Capacitar els professionals per a l'anàlisi crítica i reflexiva de la realitat audiovisual i, a més, proporcionar-los els coneixements culturals, tècnics i metodològics necessaris per a la realització de productes comunicatius en l'entorn mediàtic actual. Aquests coneixements els han d'orientar tant per a l'exercici de la professió com per a l'elaboració d'estudis d'aprofundiment i especialització en el camp de la comunicació audiovisual i, especialment, en l'àmbit periodístic.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès10%
Castellà30%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques82.5
Obligatòries99.0
Optatives42.0
Treball fi de grau16.5
Total240.0
Període de pràctiques:
16.5 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Comunicació i periodisme audiovisuals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :7.576     | Codi PIN:61009     | Places orientatives:70
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Cultura audiovisual0.2
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Lletres (UdL)
(Centre propi)
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003  Lleida
www.lletres.udl.cat
Telèfon: 973 70 20 64
Fax: 973 70 20 50


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement teoricopràctic de l'anàlisi, la sistematització i la codificació dels continguts icònics (imatges) i de les informacions audiovisuals en diversos suports i tecnologies.
 • Aplicació de tècniques, processos de creació i tècniques de recollida d'informació necessaris per al disseny de la producció integral d'un treball audiovisual (televisió, ràdio, premsa, multimèdia, hipermèdia, etc.).
 • Coneixement i aplicació de les tècniques i els processos de producció i difusió de continguts audiovisuals, informatius i no informatius, en les seves diverses fases, des del punt de vista de l'organització i la gestió dels recursos tècnics, humans i pressupostaris en diversos suports (cinema, televisió, vídeo, multimèdia, etc.) fins que es comercialitzen.
Sortides professionals
 • Director/a, guionista i realitzador/a audiovisual.
 • Productor/a i gestor/a audiovisual.
 • Dissenyador/a de producció i postproducció visual i sonora.
 • Redactor/a d'informació periodística.
 • Gestor/a de portals i editor/a de continguts.
Avís legal| Sobre gencat