Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Informació i documentació/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat:Universitat Oberta de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en informació i documentació per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Gestió de sistemes d'informació. */ Gestió d'informació: anàlisi d'informació */ Gestió d'informació: arquitectura d'informació */ Gestió d'informació: gestió documental *
Objectius de l'estudi

Formar professionals que gestionin serveis i sistemes d'informació i de documentació adequats a les necessitats i als perfils dels usuaris.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries114.0
Optatives54.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Informació i documentació| Places orientatives:400
 • Informació i documentació (internacional)| Codi PIN:54404| Places orientatives:20
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Aplicació de les tecnologies de la informació a la gestió d'informació i de coneixement en l'organització.
 • Disseny de productes, serveis i sistemes d'informació.
 • Gestió de la implantació i explotació de productes, serveis i sistemes d'informació.
 • Definició i aplicació de polítiques, mètodes i tècniques per protegir, conservar i preservar documents i el seu contingut informatiu.
 • Identificació, avaluació i validació d'informació, documents i les seves fonts.
 • Elaboració i aplicació de criteris de reunió, selecció, adquisició i supressió de documents.
 • Organització i estructuració de les dades relatives a la descripció de documents i les seves col·leccions.
 • Aplicació de tècniques de recerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.
 • Planificació i gestió de la informació i el coneixement per afegir valor a l'organització.
 • Establiment de polítiques d'informació corporatives.
 • Definició i aplicació de mètodes sistemàtics d'observació de l'entorn d'una organització.
 • Aplicació dels aspectes legals i ètics relatius a l'activitat professional.
 • Previsió, organització, gestió i realització d'un projecte tècnic.
 • Participació en el disseny i l'avaluació de polítiques públiques d'informació.
 • Gestió d'unitats organitzatives dedicades a proporcionar i promocionar productes, serveis o sistemes d'informació.
 • Formació per a la millora de la cultura i la capacitació informacional dels usuaris.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Institucions públiques de l'àmbit autonòmic, local o estatal.
 • Associacions culturals, ONG, fundacions, etc., sense ànim de lucre.
 • Empreses privades relacionades amb la informació.

Aquestes tres tipologies inclouen institucions com ara biblioteques, centres de documentació, empreses, arxius, associacions, etc.

Sortides professionals
 • Bibliotecari/ària-documentalista.
 • Gestor/a d'informació en organitzacions (anàlisi d'informació, gestió documental i arquitectura d'informació).
 • Gestor/a de sistemes d'informació.
Avís legal| Sobre gencat