Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Disseny/Facultat de Belles Arts (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en disseny per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Arts i humanitats
Branca de coneixement secundària:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Potenciar la formació integral dels dissenyadors i de les dissenyadores dotant-los d'una base adequada per intervenir en la ideació, el desenvolupament, la projectació i la producció de la cultura material i visual de l'home en les seves dimensions social, cultural, estètica i econòmica. Així mateix, reforçar els continguts i les competències propis de la disciplina que són comuns a totes les especialitats del disseny, siguin les tradicionals, siguin les que la dinàmica actual de la professió i la seva evolució previsible en la societat del coneixement i la informació estan plantejant com a ocupacions emergents.

Per últim, les persones titulades seran capaces d'adaptar-se a la natura canviant de la societat i d'intervenir en els processos d'innovació, gestió i anticipació d'escenaris productius, incorporant les bases per poder desenvolupar competències vinculades a la recerca, la generació de coneixement i la seva avaluació, i la fonamentació de la disciplina.  

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà49%
Català51%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries120.0
Optatives30.0
Treball fi de grau30.0
Total240.0
Període de pràctiques:
48.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Disseny
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :9,658     |    Codi PIN:11057     |    Places orientatives:50
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.2
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.2
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.2
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat de Belles Arts (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
C. de Pau Gargallo, 2-4
08028  Barcelona
www.ub.edu/bellesarts
Telèfon: 93 403 40 60
Fax: 93 402 17 82


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.
 • Capacitat per desenvolupar amb coherència un procés de disseny responent adequadament a un conjunt de dades i requeriments mitjançant un disseny.
 • Capacitat d'anàlisi de dades i de síntesi que permeti aplicar coneixements a la pràctica.
 • Capacitat de gestionar una visió de conjunt, de proposar i defensar un concepte de disseny i desenvolupar-lo fins que pugui ser dut a la pràctica i es fabriqui.
 • Identificació dels problemes que es puguin resoldre mitjançant el disseny, plantejant-los com a problemes de disseny, i obtenció de les dades pertinents per desenvolupar el projecte.
 • Capacitat per proposar un concepte de disseny i decidir criteris de formalització, així com per triar els materials i els procediments constructius adequats en cada cas.
 • Capacitat per controlar la coherència en la presa de decisions, saber dialogar amb altres professionals implicats en el procés (cadena de valor) i avaluar els resultats obtinguts.
 • Capacitat creativa per generar solucions originals i trobar propostes alternatives.
 • Capacitat per adaptar-se a noves situacions i als canvis ràpids, i també per reconèixer i interpretar els factors conduents a canvis socioeconòmics.
Sortides professionals
 • Dissenyador/a específic/a vinculat/ada als sectors de producció, editorial, de comunicació visual per a empreses i institucions, audiovisual i de les TIC.
 • Dissenyador/a i desenvolupador/a de productes i programes de comunicació visual.
 • Generador/a, promotor/a i difusor/a de la cultura del disseny col·laborant en tasques com historiar, exercir la crítica, desenvolupar anàlisis i investigacions o comissariar exposicions.
 • Editor/a de publicacions sobre disseny i col·laborador/a de premsa especialitzada en disseny.
Institucions d'interès
ADP - Associació de Dissenyadors Professionals
http://www.adp-barcelona.com
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
http://www.dissenygrafic.org
Col·legi de Decoradors i Dissenyadors d'Interiors de Catalunya
http://www.codic.org/
fad - Foment de les Arts i del Disseny
Associació que promou el disseny i l'arquitectura, i que s'articula a través d'associacions que representen les disciplines del disseny: disseny industrial, disseny gràfic i comunicació visual, arquitectura i interiorisme, art i artesania, joieria contemporània i imatge i moda.
http://fad.cat
Museu del Disseny de Barcelona
http://www.museudeldisseny.cat/
BCD - Barcelona Centre de Disseny
És una fundació que promou el disseny com a element estratègic i factor clau d'innovació en l'àmbit empresarial i com a disciplina que millora la qualitat de vida de les persones.
http://www.bcd.es
Fàbriques de creació de Barcelona
http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/ca
arte10.com
Portal especialitzat en art espanyol contemporani que conté notícies, monogràfics, blocs, informació de materials i tècniques, xarxa social, i que ofereix serveis, fòrum de debat, directoris de museus, artistes, galeries, artistes, etc.
http://www.arte10.com
Descobrir l'Art
Portal d'una revista especialitzada en art que ofereix informació especialitzada per àmbits artístics, notícies, entrevistes, esdeveniments, agenda, bústia, arxius, servei d'atenció al client, etc.
http://www.descubrirelarte.es
HANGAR.ORG
Centre de producció i recerca d'arts visuals
http://hangar.org/ca
artelista. La millor finestra d'art
Portal especialitzat en art que ofereix notícies, informació, botiga virtual d'obres d'art (amb cerques per països, preu, categories, llicències, recomanacions), directori d'artistes per països, revista, enllaços a museus i a galeries d'art (amb cerca per artistes), directori de mestres de l'art, notícies especialitzades d'exposicions d'art, beques, concursos, diccionari d'art, etc.
http://www.artelista.com
Cercle de Belles Arts de Madrid
http://www.circulobellasartes.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta