Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Relacions laborals i recursos humans/Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en relacions laborals i recursos humans per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Proporcionar coneixements bàsics de les relacions laborals i els recursos humans, i potenciar les destreses i les habilitats necessàries per al futur exercici de les professions jurídiques, organitzatives, psicològiques, sociològiques i preventives en l'àmbit de l'empresa. A més a més, oferir un coneixement suficient de l'estructura de l'ordenament jurídic nacional i comunitari, i dels continguts normatius de les diferents branques del dret, de la psicologia i la sociologia del treball i, en general, de la gestió dels recursos humans.

Com s'imparteix
Preu privat fixat per la universitat.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà25%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries135.0
Optatives36.0
Treball fi de grau9.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Relacions laborals i recursos humans
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :5.0     | Codi PIN:61033     | Places orientatives:60
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.1
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals0.1
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.1
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.1
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.1
    Literatura catalana0.1
    Literatura universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Relacions laborals i recursos humans (internacional)| Codi PIN:64020| Places orientatives:10
On s'imparteix
Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida (UdL)
(Centre adscrit)
Pg. Gran Passeig de Ronda, 55-57
25006  Lleida
www.eurl.es
Telèfon: 973 24 89 93
Fax: 973 22 18 18


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixements per a la comprensió de la complexitat i del caràcter dinàmic i interrelacional del treball.
 • Realització d'anàlisis i diagnòstics, suport i presa de decisions en matèria d'estructura organitzativa i estudis de mètodes.
 • Aplicació de tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a l'àmbit laboral.
 • Desenvolupament de l'estratègia de recursos humans en l'organització.
 • Assessorament i gestió en matèria d'ocupació i contractació laboral.
 • Capacitació per a la defensa davant la jurisdicció social.
 • Assessorament i gestió en matèria de seguretat social, assistència social i protecció social complementària.
 • Planificació, assessorament i gestió dels sistemes de prevenció de riscos laborals.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Empreses privades (recursos humans, prevenció de riscos laborals, auditories, promoció econòmica...).
 • Administracions públiques.
 • Centres docents.
Sortides professionals

Graduat/ada social realitzant tasques de:

 • Direcció i gestió de recursos humans.
 • Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball: agents d'ocupació i desenvolupament local.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Docència.
Avís legal| Sobre gencat