Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Estadística aplicada/Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)

Interuniversitari

Universitat coordinadora: Universitat Autònoma de Barcelona

Universitats participants: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en estadística aplicada per la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions: Bioinformàtica (UVic) / Demografia (UAB) / Economia financera (UAB) / Estadística aplicada a les ciències de la salut (UAB) / Indústria i tecnologia (UVic)
Objectius de l'estudi

Un dels trets característics de la societat actual és la gran quantitat d'informació generada per diferents mitjans. A més, el desenvolupament progressiu i continuat de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) ha accelerat aquest fenomen de manera notable, i ha facilitat la difusió a escala mundial de grans volums de dades.

D'altra banda, en la majoria de les àrees de coneixement, l'especialista, en la seva pràctica diària, es fonamenta en les dades per prendre decisions en situacions d'incertesa: prospecció de futur, respostes a escenaris nous i variats, coneixement parcial de les causes, etc. Atesa la complexitat i la varietat de situacions existents, les metodologies estadístiques són cada cop més sofisticades i diverses.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà10%
Català85%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives48.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
18.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Estadística Aplicada
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:91903     |    Places orientatives:40
 • · Estadística Aplicada / Sociologia (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:91906     |    Places orientatives:20
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Electrotècnia0.1
    Física0.1
    Geografia0.2
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tecnologia Industrial0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Ciències (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici C
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/ciencies
Telèfon: 93 581 14 67
Fax: 93 581 20 03


Facultat de Ciències i Tecnologia (UVic-UCC)
(Centre propi)
Campus Torre dels Frares
Edifici Torre dels Frares
C. de la Laura, 13
08500  Vic
www.uvic.es/centres/EPS
Telèfon: 93 881 55 19
Fax: 93 889 10 63


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement per a la identificació i la selecció de les fonts d'obtenció de dades i depuració per al seu tractament estadístic.
 • Disseny d'enquestes i gestió i explotació de les bases de dades.
 • Coneixements per a la selecció del tipus de mostreig apropiat per a cada estudi.
 • Coneixement i habilitat per resumir i descobrir patrons de comportament en l'exploració de les dades.
 • Disseny d'un estudi estadístic o de recerca operativa per a la resolució d'un problema real.
 • Visió global pel reconeixement de la utilitat de la inferència estadística i per la recerca operativa i aplicació adequada.
 • Anàlisi de les dades mitjançant l'aplicació de mètodes i de tècniques estadístiques, treballant amb dades qualitatives i quantitatives.
 • Reconeixement dels avantatges i dels inconvenients dels procediments estudiats.
 • Identificació dels models estadístics i de recerca operativa més adequats per a cada context i que permetin la presa de decisions.
 • Interpretació de resultats, extracció de conclusions i elaboració d'informes tècnics.
 • Ús correcte d'un ampli espectre de programari estadístic i de recerca operativa existent, escollint el més apropiat per a cada anàlisi estadística i podent adaptar-lo a noves necessitats.
 • Implementació de processos amb llenguatges de programació i amb paquets de càlcul simbòlic.
 • Identificació de la utilitat i la potencialitat de l'estadística en les diferents àrees de coneixement i aplicació adequada per extreure conclusions rellevants.
 • Coneixement d'eines per a l'ús bibliogràfic o d'Internet, específiques d'estadística o d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Economia i finances
 • indústria i serveis
 • docència i recerca
 • ciències de la salut i naturals
 • administracions públiques
Perspectives de futur de la titulació

Les persones expertes en estadística són necessàries en els projectes amb equips multidisciplinaris on s'ha de treballar cooperant amb especialistes d'altres àmbits, participant en tot el procés de decisió, des del disseny experimental fins a l'extracció de models i de tendències per a la interpretació dels resultats.

Institucions d'interès
IDESCAT - Institut d'Estadística de Catalunya. Web de l'estadística oficial de Catalunya
http://www.idescat.cat
INE - Institut Nacional d'Estadística
http://www.ine.es
ASA - Associació Estadística Americana
http://www.amstat.org
SEIO - Societat d'Estadística i Recerca Operativa
http://www.seio.es
enbis - Xarxa Europea d'Estadística Empresarial i Industrial
Portal en anglès d'una organització que promou l'estadística en els negocis i la indústria i que proporciona un fòrum per a l'intercanvi dinàmic d'idees entre xarxes i professionals de l'estadística. El portal ofereix informació, documents i procediments, notícies, enllaços a xarxes estadístiques locals i a grups d'interès, esdeveniments, publicacions, premis, etc.
http://www.enbis.org
CED - Centre d'Estudis Demogràfics
http://www.ced.uab.es
EUROSTAT. Comissió Europea. La teva clau per accedir a les estadístiques europees
Portal en anglès, de l'oficina estadística de la Unió Europea, que proveeix a Europa de serveis d'informació estadística d'alta qualitat. Ofereix informació, notícies, publicacions, bases de dades, enllaços d'interès, recerca per paraules clau, activitats, etc.
http://ec.europa.eu/eurostat
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta