Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Química/Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)

Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en química per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions: Química biològica / Química de materials / Química industrial i ambiental
Objectius de l'estudi

La química és la ciència que estudia de manera sistemàtica la composició, les propietats i la reactivitat de la matèria a escala atòmica i molecular. Atès que tot allò que es pot tocar, veure, olorar o sentir és matèria, l'abast d'aquesta disciplina és il·limitat i el seu estudi està present en la major part d'universitats del món.

Alhora, és una ciència i un sector industrial. Com a ciència, l'objectiu és la investigació i l'estudi de les propietats i de les transformacions de la matèria; com a sector industrial d'alta tecnologia, persegueix l'aprofitament de les matèries i els productes no naturals.

La química ocupa una posició central per tal de donar resposta als nous reptes de la societat.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès15%
Castellà22%
Català63%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives45.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :8,54     |    Codi PIN:21082     |    Places orientatives:120
 • · Física / Química (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :12,44     |    Codi PIN:21100     |    Places orientatives:20
On s'imparteix
Facultat de Ciències (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici C
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/ciencies
Telèfon: 93 581 14 67
Fax: 93 581 20 03


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió dels conceptes, les teories i els fets fonamentals de les diferents àrees de la química.
 • Aplicació de coneixements químics a la resolució de problemes de naturalesa quantitativa o qualitativa en àmbits familiars i professionals.
 • Reconeixement i anàlisi de problemes químics i plantejament de respostes o treballs adequats per a la seva resolució, incloent en els casos necessaris l'ús de fonts bibliogràfiques.
 • Desenvolupament de treballs de síntesi i d'anàlisi de tipus químic.
 • Maneig d'instruments i materials estàndard en laboratoris químics d'anàlisi i síntesi.
 • Interpretació de les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent-hi l'ús d'eines informàtiques, identificació del seu significat i capacitat per relacionar-lo amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades.
 • Manipulació amb seguretat dels productes químics tenint-ne en compte les propietats físiques i químiques.
 • Realització d'avaluacions correctes dels riscos sanitaris i de l'impacte ambiental i socioeconòmic associat a les substàncies i la indústria químiques.
 • Reconeixement dels termes relatius a l'àmbit de la química en llengua anglesa i utilització eficaç d'aquests, de forma escrita i oral, en l'àmbit laboral.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Múltiples possibilitats en el sector privat químic, tant de producció com de comercialització, així com en els sectors públics, treballant en l'Administració a diferents nivells.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial/Associació de Químics de Catalunya
http://www.quimics.cat
ANQUE - Associació Nacional de Químics d'Espanya / Consell General de Col·legis de Químics d'Espanya
http://www.anque.es
Reial Societat de Química
Portal d'una organització europea que promou l'avenç de les ciències químiques, i que ofereix informació, publicacions, desenvolupament educatiu i professional, llibreria virtual, centre d'informació, conferències, esdeveniments, bases de dades, etc.
http://www.rsc.org
cefic - Consell Europeu de la Indústria Química
És l'organització de les indústries químiques d'Europa, que té la missió de mantenir i desenvolupar la indústria química a Europa i de millorar contínuament totes les seves activitats, inclosos la seguretat, la salut i el desenvolupament ambiental.
http://www.cefic.be
Societat Catalana de Química. Institut d'Estudis Catalans
http://scq.iec.cat
FeiQue - Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
http://www.feique.org
AEQCT - Associació Espanyola de Químics i Coloristes Tèxtils
http://www.aeqct.org
SCI - Associació de la Indústria Química. Quan la ciència s'uneix amb el negoci
Portal en anglès especialitzat en la indústria i la ciència químiques que ofereix notícies, informació sobre esdeveniments, publicacions, revista C&I, fòrum dividit en seccions, serveis, etc.
http://www.soci.org
essenscia. On la química s'uneix a la ciència de la vida
Portal especialitzat en el sector de la química i de les ciències de la vida, que ofereix notícies, informació per sectors professionals, publicacions, ofertes de treball, enllaços d'interès, cerques per companyies, sectors d'activitats, publicacions, etc.
http://www.essenscia.be/en
Recerca Química
Portal especialitzat que ofereix serveis, ofertes de treball, notícies, enllaços d'interès i solucions per a les diverses àrees que formen el món de la química.
http://www.chemicalsearch.co.uk
ECHA - Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics
Web de l'agencia de la Unión Europea encarregada de gestionar els aspectes tècnics, científics i administratius del registre, avaluació, autorització i restricció de les substàncies químiques.
http://echa.europa.eu/web/guest
ACS - Associació Americana de Químics
Portal en anglès de l'associació científica més gran del món i una de les principals fonts autoritzades en informació científica. És una organització sense ànim de lucre, autoritzada pel Congrés dels Estats Units, i és a l'avantguarda de la química empresarial. A més, és la principal organització professional per a químics, enginyers químics i altres professionals afins de tot el món.
http://www.acs.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta