Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Belles arts/Facultat de Belles Arts (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en belles arts per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Branca de coneixement secundària:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals competents en les arts visuals, les arts plàstiques i les arts connexes, amb una bona preparació en cultura visual i que estiguin capacitats per donar respostes creatives i innovadores a les noves realitats que sorgeixen en les societats del segle XXI.

A més, les persones titulades estaran capacitades per fer aportacions dels coneixements adquirits en processos de creació i d'experimentació disciplinària i interdisciplinària, de manera que puguin desenvolupar pràctiques artístiques i culturals en diversos àmbits.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà40%
Català60%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries132.0
Optatives30.0
Treball fi de grau18.0
Total240.0
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Belles Arts
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,389     |    Codi PIN:11053     |    Places orientatives:300
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.2
    Dibuix Tècnic0.2
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Belles Arts (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
C. de Pau Gargallo, 2-4
08028  Barcelona
www.ub.edu/bellesarts
Telèfon: 93 403 40 60
Fax: 93 402 17 82


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement del vocabulari, els codis i els conceptes inherents a les arts visuals i a la seva pràctica professional.
 • Coneixement dels materials, els instruments, els processos i els mètodes d'experimentació vinculats a la creació i a la producció artística.
 • Coneixement bàsic de les metodologies de recerca vinculades a la creació artística, les modalitats de producció, de les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.
 • Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.
 • Coneixement del pensament dels artistes a través de les seves obres i textos, i capacitat de comprendre i valorar discursos artístics en relació amb l'obra.
 • Coneixement bàsic en matèria de gestió cultural relacionada amb les obres d'art i les activitats artístiques.
 • Capacitat de determinar el sistema i els mitjans de presentació adequats segons les qualitats artístiques d'una obra d'art determinada i habilitat per ajustar la presentació al projecte artístic.
 • Capacitat per identificar i entendre les problemàtiques contemporànies de les arts visuals.
 • Capacitat per a la creació artística i habilitat per concebre tàctiques i estratègies en l'elaboració d'obres d'art i en intervencions artístiques.
 • Comprensió crítica dels discursos moderns i contemporanis de l'art.
 • Comprensió crítica de l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics en relació amb l'art.
 • Comprensió crítica de la dimensió performativa i d'incidència social de l'art.
Sortides professionals
 • Tècnic/a en activitats de comissariat, preservació, gestió cultural i gestió del patrimoni artístic.
 • Creatiu/iva artístic/a en els àmbits de la fotografia, audiovisual i de noves tecnologies, a indústries culturals i creatives.
 • Expert/a en cultura visual i assessor/a artístic/a.
 • Consultor/a en matèria d'art en branques d'activitat econòmica vinculades a les indústries culturals (agències de publicitat, mitjans de comunicació social, departaments d'imatge i comunicació).
 • Docent en tallers, activitats, tallers internacionals (workshops), educació continuada, departaments pedagògics i d'investigació dels museus i la resta d'oferta formativa vinculada a l'art.
Perspectives de futur de la titulació

Si l'interès científic i professional del títol ja quedava fora de dubte en moments anteriors, en la societat actual s'ha refermat aquesta percepció amb contundència. Com diuen tots els analistes, per a la branca de l'economia del coneixement i la informació, les indústries creatives són un dels sectors amb més potencial econòmic i social. Són la sortida natural per a molts dels coneixements que s'imparteixen i són propis d'una facultat de belles arts.

D'altra banda, el màrqueting de les ciutats basa el seu atractiu cultural i artístic en els productes, els equipaments i les instal·lacions culturals. Correspon al camp de les belles arts afavorir la proliferació de l'oferta cultural dels museus i el patrimoni i garantir que aquest patrimoni sigui d'un alt valor creatiu i artístic, un producte culturalment rellevant. En efecte, ha quedat demostrat amb escreix el rol de les belles arts en la formació, la consolidació i el desenvolupament d'aquest patrimoni. La creació, la gestió i la difusió de patrimoni generen, no només el creixement de les nostres cultures, sinó també de les nostres ciutats, i això s'ha pogut observar en els estudis recents sobre el creixement de les ciutats. Mai com ara havia quedat tant palesa la importància sociocultural i econòmica de les belles arts en el seu conjunt.

Pel que fa a l'interès acadèmic, la cultura visual ha adquirit una importància crucial en els darrers decennis: en els àmbits més diversos del nostre món es fa necessari ser capaç de llegir i manejar les imatges amb coneixement. Això exigeix equips cada vegada més ben formats i amb coneixements més especialitzats.

Institucions d'interès
Col·legi Doctors Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya
http://www.colbacat.cat
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
http://www.racba.org/index.php
Art Barcelona. Associació de Galeria d'Art Contemporani de Barcelona
http://www.artbarcelona.es/
Museus. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya
http://cultura.gencat.net/museus
ADP - Associació de Dissenyadors Professionals
http://www.adp-barcelona.com
XARXAPROD - Xarxa d'espais de producció d'arts visuals de Catalunya
http://xarxaprod.net
fad - Foment de les Arts i del Disseny
Associació que promou el disseny i l'arquitectura, i que s'articula a través d'associacions que representen les disciplines del disseny: disseny industrial, disseny gràfic i comunicació visual, arquitectura i interiorisme, art i artesania, joieria contemporània i imatge i moda.
http://fad.cat
gc - associació de professionals de la gestió cultural de catalunya
http://www.gestorcultural.org
FEAGC - Federació Estatal d'Associacions de Gestors Culturals
http://www.federacion-agc.es
Fàbriques de creació de Barcelona
http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/ca
Cercle de Belles Arts de Madrid
http://www.circulobellasartes.com
arte10.com
Portal especialitzat en art espanyol contemporani que conté notícies, monogràfics, blocs, informació de materials i tècniques, xarxa social, i que ofereix serveis, fòrum de debat, directoris de museus, artistes, galeries, artistes, etc.
http://www.arte10.com
Descobrir l'Art
Portal d'una revista especialitzada en art que ofereix informació especialitzada per àmbits artístics, notícies, entrevistes, esdeveniments, agenda, bústia, arxius, servei d'atenció al client, etc.
http://www.descubrirelarte.es
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta