Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Ciències de l'activitat física i de l'esport/Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)

Universitat: Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències de l'activitat física i de l'esport per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb els coneixements, les destreses i les competències necessaris per assumir responsabilitats relatives a la realització de tasques en activitats pròpies del món de l'esport.

La professió s'exerceix específicament en diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixement i tècniques propis de les ciències de l'activitat física i l'esport, i l'adaptació del comportament propi a les circumstàncies per resoldre els problemes que es puguin produir.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà25%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries162.0
Optatives12.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Ofertes
 • · Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :8,25     |    Codi PIN:61007     |    Places orientatives:95
 • · Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :8,711     |    Codi PIN:61038     |    Places orientatives:25
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.2
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.2
    Literatura Catalana0.2
    Literatura Universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :10,818     |    Codi PIN:61039     |    Places orientatives:25
On s'imparteix
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL)
(Centre adscrit)
Partida Caparrella, s/n
25192  Lleida
www.inefc.net
Telèfon: 973 27 20 22
Fax: 973 27 59 41


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Identificació i anàlisi dels trets estructurals i funcionals de l'activitat física i l'esport (AFE).
 • Desenvolupament d'habilitats motrius i execució de la pràctica de l'AFE.
 • Reconeixement i comprensió dels diferents factors que condicionen l'AFE.
 • Interpretació dels elements, els efectes i els riscos que condicionen la pràctica de l'AFE en diferents àmbits.
 • Aplicació dels coneixements adquirits amb l'AFE a la pràctica professional.
 • Planificació i avaluació dels processos i els programes d'AFE en l'ensenyament, l'entrenament, la salut, la gestió i la recreació.
Sortides professionals
 • Professor/a d'educació física (cursant el màster universitari en formació del professorat).
 • animador/a i monitor/a esportiu/iva professional
 • entrenador/a professional (d'un esport específic)
 • director/a esportiu/iva
Institucions d'interès
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya
http://www.coplefc.com
Secretaria General de l'Esport. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/sge
CSD - Consell Superior d'Esports
http://www.csd.mec.es
CAR - Centre d'Alt Rendiment Català
http://www.arcat.cat
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.mcu.es
ACPE - Associació Catalana de Psicologia de l'Esport
http://www.acpe.cat
ACGEP - Gestors Esportius de Catalunya
http://www.acgep.cat/ca
UCEC - Unió de Consell Esportius de Catalunya
http://www.ucec.cat/
iusport
Portal especialitzat amb múltiples recursos, informació, legislació i enllaços per a juristes, tècnics i agents esportius al voltant del fet esportiu des d'una perspectiva jurídica.
http://www.iusport.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta