Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Multimèdia/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat: Universitat Oberta de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en multimèdia per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Branca de coneixement secundària:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals qualificats i connectats amb el món de les empreses i la indústria multimèdia; capaços/capaces de dirigir, realitzar i produir projectes que requereixin coneixements específics sobre disseny i desenvolupament de webs, usabilitat i disseny d'interfícies, grafisme digital 2D i 3D, animació, realitat virtual i vídeo a la xarxa.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives48.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Multimèdia |    Places orientatives:500
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Planificació i gestió de projectes en l'entorn de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Identificació de les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que hi tenen les TIC.
 • Avaluació de solucions tecnològiques i elaboració de propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Exercici de l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i amb els aspectes legals en l'entorn de les TIC.
 • Utilització dels fonaments matemàtics, estadístics i físics i comprensió dels sistemes TIC.
 • Anàlisi de problemes en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicació de les habilitats i els coneixements adquirits necessaris per abordar-los i resoldre'ls.
 • Concepció i elaboració de guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i les tècniques adequades.
 • Creació i disseny dels elements gràfics i visuals d'un producte o d'una aplicació multimèdia fent servir procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Conceptualització, disseny i avaluació d'interfícies i esquemes d'interacció de les aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.
 • Creació, modelització i animació d'imatges sintètiques 2D i 3D.
 • Captura, emmagatzematge i modificació d'informació d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual.
 • Utilització adequada dels llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions.
 • Organització i gestió de la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndard.
 • Integració i gestió de continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Implementació, posada en marxa i manteniment de programari i maquinari multimèdia.
 • Distribució de continguts multimèdia de manera eficient per mitjà de les plataformes disponibles (web, mòbil, televisió digital, etc.).
 • Atenció adequada a consultes sobre projectes, tecnologies i mercat de productes multimèdia avaluant de manera precisa l'entorn d'aplicació, els recursos i les alternatives tecnològiques disponibles.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Aquest grau permet treballar en sectors relacionats amb la creació, el desenvolupament i la publicació de continguts digitals en diversos formats i la seva publicació i distribució per mitjà dels diferents suports i plataformes de la xarxa. Entre aquests sectors, se'n poden destacar els següents:

 • Sector de les tecnologies de la informació: empreses del sector de la producció i comercialització de programari, empreses encarregades de la distribució de continguts (cable, satèl·lit, mòbil).
 • Sector de la comunicació i producció de continguts: editorials, diaris, revistes i mitjans de comunicació interactius, cadenes de televisió i empreses del sector audiovisual.
 • Sector de serveis i de la indústria en general: àmbits de màrqueting i comerç electrònic, àmbits de recursos humans i de formació.
Sortides professionals
 • Disseny multimèdia: guionista multimèdia, director/a d'art de projectes multimèdia, dissenyador/a gràfic/a per a pàgines web, creador/a de continguts multimèdia, dissenyador/a d'interfícies.
 • Desenvolupament multimèdia: programador/a multimèdia, arquitecte/a de la informació, tècnic/a de xarxes multimèdia, tècnic/a d'àudio o vídeo.
 • Gestoria de projectes multimèdia: productor/a multimèdia, tècnic/a en contingut multimèdia, tècnic/a en tecnologies i productes multimèdia.
 • Consultoria multimèdia: especialista en tecnologies web i aplicacions rich media, especialista en creació multimèdia, especialista en mercat i productes digitals interactius.
Institucions d'interès
Associació espanyola d'empreses desenvolupadores de videojocs i programari d'entreteniment
http://www.dev.org.es/index.php
desarrolloweb.com
http://www.desarrolloweb.com
Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya
http://www.cpac.cat
CAC - Consell de l'Audiovisual de Catalunya
http://www.cac.cat
FICOD - Foro Internacional de Continguts Digitals. Ministeri de Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya.
http://www.ficod.es
AEVI - Associació Espanyola de Videojocs
http://www.aevi.org.es
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
fad - Foment de les Arts i del Disseny
Associació que promou el disseny i l'arquitectura, i que s'articula a través d'associacions que representen les disciplines del disseny: disseny industrial, disseny gràfic i comunicació visual, arquitectura i interiorisme, art i artesania, joieria contemporània i imatge i moda.
http://fad.cat
3D WIRE Revista On line d'Animació, Videojocs i New Media
http://www.3dwire.es/
XARXAPROD - Xarxa d'espais de producció d'arts visuals de Catalunya
http://xarxaprod.net
audiovisuales.com
http://www.audiovisuales.com
Academiatv. de las ciències i les arts de televisió. Academia de les Ciències i les Arts de Televisió.
http://academiatv.es
Stratos punt de trobada de desenvolupadors
http://www.stratos-ad.com/
Territori TC creatiu
http://www.territoriocreativo.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
FAPAE. Federació d'Asociacions de Productors d'Animació a España
http://fapae.es/home
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta