Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Comunicació/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat: Universitat Oberta de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en comunicació per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Preparar l'alumnat per a l'exercici professional en les vessants principals de l'activitat comunicativa, tenint en compte tant la diversitat de mitjans i suports (digitals, audiovisuals, escrits) com la diversitat d'objectius estratègics (expressius, persuasius, informatius).

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries114.0
Optatives54.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Comunicació |    Places orientatives:900
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat

Atès que en la societat del coneixement el sector de la comunicació està experimentant transformacions vertiginoses, la capacitat d'interpretar l'entorn i d'adaptar-se a realitats canviants amb flexibilitat i polivalència esdevé un component essencial de la formació que proporciona el grau. L'esperit emprenedor i la capacitació per a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) contribueixen també a configurar el perfil de la titulació.

Tanmateix, altres competències a assolir són:

 • Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
 • Capacitat de comunicar-se de manera oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 • Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació.
 • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Atès l'enfocament generalista del grau, les persones graduades podran dedicar-se professionalment a qualsevol àmbit d'actuació relacionat amb la comunicació:

 • mitjans de comunicació
 • empreses consultores de relacions públiques
 • productores audiovisuals i agències de publicitat
 • centrals de mitjans
 • indústries culturals
 • gabinets de comunicació de les organitzacions
Sortides professionals
 • Responsable de comunicació d'empreses i institucions
 • creador/a de continguts multimèdia amb finalitats expressives, publicitàries i informatives
 • gestor/a d'activitats publicitàries
 • gestor/a de productes audiovisuals i multiplataforma
Institucions d'interès
Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya
http://www.colpublirp.com
AIMC - Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació
http://www.aimc.es
am - Associació d'Agències de Mitjans
http://www.agenciasdemedios.com
Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya
http://www.cpac.cat
CAC - Consell de l'Audiovisual de Catalunya
http://www.cac.cat
Societat Catalana de Comunicació. Institut d'Estudis Catalans
http://scc.iec.cat
FCIC - Fundació Consell de la Informació de Catalunya
http://www.periodistes.org/fcic
Associació Social Media
http://asociacionsocialmedia.org
Academiatv. de las ciències i les arts de televisió. Academia de les Ciències i les Arts de Televisió.
http://academiatv.es
Social Media Examiner. La Guía per la Jungla dels Mitjans de Comunicació Social
http://www.socialmediaexaminer.com
ADECEC - Associació d'Empreses Consultores en Relacions Públiques i Comunicació
http://www.adecec.com
audiovisuales.com
http://www.audiovisuales.com
aerco - psm - Associació Espanyola de Responsables de Comunitat i Professionals Social Media
http://www.aercomunidad.org
Associació Empresarial de Publicitat
http://www.associaciopublicitat.com
anunciantes - Associació Espanyola d'Anunciants. Comunicar per crear valor
http://www.anunciantes.com
aedemo - associació espanyola d'estudis de mercat, màrqueting i opinió
http://www.aedemo.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta