Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Turisme/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat:Universitat Oberta de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en turisme per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Gestió empresarial */ Gestió i planificació de destinacions */ Promoció i vendes */ Turisme i organitzacions virtuals */ Turisme sostenible *
Objectius de l'estudi

Preparar professionals amb una formació versàtil, capaços tant d'exercir una àmplia gamma de funcions de gestió en qualsevol institució pública o privada relacionada amb el sector turístic, com de posar en marxa el seu propi negoci.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UOCUniversitat Oberta de CatalunyaTurisme
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives48.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Turisme| Places orientatives:500
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Reconeixement dels principis del turisme i identificació de les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Reconeixement del funcionament de les destinacions, les seves estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 • Avaluació de les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, les formes de gestió i els impactes derivats de les activitats turístiques.
 • Generació de coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i d'espais i destinacions turístiques a partir de dades, tot aplicant-hi els instruments tècnics pertinents.
 • Gestió d'organitzacions —públiques, privades o mixtes— de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
 • Desenvolupament del treball en una organització turística, tot adoptant una orientació cap al client i establint-hi relacions satisfactòries.
 • Disseny i planificació eficients d'estratègies en els espais i les destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat i de desenvolupament socioeconòmic i mediambiental.
Sortides professionals
 • Allotjament: direcció hotelera, responsable de l'àrea d'allotjament, cap de reserves, cap comercial i responsable de negoci electrònic.
 • Restauració: direcció d'aliments i begudes, responsable de banquets i convencions, cap comercial i cap d'operacions.
 • Intermediació: direcció d'agències de viatges, gestió de viatges d'empresa, responsable de producte, direcció comercial i responsable de negoci electrònic.
 • Transport i logística: responsable de reserves, responsable d'operacions, direcció comercial i responsable de serveis d'atenció al client.
 • Planificació i gestió pública de destinacions: tècnic/a de gestió d'administracions públiques, responsable de programa de pla de dinamització, direcció de campanya de promoció de destinació, responsable de centre d'iniciatives turístiques, responsable d'oficina de turisme i agent de desenvolupament local.
 • Productes i activitats turístiques: tècnic/a assessor/a de gestió del patrimoni natural i cultural, responsable de promoció i comercialització, i gestor/a de nous productes.
 • Formació, recerca i consultoria: consultor/a turístic/a júnior i ajudant/a de recerca.
Institucions d'interès
Col·legi Oficial de Diplomats de Turisme i Tècnics d'Empreses i Activitats Turístiques
Av. Can Marcet, 36-38, 08035 Barcelona
Telèfon: 93 427 06 33
Fax: 93 428 67 77
Institut d'Estudis Turístics. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.iet.tourspain.es
PCT - Parc Científic de Turisme i Oci
http://www.pct-turisme.cat
Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca
Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.minetur.gob.es
OMT - Organització Mundial del Turisme
http://unwto.org/es
Spain Convention Bureau
http://www.scb.es
Comissió Europea de Viatges
http://www.etc-corporate.org/
AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat