Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria biomèdica/Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria biomèdica per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Branca de coneixement secundària:Ciències de la salut
Objectius de l'estudi

Proporcionar als estudiants una formació científica, tecnològica i socioeconòmica amb un perfil polivalent, flexible, creatiu i competitiu, i dotar-los de les capacitats següents:

 • Concebre, dissenyar i produir equips i sistemes, especialment dedicats a l'àmbit biomèdic.
 • Col·laborar amb professionals sanitaris.
 • Prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte als principis ètics de la professió.
Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà28%
Català72%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques78.0
Obligatòries126.0
Optatives24.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
6.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Ofertes
 • · Enginyeria Biomèdica
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :12,16     |    Codi PIN:11059     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.2
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.2
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.2
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.2
On s'imparteix
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB)
(Centre propi)
Campus Clínic-August Pi i Sunyer
C. de Casanova, 143
08036  Barcelona


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Coneixement i aplicació dels conceptes de l'enginyeria en l'estudi dels processos biològics i de les funcions de l'organisme humà.
 • Coneixement dels fenòmens i els mecanismes físics a nivell atòmic, molecular, cel·lular i orgànic que intervenen en els estats de salut i malaltia.
 • Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.
 • Coneixement de la composició i l'estructura dels elements, les seves propietats i com poden interaccionar en la formació de molècules.
 • Coneixement de la nomenclatura i les característiques dels compostos inorgànics i orgànics de la matèria viva.
 • Coneixement dels principals tipus de reaccions.
 • Coneixement dels elements bàsics i capacitat per utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferencials aplicats a les ciències biomèdiques.
 • Coneixement de l'estructura i la funció cel·lular, i també de les tècniques per estudiar-les.
 • Coneixement de les alteracions de l'estructura i la funció dels diferents tipus de cèl·lules.
 • Coneixement de l'estructura i la funció normal dels diferents aparells i sistemes, els seus mecanismes homeostàtics i de regulació, i comprensió de les bases de l'adaptació a l'entorn.
 • Coneixements bàsics sobre els fonaments físics d'interacció de les radiacions amb l'organisme humà i de les tècniques utilitzades en radioteràpia i diagnòstic per la imatge.
 • Coneixement de les causes i els mecanismes pels quals es desenvolupa la malaltia.
 • Coneixement de l'etiologia i la fisiopatologia de les malalties més importants dels diversos sistemes i aparells.
 • Coneixement dels equips i els instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament, la prevenció i la investigació de la malaltia.
 • Capacitat per disposar dels fonaments matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la biologia i la medicina.
 • Coneixements científics i tecnològics per a l'exercici professional en el disseny i el desenvolupament de sistemes de mesura, control i comunicació en totes les activitats biomèdiques que la societat i el coneixement científic demandin.
Sortides professionals

Enginyer/a biomèdic/a.

Institucions d'interès
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Govern d'Espanya
http://www.msssi.gob.es
SEIB - Societat Espanyola d'Enginyeria Biomèdica
http://seib.org.es/
ciber - Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa
http://www.ciberisciii.es/
PRBB - Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
http://www.prbb.org/ca
Institut de Salut Carlos III. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
Portal del principal organisme públic d'investigació que finança, gestiona i executa la investigació biomèdica a Espanya. Les seves funcions principals són la investigació biomèdica, la prestació de serveis científics i tècnics i la formació científica-tècnica sanitària.
http://www.cat.isciii.es
Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
http://cerca.cat
CSIC - Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.csic.es
CNB - Centre Nacional de Biotecnologia
http://www.cnb.csic.es/index.php/es/
Bio - Organització Biotecnològica Industrial
Portal en anglès de l'organització biotecnològica més gran del món. Proporciona als seus membres suport jurídic, desenvolupament de negocis i serveis de comunicacions, i participa en la recerca i el desenvolupament innovadors de l'assistència sanitària, els productes agrícoles, i la biotecnologia industrial i ambiental.
http://www.bio.org
ASBTEC - Associació de Biotecnòlegs de Catalunya
http://www.asbtec.org/
SEBBM - Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular
http://www.sebbm.es
DECHEMA - Associació per a l'Enginyeria Química i la Biotecnologia
Portal d'una societat científica i tècnica sense ànim de lucre membres, els membres de la qual són científics, enginyers, empreses, organitzacions i instituts de recerca, que te la missió de promoure i donar suport a la recerca i el desenvolupament en tecnologia química i biotecnologia.
http://www.dechema.de
FEBiotec - Federació Espanyola de Biotecnòlegs
http://www.febiotec.es/
Institut Curie
Portal d'una fundació privada sense ànim de lucre on opera un centre d'investigació sobre biofísica, biologia cel·lular i oncologia, i un hospital especialitzat en el tractament per al càncer. S'ofereix notícies, informació, ofertes de treball, pràctiques, formació, seminaris i conferències, enllaços d'interès, etc.
http://curie.fr/fr/fondation
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta