Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Economia/Facultat d'Economia i Empresa (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en economia per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Ciències socials i jurídiques
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb una comprensió integral del funcionament de l'economia, ja sigui des d'una òptica global, individualitzada o sectorial, capaços de comprendre i interpretar la situació econòmica de qualsevol àmbit territorial.

També seran capaços de:

 • pensar en els problemes econòmics i en la seva resolució, analitzant el sistema econòmic i les seves relacions amb altres economies.
 • comprendre com el sistema econòmic s'interrelaciona amb l'entorn natural i social en què es troba i com les relacions econòmiques han evolucionat i evolucionen actualment.
 • valorar les implicacions de qualsevol decisió de política econòmica.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà42%
Català58%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques84.0
Obligatòries120.0
Optatives30.0
Treball fi de grau6.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Economia
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :6,9     |    Codi PIN:11058     |    Places orientatives:350
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
 • · Economia / Estadística (Simultaneïtat)
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :9,854     |    Codi PIN:91905     |    Places orientatives:20
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Anatomia Aplicada0.1
    Anàlisi Musical0.1
    Arts Escèniques0.1
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Cultura Audiovisual0.1
    Dibuix Artístic0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.2
    Física0.1
    Geografia0.1
    Grec0.1
    Història de l'Art0.1
    Història de la Música i de la Dansa0.1
    Història del Món Contemporani0.1
    Història i Fonaments de les Arts0.1
    Literatura Castellana0.1
    Literatura Catalana0.1
    Literatura Universal0.1
    Llatí0.1
    Llenguatge i Pràctica Musical0.1
    Matemàtiques0.2
    Matemàtiques Aplicades Ciències Socials0.2
    Química0.1
    Tècniques d'Expressió Graficoplàstica0.1
    Volum0.1
On s'imparteix
Facultat d'Economia i Empresa (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Av. Diagonal, 690-696
08034  Barcelona
www.ub.edu/economiaempresa
Telèfon: 93 402 43 01
Fax: 93 402 19 89


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Anàlisi de les organitzacions i del seu entorn.
 • Gestió i assignació de recursos, tant en l'àmbit privat com públic.
 • Elaboració, anàlisi i interpretació de la informació econòmica.
 • Fonamentació i aplicació del marc regulador econòmic i social i els seus efectes.
 • Identificació i comprensió de les institucions econòmiques i el seu funcionament.
 • Actuació en entorns globalitzats.
 • Coneixement i apreciació de la natura, les fonts i els usos de la informació econòmica, així com dels recursos informàtics apropiats per tractar-la i analitzar-la.
 • Apreciació de la història i el desenvolupament de les idees econòmiques, així com de les realitats econòmiques actuals en diferents àmbits territorials.
 • Capacitat crítica d'anàlisi de teories i models econòmics.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades

Les persones titulades podran incorporar-se a una àmplia varietat d'institucions públiques tant internacionals com locals, així com a empreses privades i a entitats sense ànim de lucre, per treballar en algun d'aquests sectors:

 • Formulació o anàlisi de la política econòmica i de l'economia pública.
 • Estudis de mercat.
 • Avaluació econòmica de projectes d'inversions.
 • Anàlisi de conjuntura global, sectorial i territorial.
 • Finances, comerç internacional i mercat de valors.
 • Estudis i avaluació de programes de desenvolupament econòmic global, sectorial i territorial.
 • Elaboració i interpretació d'estudis economètrics.
 • Anàlisi econòmica de recursos humans així com la seva planificació i avaluació.
Institucions d'interès
Col·legi d'Economistes de Catalunya
http://www.coleconomistes.com
Consell General d'Economistes
http://economistas.es/
Departament d'Economia i Coneixement
http://economia.gencat.cat/ca/
Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.micinn.es
Tresor Públic. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.tesoro.es
ICEX Espanya Exportació i Inversions. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.icex.es
CES - Consell Econòmic i Social. Espanya
http://www.ces.es/ca/inicio
Banc d'Espanya
http://www.bde.es/bde/es/
Agència Tributària de Catalunya. Generalitat de Catalunya
http://www.atc.gencat.cat
icac - Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
http://www.icac.meh.es
e-tributs
Portal tributari amb informació relativa als tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya.
http://etributs.gencat.cat
fedea - Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada. Recerca en economia amb rigor i independència de criteri
http://www.fedea.es
OCDE - Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic. Millors polítiques per a una vida millor
Portal d'una organització internacional formada pels països desenvolupats que accepten els principis de democràcia participativa i lliure mercat, i que té com a propòsit entendre i donar suport als governs per respondre als nous desenvolupaments i les preocupacions derivades d'aquests.
http://www.oecd.org
EFPA - Associació Europea de Planificació Financera
http://www.efpa.es
CincoDías.com
http://www.cincodias.com
Expansión.com
Revista electrònica especialitzada en economia i política, que ofereix notícies i informació sobre la borsa, eines financeres, empreses, societat, aspectes jurídics, mercat de treball, articles d'opinió, recursos multimèdia, etc.
http://www.expansion.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta