Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Informació i documentació/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat: Universitat Oberta de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en informació i documentació per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals que gestionin serveis i sistemes d'informació i de documentació adequats a les necessitats i als perfils dels usuaris.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries114.0
Optatives54.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Informació i documentació |    Places orientatives:100
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Aplicació de les tecnologies de la informació a la gestió d'informació i de coneixement en l'organització.
 • Disseny de productes, serveis i sistemes d'informació.
 • Gestió de la implantació i explotació de productes, serveis i sistemes d'informació.
 • Definició i aplicació de polítiques, mètodes i tècniques per protegir, conservar i preservar documents i el seu contingut informatiu.
 • Identificació, avaluació i validació d'informació, documents i les seves fonts.
 • Elaboració i aplicació de criteris de reunió, selecció, adquisició i supressió de documents.
 • Organització i estructuració de les dades relatives a la descripció de documents i les seves col·leccions.
 • Aplicació de tècniques de recerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.
 • Planificació i gestió de la informació i el coneixement per afegir valor a l'organització.
 • Establiment de polítiques d'informació corporatives.
 • Definició i aplicació de mètodes sistemàtics d'observació de l'entorn d'una organització.
 • Aplicació dels aspectes legals i ètics relatius a l'activitat professional.
 • Previsió, organització, gestió i realització d'un projecte tècnic.
 • Participació en el disseny i l'avaluació de polítiques públiques d'informació.
 • Gestió d'unitats organitzatives dedicades a proporcionar i promocionar productes, serveis o sistemes d'informació.
 • Formació per a la millora de la cultura i la capacitació informacional dels usuaris.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Institucions públiques de l'àmbit autonòmic, local o estatal.
 • Associacions culturals, ONG, fundacions, etc., sense ànim de lucre.
 • Empreses privades relacionades amb la informació.

Aquestes tres tipologies inclouen institucions com ara biblioteques, centres de documentació, empreses, arxius, associacions, etc.

Sortides professionals
 • Bibliotecari/ària-documentalista.
 • Gestor/a d'informació en organitzacions (anàlisi d'informació, gestió documental i arquitectura d'informació).
 • Gestor/a de sistemes d'informació.
Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
http://www.cobdc.org
Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya
http://www.arxivers.com
SEDIC - Associació Espanyola de Documentació i Informació
http://www.sedic.es
ANC - Arxiu Nacional de Catalunya
http://anc.gencat.cat
FESABID - Federació Espanyola de Societats d'Arxivística, Biblioteconomia, Documentació i Museística
http://www.fesabid.org/
AEDOM - Associació Espanyola de Documentació Musical
http://www.aedom.org
Dialnet
Portal d'una plataforma de recursos i serveis documentals que recopila i facilita l'accés a continguts científics a través d'alertes documentals i que permet el dipòsit de continguts amb text complert. Ofereix articles de revistes i d'obres col·lectives, tesis doctorals, llibres, cerques documentals i d'edicions de congressos, etc.
http://dialnet.unirioja.es
Biblioteques Públiques de Catalunya
http://biblioteques.gencat.cat
Biblioteques de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
http://www.bcn.es/biblioteques
IAML - Associació Internacional de Llibreries de Música, Arxius i Centres de Documentació
Portal en anglès d'una associació internacional que anima i promou les activitats de les biblioteques i dels centres de documentació musical, i facilita la realització de projectes de bibliografia musical, tant a escala nacional com internacional. El portal ofereix informació, notícies, enllaços d'interès per seccions, activitats, publicacions, cerca per paraules clau, grups de treball, projectes, programes, etc.
http://www.iaml.info
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta