Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Ciències de l'activitat física i de l'esport/Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (Lleida)

Universitat:Universitat de Lleida

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències de l'activitat física i de l'esport per la Universitat de Lleida
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Branca de coneixement secundària:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb els coneixements, les destreses i les competències necessaris per assumir responsabilitats relatives a la realització de tasques en activitats pròpies del món de l'esport.

La professió s'exerceix específicament en diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixement i tècniques propis de les ciències de l'activitat física i l'esport, i l'adaptació del comportament propi a les circumstàncies per resoldre els problemes que es puguin produir.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà25%
Català70%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries162.0
Optatives12.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Criteris d'admissió
DescripcióNivell d'importància
Prova d'aptitud personal (PAP)Obligatori
Ofertes
 • · Ciències de l'activitat física i de l'esport
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :8,064     |    Codi PIN:61007     |    Places orientatives:95
  • · Ciències de l'activitat física i de l'esport / Educació primària (simultaneïtat)
   • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :8,512     |    Codi PIN:61038     |    Places orientatives:25
   • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
    • Nom de l'assignaturaCoeficient
     Anàlisi musical0.2
     Anatomia aplicada0.1
     Arts escèniques0.1
     Biologia0.2
     Ciències de la Terra i mediambientals0.2
     Cultura audiovisual0.1
     Dibuix artístic0.2
     Dibuix tècnic0.1
     Disseny0.1
     Economia0.1
     Economia de l'empresa0.1
     Física0.2
     Geografia0.2
     Grec0.2
     Història de la música i de la dansa0.1
     Història de l'art0.2
     Història del món contemporani0.1
     Literatura castellana0.2
     Literatura catalana0.2
     Literatura universal0.2
     Llatí0.2
     Llenguatge i pràctica musical0.1
     Matemàtiques0.2
     Matemàtiques aplicades ciències socials0.2
     Química0.2
     Tècniques d'expressió graficoplàstica0.1
     Volum0.1
   • · Ciències de l'activitat física i de l'esport / Fisioteràpia (simultaneïtat)
    • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2016-2017 :10,12     |    Codi PIN:61039     |    Places orientatives:25
    • · Ciències de l'activitat física i de l'esport (internacional)|    Codi PIN:64005|    Places orientatives:10
     Observacions

     Pots consultar les convalidacions dels cicles formatius de grau superior de les simultaneïtats d'estudis a l'enllaç: Convalidacions de crèdits de CFGS (graus amb simultaneïtat)

     On s'imparteix
     Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (UdL)
     (Centre adscrit)
     Partida Caparrella, s/n
     25192  Lleida
     www.inefc.net
     Telèfon: 973 27 20 22
     Fax: 973 27 59 41


     Món laboral
     Competències a assolir per l'estudiantat
     • Identificació i anàlisi dels trets estructurals i funcionals de l'activitat física i l'esport (AFE).
     • Desenvolupament d'habilitats motrius i execució de la pràctica de l'AFE.
     • Reconeixement i comprensió dels diferents factors que condicionen l'AFE.
     • Interpretació dels elements, els efectes i els riscos que condicionen la pràctica de l'AFE en diferents àmbits.
     • Aplicació dels coneixements adquirits amb l'AFE a la pràctica professional.
     • Planificació i avaluació dels processos i els programes d'AFE en l'ensenyament, l'entrenament, la salut, la gestió i la recreació.
     Sortides professionals
     • Professor/a d'educació física (cursant el màster universitari en formació del professorat).
     • animador/a i monitor/a esportiu/iva professional
     • entrenador/a professional (d'un esport específic)
     • director/a esportiu/iva
     Institucions d'interès
     Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya
     http://www.coplefc.com
     Secretaria General de l'Esport. Generalitat de Catalunya
     http://www20.gencat.cat/portal/site/sge
     CSD - Consell Superior d'Esports
     http://www.csd.mec.es
     CAR - Centre d'Alt Rendiment Català
     http://www.arcat.cat
     Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d'Espanya
     http://www.mcu.es
     ACPE - Associació Catalana de Psicologia de l'Esport
     http://www.acpe.cat
     ACGEP - Gestors Esportius de Catalunya
     http://www.acgep.cat/ca
     UCEC - Unió de Consell Esportius de Catalunya
     http://www.ucec.cat/
     iusport
     Portal especialitzat amb múltiples recursos, informació, legislació i enllaços per a juristes, tècnics i agents esportius al voltant del fet esportiu des d'una perspectiva jurídica.
     http://www.iusport.es
     Porta 22
     Espai de noves ocupacions
     http://w27.bcn.cat/porta22/cat
     Els estudis amb * estan en procés de validació
     Avís legal| Sobre gencat| Enquesta