Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Turisme/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat:Universitat Oberta de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en turisme per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Gestió empresarial */ Gestió i planificació de destinacions */ Promoció i vendes */ Turisme i organitzacions virtuals */ Turisme sostenible *
Objectius de l'estudi

Preparar professionals amb una formació versàtil, capaços tant d'exercir una àmplia gamma de funcions de gestió en qualsevol institució pública o privada relacionada amb el sector turístic, com de posar en marxa el seu propi negoci.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives48.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Turisme| Places orientatives:500
 • Turisme (internacional)| Codi PIN:54407| Places orientatives:20
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Reconeixement dels principis del turisme i identificació de les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Reconeixement del funcionament de les destinacions, les seves estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 • Avaluació de les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, les formes de gestió i els impactes derivats de les activitats turístiques.
 • Generació de coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i d'espais i destinacions turístiques a partir de dades, tot aplicant-hi els instruments tècnics pertinents.
 • Gestió d'organitzacions —públiques, privades o mixtes— de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
 • Desenvolupament del treball en una organització turística, tot adoptant una orientació cap al client i establint-hi relacions satisfactòries.
 • Disseny i planificació eficients d'estratègies en els espais i les destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat i de desenvolupament socioeconòmic i mediambiental.
Sortides professionals
 • Allotjament: direcció hotelera, responsable de l'àrea d'allotjament, cap de reserves, cap comercial i responsable de negoci electrònic.
 • Restauració: direcció d'aliments i begudes, responsable de banquets i convencions, cap comercial i cap d'operacions.
 • Intermediació: direcció d'agències de viatges, gestió de viatges d'empresa, responsable de producte, direcció comercial i responsable de negoci electrònic.
 • Transport i logística: responsable de reserves, responsable d'operacions, direcció comercial i responsable de serveis d'atenció al client.
 • Planificació i gestió pública de destinacions: tècnic/a de gestió d'administracions públiques, responsable de programa de pla de dinamització, direcció de campanya de promoció de destinació, responsable de centre d'iniciatives turístiques, responsable d'oficina de turisme i agent de desenvolupament local.
 • Productes i activitats turístiques: tècnic/a assessor/a de gestió del patrimoni natural i cultural, responsable de promoció i comercialització, i gestor/a de nous productes.
 • Formació, recerca i consultoria: consultor/a turístic/a júnior i ajudant/a de recerca.
Avís legal| Sobre gencat