Generalitat de Catalunya
Curs
2016-2017

Contingut

Turisme/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat:Universitat Oberta de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en turisme per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Mencions:Gestió empresarial */ Gestió i planificació de destinacions */ Promoció i vendes */ Turisme i organitzacions virtuals */ Turisme sostenible *
Objectius de l'estudi

Preparar professionals amb una formació versàtil, capaços tant d'exercir una àmplia gamma de funcions de gestió en qualsevol institució pública o privada relacionada amb el sector turístic, com de posar en marxa el seu propi negoci.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries126.0
Optatives48.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Turisme|    Places orientatives:500
  • · Turisme (internacional)|    Codi PIN:54407|    Places orientatives:20
   On s'imparteix
   Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
   (Centre propi)
   Av. del Tibidabo, 39-43
   08035  Barcelona
   Telèfon: 902 14 11 41
   Fax: 93 417 64 95


   Món laboral
   Competències a assolir per l'estudiantat
   • Reconeixement dels principis del turisme i identificació de les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
   • Reconeixement del funcionament de les destinacions, les seves estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
   • Avaluació de les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, les formes de gestió i els impactes derivats de les activitats turístiques.
   • Generació de coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i d'espais i destinacions turístiques a partir de dades, tot aplicant-hi els instruments tècnics pertinents.
   • Gestió d'organitzacions —públiques, privades o mixtes— de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
   • Desenvolupament del treball en una organització turística, tot adoptant una orientació cap al client i establint-hi relacions satisfactòries.
   • Disseny i planificació eficients d'estratègies en els espais i les destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat i de desenvolupament socioeconòmic i mediambiental.
   Sortides professionals
   • Allotjament: direcció hotelera, responsable de l'àrea d'allotjament, cap de reserves, cap comercial i responsable de negoci electrònic.
   • Restauració: direcció d'aliments i begudes, responsable de banquets i convencions, cap comercial i cap d'operacions.
   • Intermediació: direcció d'agències de viatges, gestió de viatges d'empresa, responsable de producte, direcció comercial i responsable de negoci electrònic.
   • Transport i logística: responsable de reserves, responsable d'operacions, direcció comercial i responsable de serveis d'atenció al client.
   • Planificació i gestió pública de destinacions: tècnic/a de gestió d'administracions públiques, responsable de programa de pla de dinamització, direcció de campanya de promoció de destinació, responsable de centre d'iniciatives turístiques, responsable d'oficina de turisme i agent de desenvolupament local.
   • Productes i activitats turístiques: tècnic/a assessor/a de gestió del patrimoni natural i cultural, responsable de promoció i comercialització, i gestor/a de nous productes.
   • Formació, recerca i consultoria: consultor/a turístic/a júnior i ajudant/a de recerca.
   Institucions d'interès
   Institut d'Estudis Turístics. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
   http://www.iet.tourspain.es
   PCT - Parc Científic de Turisme i Oci
   http://www.pct-turisme.cat
   Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya
   http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/inici/index.html
   Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
   http://www.minetur.gob.es
   Spain Convention Bureau
   http://www.scb.es
   Comissió Europea de Viatges
   http://www.etc-corporate.org/
   aegpc - Associació Espanyola per a la Gestió del Patrimoni Cultural
   http://www.aegpc.org
   OMT - Organització Mundial del Turisme
   http://unwto.org/es
   Porta 22
   Espai de noves ocupacions
   http://w27.bcn.cat/porta22/cat
   Els estudis amb * estan en procés de validació
   Avís legal| Sobre gencat| Enquesta