Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Química/Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en química per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Química biològica/ Química de materials/ Química industrial i ambiental
Objectius de l'estudi

La química és la ciència que estudia de manera sistemàtica la composició, les propietats i la reactivitat de la matèria a escala atòmica i molecular. Atès que tot allò que es pot tocar, veure, olorar o sentir és matèria, l'abast d'aquesta disciplina és il·limitat i el seu estudi està present en la major part d'universitats del món.

Alhora, és una ciència i un sector industrial. Com a ciència, l'objectiu és la investigació i l'estudi de les propietats i de les transformacions de la matèria; com a sector industrial d'alta tecnologia, persegueix l'aprofitament de les matèries i els productes no naturals.

La química ocupa una posició central per tal de donar resposta als nous reptes de la societat.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès15%
Castellà22%
Català63%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives45.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
9.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :8.628     | Codi PIN:21082     | Places orientatives:120
 • Física / Química (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2015-2016 :12.29     | Codi PIN:21100     | Places orientatives:20
On s'imparteix
Facultat de Ciències (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici C
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/ciencies
Telèfon: 93 581 14 67
Fax: 93 581 20 03


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió dels conceptes, les teories i els fets fonamentals de les diferents àrees de la química.
 • Aplicació de coneixements químics a la resolució de problemes de naturalesa quantitativa o qualitativa en àmbits familiars i professionals.
 • Reconeixement i anàlisi de problemes químics i plantejament de respostes o treballs adequats per a la seva resolució, incloent en els casos necessaris l'ús de fonts bibliogràfiques.
 • Desenvolupament de treballs de síntesi i d'anàlisi de tipus químic.
 • Maneig d'instruments i materials estàndard en laboratoris químics d'anàlisi i síntesi.
 • Interpretació de les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent-hi l'ús d'eines informàtiques, identificació del seu significat i capacitat per relacionar-lo amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades.
 • Manipulació amb seguretat dels productes químics tenint-ne en compte les propietats físiques i químiques.
 • Realització d'avaluacions correctes dels riscos sanitaris i de l'impacte ambiental i socioeconòmic associat a les substàncies i la indústria químiques.
 • Reconeixement dels termes relatius a l'àmbit de la química en llengua anglesa i utilització eficaç d'aquests, de forma escrita i oral, en l'àmbit laboral.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Múltiples possibilitats en el sector privat químic, tant de producció com de comercialització, així com en els sectors públics, treballant en l'Administració a diferents nivells.

Institucions d'interès
Recerca Química
Portal especialitzat que ofereix serveis, ofertes de treball, notícies, enllaços d'interès i solucions per a les diverses àrees que formen el món de la química.
http://www.chemicalsearch.co.uk
Avís legal| Sobre gencat