Generalitat de Catalunya
Curs
2017-2018

Contingut

Enginyeria de materials/Facultat de Química (Barcelona)

Universitat: Universitat de Barcelona

Afegir
L'estudi
Nom del títol:Graduat/ada en enginyeria de materials per la Universitat de Barcelona
Branca de coneixement principal:Enginyeria i arquitectura
Objectius de l'estudi

Formar professionals amb una preparació tècnica interdisciplinària, capacitats per treballar en R+D+I amb qualsevol tipus de materials: metàl·lics, ceràmics, polímers o híbrids.

Com s'imparteix
Preu públic per crèdit ECTS.
Règim:Temps complet
Període lectiu:Anual
Modalitat:Modalitat presencial
Idiomes d'impartició
IdiomaPercentatge d'impartició
Castellà43%
Català57%
Mobilitat obligatòria:No
Com s'estructura
Crèdits ECTS:240.0
Distribució de crèdits
Tipus de matèriaCrèdits
Bàsiques72.0
Obligatòries132.0
Optatives24.0
Treball fi de grau12.0
Total240.0
Període de pràctiques:
12.0 crèdits optatius.
Accés i notes de tall
Convalidacions de cicles formatius de grau superior:
Ofertes
 • · Enginyeria de Materials
  • | Nota de tall 1a assignació PAU/CFGS 2017-2018 :5     |    Codi PIN:11060     |    Places orientatives:40
  • Ponderacions d'assignatures de la Fase Específica de PAU
   • Nom de l'assignaturaCoeficient
    Biologia0.1
    Ciències de la Terra i mediambientals / Geologia0.1
    Dibuix Tècnic0.1
    Disseny0.1
    Economia0.1
    Economia de l'Empresa0.1
    Electrotècnia0.1
    Física0.2
    Matemàtiques0.2
    Química0.2
    Tecnologia Industrial0.1
On s'imparteix
Facultat de Química (UB)
(Centre propi)
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
C. de Martí i Franquès, 1-11
08028  Barcelona
www.ub.edu/quimica
Telèfon: 93 402 12 01
Fax: 93 411 14 92


Món laboral
Competències a assolir per l'estudiantat
 • Identificació de les estructures dels diversos tipus de materials.
 • Coneixements de les tècniques de caracterització i anàlisi dels materials.
 • Capacitat per modelitzar el comportament (mecànic, electrònic o químic) dels materials i la seva integració en components i dispositius.
 • Capacitat per planificar la resolució de problemes relacionats amb la selecció, la fabricació, el processament, la utilització i el reciclatge de tot tipus de materials en funció de les eines de què es disposi i de les restriccions de temps i recursos.
 • Capacitat per dissenyar, avaluar, seleccionar i fabricar materials segons les seves aplicacions.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i controlar els processos de producció i transformació de materials.
 • Capacitat per dissenyar i gestionar la utilització i durabilitat de components i dispositius amb materials, amb especial cura en la deterioració dels materials i sent respectuosos amb el medi ambient.
 • Capacitat per dissenyar, implementar i controlar els processos de reutilització i/o emmagatzematge de materials, amb especial atenció a la cura de l'entorn.
 • Capacitat per avaluar la seguretat, la durabilitat i la integritat estructural dels materials i dels components fabricats amb aquests.
 • Coneixement dels principis econòmics i organitzatius de la gestió d'empreses i saber aplicar-los en l'àmbit d'indústries relacionades amb els punts anteriors.
 • Coneixement dels fonaments d'economia i estadística que permetin la comprensió, descripció i solució dels problemes i els reptes propis de la ciència i l'enginyeria dels materials.
Àmbits de treball dels futurs titulats i titulades
 • Oficines tècniques i de disseny, enginyeries i fàbriques, tant en la part de producció com en els departaments d'R+D+I.
 • Producció de materials: activitats corresponents al cicle complet de vida dels materials i al desenvolupament de materials nous.
 • Control de materials: activitats relacionades amb la caracterització, amb el control i amb la durabilitat dels materials, incloent-hi el disseny, la seguretat estructural, l'anàlisi de fallades i la predicció de la vida en servei.
 • Gestió de la producció i del medi ambient.
Sortides professionals

Enginyer/a de materials.

Institucions d'interès
Societat Espanyola de Materials
http://sociemat.es/index.php/es/
MRSEC - Centres de Recerca d'Enginyeria i Ciència de Materials
http://www.mrsec.org
iom3 - Institut de Materials, Minerals i Mineria
Portal en anglès d'una institució anglesa d'enginyeria que promou i desenvolupa tots els aspectes de la ciència i l'enginyeria de materials, la geologia, l'enginyeria del petroli i la metal·lúrgia d'extracció. El portal ofereix informació, enllaços a altres organitzacions, ofertes de treball, formació i educació, publicacions, serveis d'informació, esdeveniments, etc.
http://www.iom3.org
MRS - Societat de Recerca de Materials. Materials Avançats. Millorant la Qualitat de Vida
Portal d'una organització internacional que promou la interdisciplinarietat i la interacció entre investigadors mitjançant la comunicació i l'intercanvi d'informació tècnica. El portal ofereix trobades i exhibicions, notícies, informació, publicacions, documentació, eines i recursos jurídics, ofertes de treball, informació per a tots els nivells educatius, etc.
http://www.mrs.org
Internet per a la Ciència de Materials i l'Enginyeria
Portal en anglès que ofereix guies d'aprenentatge d'enginyeria de materials amb informació específica per a estudiants universitaris que desenvolupin projectes de recerca.
http://www.vts.intute.ac.uk/tutorial/materials
Institució CERCA. Centres de Recerca de Catalunya
http://cerca.cat
CSIC - Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ministeri d'Economia i Competitivitat. Govern d'Espanya
http://www.csic.es
Polymer-Search.com
Portal d'un directori i motor de recerca dedicat a la indústria dels polímers, amb informació específica sobre plàstics, gomes, adhesius, manufactura i processos industrials.
http://www.polymer-search.com
Porta 22
Espai de noves ocupacions
http://w27.bcn.cat/porta22/cat
Els estudis amb * estan en procés de validació
Avís legal | Sobre gencat | Enquesta