Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria informàtica/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat: Universitat Oberta de Catalunya

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi
 • Donar a conèixer les tecnologies emergents, analitzar i formalitzar un ampli ventall de problemes informàtics, ensenyar a avaluar possibles solucions i a dissenyar i implantar la solució més adient en cada cas.
 • Formar professionals amb:
  • Les competències i els coneixements necessaris per desenvolupar programari i aplicacions, gestionar bases de dades o dirigir projectes informàtics.
  • Comprensió de la definició i el disseny de l'arquitectura que configura la infraestructura de qualsevol sistema informàtic.
  • Responsabilitat en el mercat professional de l'enginyeria informàtica.
  • Coneixement sobre la programació avançada en orientació a objectes, gestió de xarxes, gestió de projectes, sistemes informàtics, etc.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries96.0
Optatives72.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria informàtica |    Places orientatives:2000
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Planificació i gestió de projectes a l'entorn de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Identificació de les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que hi tenen les TIC.
 • Avaluació de solucions tecnològiques i elaboració de propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Exercici de l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i amb els aspectes legals a l'entorn de les TIC.
 • Utilització dels fonaments matemàtics, estadístics i físics, i comprensió dels sistemes de TIC.
 • Anàlisi dels problemes en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicació de les habilitats i els coneixements adquirits per abordar-los i resoldre'ls.
 • Identificació dels elements de l'estructura i els principis de funcionament d'un ordinador.
 • Anàlisi de l'arquitectura i organització dels sistemes i les aplicacions informàtics en xarxa.
 • Coneixement sobre les tecnologies de comunicacions actuals i emergents, i aplicació convenient, per tal de dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació.
 • Administració i gestió dels sistemes operatius i les comunicacions d'una xarxa d'ordinadors.
 • Disseny i construcció d'aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 • Aplicació de tècniques específiques d'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.
 • Aplicació de tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades.
 • Proposta i avaluació de diferents alternatives tecnològiques i resolució d'un problema concret.
Sortides professionals

Àrea de programari i serveis:

 • desenvolupador/a d'aplicacions (programari final)
 • programador/a d'aplicacions
 • enginyer/a de programari
 • arquitecte/a d'aplicacions
 • especialista en manteniment i suport al suport
 • tècnic/a d'integració
 • arquitecte/a i dissenyador/a de programari de sistemes
 • programador/a de programari de sistemes
 • especialista en desenvolupament de sistemes
 • arquitecte/a de sistemes
 • integrador/a de sistemes
 • dissenyador/a de xarxes
 • dissenyador/a de rich media
 • programador/a multimèdia
 • dissenyador/a d'interfícies home-màquina (HM)
 • especialista en informació del web
 • consultor/a d'empreses de tecnologia de la informació
 • especialista en informació panempresarial
 • consultor/a de comerç electrònic
 • analista d'empreses
 • arquitecte/a d'empreses
 • especialista en aplicacions
 • consultor/a de l'estratègia de tecnologia de la informació
 • consultor/a de la gestió estratègica de la informació
 • consultor/a de la gestió de la informació
 • responsable de l'assistència tècnica
 • especialista en gestió de xarxes

Àrea de productes i sistemes:

 • enginyer/a d'integració, proves i implantació
 • integrador/a de sistemes
 • tècnic/a d'implementació de sistemes
 • tècnic/a de sistemes d'integració
 • tècnic/a d'integració
 • especialista en implementació i proves
 • especialista en integració i proves

Àrea de telecomunicacions:

 • enginyer/a de comunicació de dades
 • tècnic/a de desenvolupament de programari de comunicacions
 • arquitecte/a de programari
 • gestor/a de projectes de programari
 • arquitecte/a de xarxes
 • dissenyador/a de xarxes de comunicació
 • dissenyador/a de xarxes de dades (internet, xarxes de dades privades)
 • dissenyador/a de xarxes mòbils

Àrea intersectorial:

 • director/a de projectes de TIC
 • cap de projectes
 • planificador/a de productes
 • director/a de desenvolupament
Perspectives de futur de la titulació

Avui en dia, el context professional de les TIC està marcat per una gran demanda de professionals i, paral·lelament, es pot constatar un interès creixent per consolidar la identitat professional informàtica.

En un context d'un creixement elevat de la informatització, de la connectivitat de les empreses, de les administracions públiques i de les llars de tothom, la formació de professionals en aquest sector és un factor decisiu per al progrés tecnològic i econòmic, i la cohesió social dels nostres països. Tanmateix, existeixen dades que indiquen que el futur pròxim seguirà marcat per un dèficit de professionals de TIC.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
http://www.coetic.org
AEPI - Associació Espanyola de Programadors Informàtics
http://www.asociacionaepi.es
Cat PL - Associació d'Empreses per al Programari Lliure
http://catpl.cat
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
http://www.astel.es
AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
http://www.ahciet.net
ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
http://www.etsi.org
ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
http://www.itu.ch
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta