Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Tecnologies de telecomunicació/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat:Universitat Oberta de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en tecnologies de telecomunicació per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Mencions:Enginyeria de sistemes audiovisuals/ Enginyeria de sistemes de telecomunicació/ Enginyeria telemàtica
Objectius de l'estudi

Oferir formació científica, tecnològica i socioeconòmica, i la preparació per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en totes les activitats que les requereixin, dins del marc normatiu de referència.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques78.0
Obligatòries72.0
Optatives78.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Tecnologies de telecomunicació| Places orientatives:500
 • Tecnologies de telecomunicació (Internacional)| Codi PIN:54420| Places orientatives:20
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
Sortides professionals
 • Enginyeria de comunicació de dades: tècnic/a de desenvolupament de programari de comunicacions, arquitecte/a de programari, gestor/a de projectes de programari, arquitecte/a de xarxes, arquitecte/a de productes de xarxes, tècnic/a de sistemes.
 • Disseny d'aplicacions per al processament digital de senyals: dissenyador/a d'algoritmes, especialista en teoria de la informació i les comunicacions, científic/a, tècnic/a d'aplicacions, dissenyador/a de sistemes.
 • Disseny de xarxes de comunicació: dissenyador/a de xarxes de dades (internet, xarxes de dades privades), dissenyador/a de xarxes mòbils.
 • Consultoria d'empreses de tecnologies de la informació: especialista en aplicacions, consultor/a de l'estratègia de tecnologia de la informació, consultor/a de la gestió estratègica de la informació, especialista o consultor/a de productes.
Institucions d'interès
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació
http://www.coitt.es/
Avís legal| Sobre gencat