Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Tecnologies de telecomunicació/Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Universitat:Universitat Oberta de Catalunya

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en tecnologies de telecomunicació per la Universitat Oberta de Catalunya
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Oferir formació científica, tecnològica i socioeconòmica, i la preparació per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en totes les activitats que les requereixin, dins del marc normatiu de referència.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UOCUniversitat Oberta de CatalunyaEnginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en telemàtica
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps parcial
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat a distància
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Català100%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques78.0
Obligatòries72.0
Optatives78.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Aquesta titulació habilita per exercir la següent professió regulada: Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Tecnologies de telecomunicació| Places orientatives:500
On s'imparteix
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
(Centre propi)
Av. del Tibidabo, 39-43
08035  Barcelona
Telèfon: 902 14 11 41
Fax: 93 417 64 95


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat establertes a la normativa
 • Capacitat per redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin com a objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que el capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i que, a més, el doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i també per comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Coneixements per realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • Capacitat per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.
 • Capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i també per comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.
Sortides professionals
 • Enginyeria de comunicació de dades: tècnic/a de desenvolupament de programari de comunicacions, arquitecte/a de programari, gestor/a de projectes de programari, arquitecte/a de xarxes, arquitecte/a de productes de xarxes, tècnic/a de sistemes.
 • Disseny d'aplicacions per al processament digital de senyals: dissenyador/a d'algoritmes, especialista en teoria de la informació i les comunicacions, científic/a, tècnic/a d'aplicacions, dissenyador/a de sistemes.
 • Disseny de xarxes de comunicació: dissenyador/a de xarxes de dades (internet, xarxes de dades privades), dissenyador/a de xarxes mòbils.
 • Consultoria d'empreses de tecnologies de la informació: especialista en aplicacions, consultor/a de l'estratègia de tecnologia de la informació, consultor/a de la gestió estratègica de la informació, especialista o consultor/a de productes.
Institucions d'interès
ASTEL - Associació d'Empreses Operadores i de Serveis de Telecomunicació
http://www.astel.es
AMETIC -Associació d'Empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals
Portal especialitzat en electrònica, tecnologies de la informació, telecomunicacions i continguts digitals, que ofereix activitats, notícies, butlletí corporatiu, revista electrònica sectorial, serveis, publicacions, enllaços d'interès, etc.
http://www.ametic.es
AHCIET - Associació Hispanoamericana de Centres d'Investigació i Empreses de Telecomunicacions
http://www.ahciet.net
AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
ITU - Unió Internacional de Telecomunicacions
Portal d'un organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació, que desenvolupa les seves activitats en els sectors de les radiocomunicacions, la normalització i el desenvolupament de les telecomunicacions. Ofereix informació, esdeveniments, publicacions, estadístiques, etc.
http://www.itu.ch
Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya
http://goo.gl/jAvjnX
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/ca-es/Paginas/index.aspx
CENELEC - Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
http://www.cenelec.eu
CMT - Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
http://www.cmt.es
PAe - portal administració electrònica. Govern d'Espanya
http://administracionelectronica.gob.es
ETSI - Institut Europeu de Normalització de les Telecomunicacions. Estàndards mundials
http://www.etsi.org
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
CTTC - Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
http://www.cttc.es/
Institut de l'Enginyeria d'Espanya
http://www.iies.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat