Generalitat de Catalunya
Curs
2015-2016

Contingut

Ciències ambientals/Facultat de Ciències (Cerdanyola del Vallès)

Universitat:Universitat Autònoma de Barcelona

Afegir al llibre
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciències ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències
Mencions:Anàlisi i gestió territorial/ Governança ambiental/ Tecnologia ambiental
Objectius de l'estudi

Aquesta titulació té un marcat contingut multidisciplinari. Ofereix una formació adequada per entendre els problemes ambientals des de diversos àmbits del coneixement: des de coneixements teòrics i pràctics de les ciències naturals i socials fins a les tecnologies necessàries per portar aquests coneixements a la pràctica.
Aquest enfocament coincideix amb les tendències a mitjà i a llarg termini que la societat demana:

 • Versatilitat, capacitat d'adaptació davant nous reptes (energies renovables, canvi climàtic, nova cultura de l'aigua, ecodisseny, gestió ambiental a l'empresa,etc.).
 • Preparació per promoure una cultura ambiental.
 • Situació del medi ambient i la sostenibilitat en el centre de les polítiques de desenvolupament econòmic i social del futur.
Estudis que s'extingeixen amb la impartició d'aquest grau
UniversitatCentreEstudi
UABFacultat de CiènciesCiències ambientals
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Semestral
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Anglès5%
Castellà35%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives45.0
Treball fi de grau15.0
Total240.0
Període de pràctiques:
9.0 crèdits optatius.
Com s'accedeix
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
 • Família:Sanitat| Cicle formatiu:Salut ambiental
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Fonaments d'enginyeria ambiental6.0
  Epidemiologia ambiental i gestió del risc9.0
  Tractament i gestió d'aigües urbanes i de consum6.0
  Equilibri químic i instrumentació9.0
  Química de la contaminació6.0
  Dret ambiental6.0
  Pràctiques en empreses i/o institucions6.0
  Introducció al dret3.0

 • Família:Química| Cicle formatiu:Química ambiental
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Gestió, tractament i valorització de residus6.0
  Pràctiques en empreses i/o institucions6.0
  Química de la contaminació6.0
  Equilibri químic i instrumentació9.0
  Dret ambiental6.0
  Avaluació i determinació de paràmetres químics ambientals6.0
  Introducció al dret3.0
  Fonaments d'enginyeria ambiental6.0

 • Família:Agrària / Activitats agràries| Cicle formatiu:Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics
  AssignaturaCrèdits reconeguts
  Fisiologia vegetal i botànica9.0
  Ecologia aplicada6.0
  Gestió i organització dels recursos i del territori9.0
  Fisiologia vegetal ambiental6.0
  Pràctiques en empreses i/o institucions6.0
  Economia ambiental i dels recursos naturals9.0
  Anàlisi de la vegetació6.0

Ofertes
 • Ciències ambientals
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :8.818     | Codi PIN:21024     | Places orientatives:70
 • Ciències ambientals / Geologia (simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2014-2015 :9.508     | Codi PIN:21103     | Places orientatives:20
On s'imparteix
Facultat de Ciències (UAB)
(Centre propi)
Campus de Bellaterra
Edifici C
08193  Cerdanyola del Vallès
www.uab.es/ciencies
Telèfon: 93 581 14 67
Fax: 93 581 20 03


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Capacitat per aplicar amb rapidesa els coneixements i les habilitats en els diferents camps involucrats en la problemàtica mediambiental, aportant propostes innovadores.
 • Integració dels aspectes físics, tecnològics i socials que caracteritzen la problemàtica ambiental.
 • Coneixement teòric i pràctic de les eines i els conceptes de les matemàtiques, la informàtica, l'estadística, la biologia, la geologia, la química, la física i l'enginyeria química per analitzar i gestionar les problemàtiques ambientals.
 • Coneixement teòric i pràctic de les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en el medi ambient.
 • Recollida, anàlisi i representació de dades i observacions, tant qualitatives com quantitatives, utilitzant les tècniques adequades d'aula, de camp i de laboratori.
 • Integració de la informació mediambiental amb la finalitat de formular i comprovar hipòtesis.
 • Desenvolupament d'estratègies d'anàlisi i de síntesi referents a les implicacions mediambientals dels processos industrials i de la gestió urbanística.
 • Desenvolupament d'estratègies de comunicació sobre la temàtica ambiental, incloent-hi els riscos mediambientals.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Gestió del medi natural i urbà:  agroturisme, desenvolupament rural sostenible; estudi, disseny i implantació de polítiques ambientals; desenvolupament i aplicació de la legislació ambiental; ordenació territorial i planificació estratègica; estudi, planificació i prevenció en salut i risc ambientals.
 • Tecnologia ambiental: prevenció, anàlisi, control i tractament de la contaminació; disseny i desenvolupament de productes i serveis ecoeficients i ecoinnovadors; arquitectura, urbanisme i mobilitat sostenibles; assessorament i gestió ambientals a l'empresa; seguretat i higiene industrials; auditoria ambiental.
 • Recursos naturals, energètics i hídrics: estudi, anàlisi i gestió de recursos naturals; eficiència energètica i energies renovables; gestió i aprofitament dels residus i els subproductes; gestió de recursos hídrics.
 • Comunicació i educació ambiental: docència; sensibilització i comunicació ambientals; assessorament al tercer sector i organitzacions no governamentals; negociació, participació i mediació en conflictes ambientals.
 • Recerca ambiental: biodiversitat, riscos biològics, agroecologia i etnologia; canvi climàtic i global, geociències marines i oceanografia; ecologia industrial, anàlisi de cicle de vida i ecodisseny; empresa i medi ambient, comptabilitat ambiental i responsabilitat social corporativa; aspectes socials, territorials, tecnològics i ambientals en la gestió de l'aigua i l'energia; monitoratge ambiental, contaminació i aerobiologia.
Institucions d'interès
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
http://www.coamb.org
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
ACA - Associació de ciències ambientals
http://www.cienciasambientales.org.es/
Fundació Biodiversitat
http://fundacion-biodiversidad.es/
Ciemat. Centre de Recerca Energètica, Mediambiental i Tecnològica. Ministerio d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.ciemat.es
Agència de Residus de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc
IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya
http://www.irec.cat
IDAE - Institut per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Govern d'Espanya
http://www.idae.es/index.php/lang.ca
Agència Europea de Medi Ambient
http://www.eea.europa.eu
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal| Sobre gencat