Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Ciències de l'activitat física i de l'esport/Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències de l'activitat física i de l'esport per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb els coneixements, les destreses i les competències necessaris per assumir responsabilitats relatives a la realització de tasques en activitats pròpies del món de l'esport.

La professió s'exerceix específicament en diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixement i tècniques propis de les ciències de l'activitat física i l'esport, i l'adaptació del comportament propi a les circumstàncies per resoldre els problemes que es puguin produir.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UdLInstitut Nacional d'Educació Física de CatalunyaCiències de l'activitat física i de l'esport
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà25%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries162.0
Optatives12.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Com s'accedeix
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Ofertes
 • Ciències de l'activitat física i de l'esport
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :7.702     | Codi PIN:61007     | Places orientatives:95
 • Ciències de l'activitat física i de l'esport / Educació primària (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :5.0     | Codi PIN:61038     | Places orientatives:25
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anàlisi musical0.2
    Anatomia aplicada0.1
    Arts escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals0.2
    Cultura audiovisual0.1
    Dibuix artístic0.2
    Dibuix tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'empresa0.1
    Física0.2
    Geografia0.2
    Grec0.2
    Història de la música i de la dansa0.1
    Història de l'art0.2
    Història del món contemporani0.1
    Literatura castellana0.2
    Literatura catalana0.2
    Literatura universal0.2
    Llatí0.2
    Llenguatge i pràctica musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
    Química0.2
    Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • Ciències de l'activitat física i de l'esport / Fisioteràpia (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :8.578     | Codi PIN:61039     | Places orientatives:25
Observacions

Pots consultar les convalidacions dels cicles formatius de grau superior de les simultaneïtats d'estudis a l'enllaç: Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat)

On s'imparteix
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL)
(Centre adscrit)
Partida Caparrella, s/n
25192  Lleida
www.inefc.net
Telèfon: 973 27 20 22
Fax: 973 27 59 41


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Identificació i anàlisi dels trets estructurals i funcionals de l'activitat física i l'esport (AFE).
 • Desenvolupament d'habilitats motrius i execució de la pràctica de l'AFE.
 • Reconeixement i comprensió dels diferents factors que condicionen l'AFE.
 • Interpretació dels elements, els efectes i els riscos que condicionen la pràctica de l'AFE en diferents àmbits.
 • Aplicació dels coneixements adquirits amb l'AFE a la pràctica professional.
 • Planificació i avaluació dels processos i els programes d'AFE en l'ensenyament, l'entrenament, la salut, la gestió i la recreació.
Sortides professionals
 • Professor/a d'educació física (cursant el màster universitari en formació del professorat).
 • animador/a i monitor/a esportiu/iva professional
 • entrenador/a professional (d'un esport específic)
 • director/a esportiu/iva
Perspectives de futur de la titulació

Segons les informacions disponibles, tot sembla indicar que el sector de l'esport encara es troba en plena fase de creixement. D'una banda, algunes tasques que en temps anteriors eren desenvolupades de forma altruista, ara s'estan professionalitzant gràcies a la demanda creixent que hi ha per gaudir d'uns serveis esportius de qualitat. De l'altra, l'esport ha esdevingut un producte de consum, objecte d'interessos comercials, industrials, mediàtics... Per aquest motiu, està entrant de ple en els circuits de l'economia de mercat.

Ara bé, el mercat de treball de l'esport, com tots els mercats de treball, té unes particularitats que s'han d'entendre per poder realitzar-hi una tasca professional amb satisfacció. Cal molta capacitat d'adaptació al canvi, imaginació, tenir un perfil molt individualitzat que diferenciï cada persona titulada de les altres, ganes de treballar, il·lusió, saber que hi ha la competència de persones d'altres llicenciatures que, per altres camins, també han arribat amb bona preparació al món de l'esport.

Cal, per tant, fer una titulació amb vocació, aprofitant tots els recursos per formar-se amb perfils molt característics i diferents dels altres, treballant intensament per adquirir, al mateix temps, una bona formació bàsica pròpia d'una persona amb llicenciatura universitària.

Institucions d'interès
Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya
http://www.coplefc.com
Secretaria General de l'Esport
http://esports.gencat.cat/ca
CSD - Consell Superior d'Esports
http://www.csd.mec.es
CAR - Centre d'Alt Rendiment Català
http://www.arcat.cat
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
http://www.mcu.es
ACPE - Associació Catalana de Psicologia de l'Esport
http://www.acpe.cat
ACGEP - Gestors Esportius de Catalunya
http://www.acgep.cat/ca
UCEC - Unió de Consell Esportius de Catalunya
http://www.ucec.cat/
AEISAD - Associació Espanyola d'Investigació Social Aplicada a l'Esport
http://www.aeisad.org/
iusport
Portal especialitzat amb múltiples recursos, informació, legislació i enllaços per a juristes, tècnics i agents esportius al voltant del fet esportiu des d'una perspectiva jurídica.
http://www.iusport.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat