Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Química/Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en química per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Química biològica/ Química de materials/ Química industrial i ambiental
Objectius de l'estudi

La química és la ciència que estudia de manera sistemàtica la composició, les propietats i la reactivitat de la matèria a escala atòmica i molecular. Atès que tot allò que es pot tocar, veure, olorar o sentir és matèria, l'abast d'aquesta disciplina és il·limitat i el seu estudi està present en la major part d'universitats del món.

Alhora, és una ciència i un sector industrial. Com a ciència, l'objectiu és la investigació i l'estudi de les propietats i de les transformacions de la matèria; com a sector industrial d'alta tecnologia, persegueix l'aprofitament de les matèries i els productes no naturals.

La química ocupa una posició central per tal de donar resposta als nous reptes de la societat.

Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UABFacultat de CiènciesQuímica
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès15%
Castellà22%
Català63%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives45.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
9.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • Química
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :7.917     | Codi PIN:21082     | Places orientatives:120
 • Física / Química (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :11.102     | Codi PIN:21100     | Places orientatives:20
On s'imparteix
Facultat de Ciències (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici C
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/ciencies
Telèfon: 93 581 14 67
Fax: 93 581 20 03


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Comprensió dels conceptes, les teories i els fets fonamentals de les diferents àrees de la química.
 • Aplicació de coneixements químics a la resolució de problemes de naturalesa quantitativa o qualitativa en àmbits familiars i professionals.
 • Reconeixement i anàlisi de problemes químics i plantejament de respostes o treballs adequats per a la seva resolució, incloent en els casos necessaris l'ús de fonts bibliogràfiques.
 • Desenvolupament de treballs de síntesi i d'anàlisi de tipus químic.
 • Maneig d'instruments i materials estàndard en laboratoris químics d'anàlisi i síntesi.
 • Interpretació de les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent-hi l'ús d'eines informàtiques, identificació del seu significat i capacitat per relacionar-lo amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades.
 • Manipulació amb seguretat dels productes químics tenint-ne en compte les propietats físiques i químiques.
 • Realització d'avaluacions correctes dels riscos sanitaris i de l'impacte ambiental i socioeconòmic associat a les substàncies i la indústria químiques.
 • Reconeixement dels termes relatius a l'àmbit de la química en llengua anglesa i utilització eficaç d'aquests, de forma escrita i oral, en l'àmbit laboral.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Múltiples possibilitats en el sector privat químic, tant de producció com de comercialització, així com en els sectors públics, treballant en l'Administració a diferents nivells.

Institucions d'interès
Col·legi Oficial/Associació de Químics de Catalunya
http://www.quimics.cat
ANQUE - Associació Nacional de Químics d'Espanya / Consell General de Col·legis de Químics d'Espanya
http://www.anque.es
ECTN - Xarxa Temàtica Europea de Química
http://ectn-assoc.cpe.fr
Reial Societat de Química
Portal d'una organització europea que promou l'avenç de les ciències químiques, i que ofereix informació, publicacions, desenvolupament educatiu i professional, llibreria virtual, centre d'informació, conferències, esdeveniments, bases de dades, etc.
http://www.rsc.org
cefic - Consell Europeu de la Indústria Química
És l'organització de les indústries químiques d'Europa, que té la missió de mantenir i desenvolupar la indústria química a Europa i de millorar contínuament totes les seves activitats, inclosos la seguretat, la salut i el desenvolupament ambiental.
http://www.cefic.be
Societat Catalana de Química. Institut d'Estudis Catalans
http://scq.iec.cat
FeiQue - Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola
http://www.feique.org
AEQCT - Associació Espanyola de Químics i Coloristes Tèxtils
http://www.aeqct.org
Chemistry for Life
Portal informatiu en anglès especialitzat en l'àmbit de la química, amb recursos per a l'aprenentatge i el desenvolupament del coneixement científic.
http://www.chemforlife.org
Chemindustry. Investigació del Món de la Química
És un portal dedicat a tots els aspectes del món de la química. Pensat per al professional, però amb recursos, taules periòdiques, informacions diverses, etc.
http://www.chemindustry.com
ACS - Associació Americana de Químics
Portal en anglès de l'associació científica més gran del món i una de les principals fonts autoritzades en informació científica. És una organització sense ànim de lucre, autoritzada pel Congrés dels Estats Units, i és a l'avantguarda de la química empresarial. A més, és la principal organització professional per a químics, enginyers químics i altres professionals afins de tot el món.
http://www.acs.org
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat