Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Ciència i tecnologia dels aliments/Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (Santa Coloma de Gramenet)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en ciència i tecnologia dels aliments per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències de la salut
Branca de coneixement secundària:Ciències
Objectius de l'estudi

Aquest ensenyament té com a objectiu la formació de professionals experts en diferents àmbits d'activitat relacionats amb l'aliment, a partir del coneixement integrat dels aspectes científics que el defineixen (químics, físics i biològics), així com dels components socials, culturals i sanitaris relacionats amb la seva utilització. Aquest coneixement abasta tota la cadena alimentària, des de les etapes de producció fins al seu consum final.

Un aspecte essencial de la titulació és el coneixement aprofundit dels processos tecnològics implicats en la transformació, la conservació i l'envasament dels productes, així com de la seva distribució i manipulació. Alhora, s'hi inclou el coneixement de l'empresa alimentària, així com dels seus fonaments d'economia i de gestió.

El tercer bloc d'estudi és el que està relacionat amb el control de la qualitat dels productes i dels riscos per a la salut que poden aparèixer en qualsevol de les diferents etapes de la cadena, i també de les mesures preventives que permeten garantir-ne la idoneïtat.

Finalment, es tracten els aspectes culturals i socials implicats en el procés alimentari i els relacionats amb la nutrició i la protecció del consumidor.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà37%
Català63%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques60.0
Obligatòries162.0
Optatives12.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits obligatoris.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Ciència i Tecnologia dels Aliments
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :7,808     |    Codi PIN:11054     |    Places orientatives:80
On s'imparteix
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (UB)
(Centre propi)
Recinte Torribera
Edifici la Masia
C. Prat de la Riba, 171
08921  Santa Coloma de Gramenet
www.ub.edu/farmacia/guia_grau_nutricio
Telèfon: 93 468 07 21
Fax: 93 468 06 90


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement dels fonaments i dels principis teòrics en els quals es basen les ciències i la tecnologia dels aliments.
 • Coneixement de les matèries primeres, de les seves propietats i les dels seus components.
 • Coneixement de les principals operacions de transformació i de processament dels aliments i del seu impacte sobre la qualitat, la seguretat i el valor nutritiu.
 • Coneixement de les estratègies i els procediments de control per garantir la qualitat dels productes i l'avaluació de riscos.
 • Capacitat d'integració dels coneixements necessaris per participar en processos de disseny i d'innovació de productes, de promoció de la salut, de protecció del medi ambient, de promoció econòmica i de divulgació i informació.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Tècnic/a en processos de fabricació i gestió de la producció.
 • Gestió i control de qualitat a la indústria i en laboratoris de l'Administració i laboratoris privats.
 • Recerca, innovació i desenvolupament de productes i processos.
 • Assessorament tècnic, científic i legal.
Sortides professionals
 • Gestor/a de qualitat de processos i productes a les indústries agroalimentàries
 • Desenvolupador/a i innovador/a de processos i productes en l'àmbit alimentari
 • Tècnic/a en seguretat alimentària
 • Assessor/a legal, científic/a i tècnic/a en el sector agroalimentari
 • Docent i investigador/a en àmbits relacionats amb els aliments i l'alimentació
Institucions d'interès
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
http://www.gencat.cat/salut/acsa/
efsa - Autoritat Europea de Seguretat Alimentària
http://www.efsa.europa.eu
ACCA - Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
http://acca.iec.cat
aecosan - agència espanyola de consum, seguretat alimentària i nutrició. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://aesan.msssi.gob.es/
FESNAD - Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica
http://www.fesnad.org/
AEDN - Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes
http://www.aedn.es
IATA - Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments
http://www.iata.csic.es
EUFIC - Consell Europeu d'Informació sobre Alimentació.
Portal d'una organització sense ànim de lucre que proporciona informació científica sobre la seguretat i la qualitat alimentària i la salut i la nutrició als mitjans de comunicació, adreçada als professionals de la salut i la nutrició i als educadors, de manera que els consumidors puguin entendre-la. El portal ofereix informació, notícies, documents, informes, fòrum, guies, consells, esdeveniments, enllaços d'interès, etc.
http://www.eufic.org
Federació Espanyola d'Associacions Dedicades a la Restauració Social
http://www.feadrs.com/
Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
http://cerca.cat
AENOR - Associació Espanyola de Normalització i Certificació
http://www.ca.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta